Primăria comunei Sîngereii Noi http://singereiinoi.md Planul de achiziții publice pentru anul 2024-modificat http://singereiinoi.md/ro/topost/731 Primaria comunei Singereii Noi PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2023-modificat   Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 390000 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 752000 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea  serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 67400 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 22600 Achiziție de valoare mică Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 Achiziție de valoare mică Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 2000   Achiziție de valoare mică Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 14000 Achiziție de valoare mică decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 18000 Achiziție de valoare mică Februarie-septembrie Achiziții de valoare mică 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022 09000000-3 40000 Achiziție de valoare mică ianuarie 2 Pește congelat pentru anul 2022 15200000-0 200000 Achiziție de valoare mică Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație pentru anul 2022 15800000-6 52000 Achiziție de valoare mică Ianuarie-decembrie 4 Crupe... Tue, 02 Apr 2024 11:46:59 +0300 Planul de achiziții publice pentru anul 2024 http://singereiinoi.md/ro/topost/730 PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2024 Primaria comunei Singereii Noi   Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 390000 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 752000 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea  serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 67400 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 22600 Achiziție de valoare mică Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 Achiziție de valoare mică Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 2000   Achiziție de valoare mică Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 14000 Achiziție de valoare mică decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 18000 Achiziție de valoare mică Februarie-septembrie Achiziții de valoare mică 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022 09000000-3 40000 Achiziție de valoare mică ianuarie 2 Pește congelat pentru anul 2022 15200000-0 200000 Achiziție de valoare mică Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație pentru anul 2022 15800000-6 52000 Achiziție de valoare mică Ianuarie-decembrie 4 Crupe... Tue, 02 Apr 2024 11:43:32 +0300 Executarea bugetului pentru anul 2023 http://singereiinoi.md/ro/topost/729 Raportul privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi pe anul 2023   Venituri: 1.a) Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023 a fost aprobat la venituri în sumă de 12 201 000 lei, precizat fiind in marime de 21 992 012 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 9 791 012 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:  - transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și bugetele locale de nivel I pentru învățămîntul preșcolar – 357 800 lei - majorarea impozitului pe venital persoanelor fizice cu suma de 357 716,00 lei -  majorarea transferurilor   cu suma de 9 057 496 lei, executat fiind in marime de 8 768 383,58 din care: suma de 3 793 641,39 lei - ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului Romaniei pentru imlimentarea proiectului de alimentare cu apa. Suma de 3 133 942,19 lei – mijloace financiare donate in cadrul proiectului ,,Satul European,, pentru lucrarile de constructie a conductei de alimentare cu apa. Suma de 1 464 000,00 lei mijloacele acordate de donatorul proiectului ,,Satul European Exores,, pentru procurarea tractorului Suma de 376 800,00 lei mijloace acordate de donatorul in cadrul proiectului ,, Satul European,,... Tue, 19 Mar 2024 14:50:54 +0200 Consultări publice ”BUGETUL COMUNEI pentru anul 2024” http://singereiinoi.md/ro/topost/726 Dispoziţie Nr. 96                                                                                                     din 11.12.2023 „Cu privire la organizarea și desfășurarea audierilor publice”    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) , art. 29 alin. (2) , art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 ,, privind administraţia publică locală” , conform Dispoziției nr. 78 din 08.12.2023 ,,Cu privire la acordarea părții rămase a concediului de odihnă anual” , în baza art. 6 , art. 7 , art. 8 lit. c)  art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 239/2008 ,, privind transparența în procesul decizional” , Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 ,, cu privire la mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și în scopul recepționării solicitării opiniilor societății civile și a recomandărilor de încludere in SDSE ” , DISPUN:  Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie: Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2024; Se stabilește organizarea și desfășurarea consultărilor publice cu referire la proiectul de decizie în cauză pe data de 13.12.2023 ora 1400  , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe. Se