(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri de achiziții publice

Reparația străzilor Victoriei și Cîmpiei din s. Sîngereii Noi, rl Singerei

20-04-2021, 16:55

Reparația străzilor Victoriei și Cîmpiei din s. Sîngereii Noi, rl Singerei

 

  1. Denumirea autorității contractante: Primăria com.Sîngereii Noi
  2. IDNO: 1007601002326
  3. Adresa: rn.Sîngerei s.Sîngereii Noi str.Biruinței nr.7
  4. Numărul de telefon/fax: 0-262-73-371
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: singereinoi@gmail.com
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP    --    https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618908130481