propune spre aprobare grupul organizatoric în scopul asigurării elaborării propunerilor la proiectul de decizie mai sus nominalizat. Guțu Galina                       - primarul comunei Cojocari... Tue, 12 Dec 2023 14:31:20 +0200 Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Sîngereii Noi http://singereiinoi.md/ro/topost/721 La data de 08 noiembrie 2021, în cadrul Primăriei comunei Sîngereii Noi a început să funcționeze Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Centrul a fost deschis în cadrul Programului Comunitatea Mea, implementat de A.O. ”IREX Moldova” care este finanțat de USAID Moldova. În fiecare lună, de la cetățeni și persoane juridice sunt primite sute de solicitări, cele mai multe fiind în luna decembrie anul 2022, când s-au înregistrat 351 de cereri:   În total, la ghișeu au fost recepționate 5303 de solicitări, dintre care 4215 de la persoane fizice și 1088 de la persoane juridice. Ponderea femeilor și bărbaților este egală cu privire la solicitările de la cetățeni.  În mediu pe lună sunt înregistrate 147 de solicitări de la 36 de beneficiari unici.           Wed, 18 Oct 2023 15:50:05 +0300 Anunț de atribuire a contractului de achiziție publică la concursul „Lucrări de instalație fotovoltaică pe acoperișul clădirii din s. Mărinești, comuna Sîngereii Noi, rl Sîngerei” http://singereiinoi.md/ro/topost/720 Vedeți link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692167218860?tab=contract-notice Tue, 19 Sep 2023 10:00:23 +0300 Executarea bugetului pentru I semestru al anului 2023 http://singereiinoi.md/ro/topost/719 Fri, 08 Sep 2023 16:10:50 +0300 Anunț de participare la concursul „Lucrări de instalație fotovoltaică pe acoperișul clădirii din s. Mărinești, comuna Sîngereii Noi, rl Sîngerei” http://singereiinoi.md/ro/topost/718 Vedeți link-ul: https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1691129158108/ocds-b3wdp1-MD-1691129158108-EV-1691129601741   Fri, 04 Aug 2023 10:51:23 +0300 Planul de achiziții publice pentru anul 2023 - modificat http://singereiinoi.md/ro/topost/717 Primaria comunei Singereii Noi   PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2023-modificat   Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 626100 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 863000 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 54000 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 8000 Contract Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 factura Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 2000   factura Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 14000 factura decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 18000 factura Februarie-septembrie Achiziții cu costuri Mici 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2023 09000000-3 38000 Achiziție de mică valoare ianuarie 2 Pește congelat pentru anul 2023 15200000-0 180000 Achiziție de mică valoare Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație pentru anul 2023 15800000-6 50000 Achiziție de mică valoare Ianuarie-decembrie 4 Crupe și leguminoase pentru anul 2023 03200000-3 200000 Achiziție de mică valoare Ianuarie -... Thu, 03 Aug 2023 14:49:14 +0300 Anunț de atribuire a contractului de achiziție publică la concursul „Produse alimentare” http://singereiinoi.md/ro/topost/715 Vedeți link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_38_3.pdf Thu, 25 May 2023 11:03:30 +0300 Concurs pentru ocuparea funcției de director la IET Romanița din s. Sîngereii Noi și IET Îngeraș din s. Mărinești, rl Sîngerei http://singereiinoi.md/ro/topost/713 Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IET ,,Romanița” s. Sîngereii Noi și  IET ,,Îngeraș”, s. Mărinești rn. Sîngerei. La concurs poate participa persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: Deține cetățenia Republicii Moldova; Are studii universitare (în cazul candidaților la funcția de director al instituției publice de educație antepreșcolară și de învățămînt preșcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct.62 subpct.1) și 3) sau în cazul inițierii unui concurs repetat , pot fi admiși candidații cu studii superioare universitare și cei cu studii medii de specialitate pedagocice (colegiu)); Are o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani ; La data expirării termenului de depunere a dosarelor , nu a împlinit vîrsta de 65 ani ; Cunoaște limba română; Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic ) pentru exercitarea funcției ; Nu are antecedente penale; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1) , m) și n) din Codul muncii . Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Sîngereii Noi , prin poștă sau prin e-mail , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului ,... Tue, 02 May 2023 16:45:42 +0300 Anunț de intenție pentru „Lucrari de reparatie a unor porțiuni de străzi în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei” în 2023 http://singereiinoi.md/ro/topost/712 Vedeți link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_31_4.pdf Fri, 28 Apr 2023 11:15:00 +0300 Anunț de participare la concursul „Lucrari de reparatie a unor porțiuni de străzi în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei in 2023” http://singereiinoi.md/ro/topost/711 Vedeți link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681995759803 Fri, 28 Apr 2023 11:09:55 +0300 Anunț de participare la licitația deschisă „Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi” http://singereiinoi.md/ro/topost/710 Vedeți link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681891000439 Fri, 28 Apr 2023 11:02:23 +0300 Anunț de participare la concursul „Produse alimentare” http://singereiinoi.md/ro/topost/708 Vedeți link-ul https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679403576752           Fri, 10 Mar 2023 14:28:23 +0200 Planul de achiziții pentru anul 2023 http://singereiinoi.md/ro/topost/707 PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2023 Primaria comunei Singereii Noi Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 626100 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 863000 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 54000 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 8000 Contract Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 factura Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 2000   factura Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 14000 factura decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 18000 factura Februarie-septembrie Achiziții cu costuri Mici 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei  09000000-3 38000 Contract de valoare mică ianuarie 2 Pește congelat  15200000-0 180000 Contract de valoare mică Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație  15800000-6 50000 Contract de mica valoare Ianuarie-decembrie 4 Crupe și leguminoase  03200000-3 200000 Contrac de mica valoare Ianuarie - decembrie 5 Fructe și legume proaspete și conservate pentru I jumătate a anului 15300000-1... Fri, 10 Mar 2023 14:24:07 +0200 Noutăți din Sîngereii Noi http://singereiinoi.md/ro/topost/706  https://www.facebook.com/comunasingereii.noi     Sat, 28 Jan 2023 09:46:09 +0200 Anunt de intenție pentru „ Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații mai verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi” http://singereiinoi.md/ro/topost/705 Vedeți link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_05_0.pdf   Mon, 23 Jan 2023 08:59:17 +0200 Harta patrimoniului public APL Singereii Noi http://singereiinoi.md/ro/topost/703 Fri, 20 Jan 2023 11:48:01 +0200 Resurse acvatice Singereii Noi http://singereiinoi.md/ro/topost/702 Fri, 20 Jan 2023 11:13:50 +0200 Servicii de salubrizare http://singereiinoi.md/ro/topost/695 Wed, 18 Jan 2023 09:35:58 +0200 Servicii de alimentare cu apă potabilă http://singereiinoi.md/ro/topost/694 Wed, 18 Jan 2023 09:35:23 +0200 Activitatea Centrului de Informații și Servicii pentru Cetățeni Sîngereii Noi pentru anul 2022 http://singereiinoi.md/ro/topost/692 Pe parcursul anului 2022, Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Sîngereii Noi a primit 2861 de cereri. Persoanele fizice au depus 2303 cereri, iar cele juridice 558 de cereri. Dacă este să ne referim la beneficiarii unicii, atunci au fost doar 88 de persoane juridice și 776 de persoane fizice. În mediu, pe lună, au fost 260 de cereri, parvenite de la 79 de beneficiari unici. Tue, 17 Jan 2023 12:00:59 +0200 Consultări publice „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023” http://singereiinoi.md/ro/topost/691  Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie:   Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023;     Se stabilește organizarea și desfășurarea consultărilor publice pe proiectul de decizie în cauză pe data de 25.11.2022 ora 1600  , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe.   SE INVITĂ TOȚI LOCUITORII COMUNEI Wed, 23 Nov 2022 11:12:54 +0200 Consultări publice „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2023” http://singereiinoi.md/ro/topost/690 Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie: -   Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2023 ; Se stabilește organizarea și desfășurarea consultărilor publice pe proiectul de decizie în cauză pe data de 25.11.2022 ora 1600  , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe. SE INVITĂ TOȚI LOCUITORII COMUNEI Wed, 23 Nov 2022 11:09:27 +0200 Consultări publice de initiere a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023” http://singereiinoi.md/ro/topost/689 Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie: Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023;   Se stabilește organizarea și desfășurarea consultărilor publice pe proiectul de decizie în cauză pe data de 25.11.2022 ora 1600  , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe SE INVITĂ TOȚI LOCUITORII COMUNEI!!!! Wed, 23 Nov 2022 11:05:47 +0200 Consultări publice cu privire la bugetul local pentru anul 2023 http://singereiinoi.md/ro/topost/688 Primăria comunei Sîngereii Noi anunță consultări publice : • Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023; • Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2023 ; • Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023; Desfășurarea consultărilor publice vor avea loc pe data de 25.11.2022 ora 16.00 , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe.   SE INVITĂ TOȚI LOCUITORII COMUNEI!!! Wed, 23 Nov 2022 11:01:30 +0200 Serviciul Fiscal de Stat ANUNȚĂ!!! http://singereiinoi.md/ro/topost/687 Stimate contribuabil!   Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de  25.11.2022, începând cu orele 10.00-17.00 în incinta primăriei  Sîngereii Noi,  va avea loc activitatea cu genericul „Ziua contribuabilului”, în cadrul căreia, funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor pentru a asigura oferirea asistenței și consultanței pe aspecte fiscale.           Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a familiilor Voastre! Tue, 22 Nov 2022 13:39:42 +0200 Executarea bugetului pentru I semestru al anului 2022 http://singereiinoi.md/ro/topost/686 Thu, 20 Oct 2022 16:42:02 +0300 Bugetul local pentru anul 2022 http://singereiinoi.md/ro/topost/684                                                                                                    BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2022  Proiectul bugetului este elaborat  conform cerinţelor Legii  finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar –fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436 -  XVI din  28. 12. 2006 „Privind administraţia publică locală”. În procesul elaborării proiectului bugetului s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Cu privire la sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar”, Codul  Educaţiei al Republicii  Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,Hot.guv. nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sistemul bugetar. Proiectul bugetului local s-a elaborat luînd ca bază necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor şi veniturilor, fără excedent sau deficit bugetar. VENITURI Prognoza veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor macroeconomici,  datele Serviciului Fiscal şi Biroului Naţional de Statistică. Volumul propus a parţii de venituri... Mon, 17 Oct 2022 14:29:00 +0300 Bugetul local pentru anul 2021 http://singereiinoi.md/ro/topost/683 Mon, 17 Oct 2022 14:25:16 +0300 Anunț cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) http://singereiinoi.md/ro/topost/679 Lista gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive, care cad sub incidența  Legii nr.51/2022, pentru adoptarea deciziilor de radiere a acestora din   Registru gospodăriilor țărănești (de fermier) Nr.  / Codul   Fiscal /     Denuumirea GT /               CUTAM /               Localitatea  /        Primaria 1 /   1722812 /  GOSPODARIE TARANEASCA     ZAMORNEA TATIANA   / 7469 /S.SINGEREII NOI /Sîngereii Noi 2     1827817    GOSPODARIE TARANEASCA     SPICUL-CHIRITA    7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 3     29501815  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 4     29502817  GOSPODARIE TARANEASCA     SIRBU ALA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 5     29503810  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC DUMITRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 6     29504812  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 7     29505814  GOSPODARIE TARANEASCA     GORBULI VLADIMIR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 8     29506817  GOSPODARIE TARANEASCA     MIRZA EUDOCHIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 9     29507819  GOSPODARIE TARANEASCA     MIRZA RAISA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 10   29509814  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI ELENA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 11   29510813  GOSPODARIE TARANEASCA     BURAC OLEG 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 12   29511816  GOSPODARIE TARANEASCA     COSOVAN ALA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 13   29512818 ... Wed, 14 Sep 2022 09:02:58 +0300 Apă potabilă pentru toată comuna http://singereiinoi.md/ro/topost/678 La data de 01 septembrie 2022, a fost semnat contractul dintre Primăria comunei Singereii Noi și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care prevede implementarea proiectului  "Apa potabila pentru toata comuna" în valoare de  7.902.505,76 lei. Proiectul urmează a fi realizat în perioada cea mai apropiată.  Drept rezultat va fi construit  intregul  sistem de alimentare cu apa a ambelor localitati. Un nou succes al comunei Singereii Noi Fri, 02 Sep 2022 10:11:57 +0300 Apă potabilă pentru toată comuna http://singereiinoi.md/ro/topost/677 Fri, 02 Sep 2022 10:07:29 +0300 Servicii administrative prin intermediul CISC-ului I semestru 2022 http://singereiinoi.md/ro/topost/676 Mon, 04 Jul 2022 14:26:17 +0300 Anunt la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Minicipale „Salubsincomserv” http://singereiinoi.md/ro/topost/675 ANUNȚ !!! Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale „Salubsincomserv”   Data petrecerii concursului- 23 iunie 2022 ora 10.00 Incinta primăriei. Cerințe față de candidat:         - cunoaște limba română; - deţine studii superioare sau echivalentul lor; - nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; - nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Conținutul dosarului de participare: curriculum vitae (CV); copia buletinului de identitate; copia diplomei de studii; cazierul judiciar; copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate Date de contact: Tel. 067722210 – Galina Guțu, primarul comunei. Tue, 07 Jun 2022 13:27:06 +0300 Anunț de participare la concursul prin cererea ofertelor de preț „Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei” http://singereiinoi.md/ro/topost/674 Vedeți link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653998531462 Mon, 06 Jun 2022 09:21:22 +0300 Planul de achiziții publice pentru anul 2022 completat http://singereiinoi.md/ro/topost/673 PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2022 Primaria comunei Singereii Noi   Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 270750 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 298240 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 65600 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 8600 Contract Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 factura Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 1250   factura Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 8000 factura decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 10000 factura Februarie-septembrie Achiziții cu costuri Mici 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022 09000000-3 22920 Contract de valoare mică ianuarie 2 Pește congelat pentru anul 2022 15200000-0 12000 Contract de valoare mică Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație pentru anul 2022 15800000-6 35500 Contract de mica valoare Ianuarie-decembrie 4 Crupe și leguminoase pentru anul 2022 03200000-3 103000 Contrac de mica valoare Ianuarie - decembrie... Tue, 31 May 2022 09:23:55 +0300 În atenția apicultorilor http://singereiinoi.md/ro/topost/671 AVIZ Odată cu reînvierea naturii, zumzetul armonios al albinelor abundă cîmpurile și livezile colectînd nectarul dulce al florilor, iar harnicii fermieri au devenit destul de preocupați cu muncile agricole specifice sezonului, fiind astfel dat startul noului an agricol. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu un mesaj destinat fermierilor, apicultorilor și administrațiilor publice locale despre necesitatea comunicării permanente și reciproce în scopul evitării cazurilor de intoxicații a albinelor provocate de produse fitosanitare utilizate la prelucrarea culturilor agricole, livezilor, viilor, fîșiilor, care pot avea urmări neplăcute pentru toți.  Astfel în conformitate cu Legea apiculturii nr.70/2006 , persoanele fizice și juridice cate intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sun obligate: - să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate; - să respecte întocmai data și ora inceperii și sfîrșitul tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate. Primăriil sunt obligate să afișeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunțul despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze nominal,... Tue, 17 May 2022 08:35:53 +0300 Anunț de atribuire al contractului de achiziție publică pentru „Lucrările de reparație a unor porțiuni de străzi în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei” http://singereiinoi.md/ro/topost/670 Vedeți link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf Mon, 16 May 2022 10:13:24 +0300 Executarea bugetului pentru anul 2021 http://singereiinoi.md/ro/topost/669 Raportul privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi pe  anul 2021 Descrierea generală a executării bugetului  Venituri: 1. a)Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru  a. 2021 a fost aprobat la venituri în sumă de 8 520 400 lei, precizat fiind in marime de 10 139 687 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 1 619 287,00 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:  - transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel I– 500 000 lei  - transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si bugetele locale de nivel I – 1 119 287 lei      b) A fost executat bugetul local la venituri pe  anul 2021 in marime de 10 627 565,15 lei sau 104,8%. Veniturile proprii au fost executate in marime de 125,3% fata de planul anual precizat. Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale a fost executat in marime de 100% fata de planul anual precizat. Nivelul executarii bugetului local la venituri in comparatie cu aceiaşi perioada a anului 2020 s-a micsorat cu 4,82%.    Cheltuieli:   2. a) Partea... Tue, 29 Mar 2022 14:35:35 +0300 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl Singerei http://singereiinoi.md/ro/topost/668 În Republica Moldova IREX implementează un program de asistență tehnică – Comunitatea Mea (CM), finanțat de USAID, cu o durată de cinci ani. CM oferă asistență multilaterală administrațiilor locale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate. Unul din servicii care se implementează la noi în comunitate este iluminatul stradal. Tue, 29 Mar 2022 14:04:17 +0300 Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl Singerei http://singereiinoi.md/ro/topost/667 În Republica Moldova IREX implementează un program de asistență tehnică – Comunitatea Mea (CM), finanțat de USAID, cu o durată de cinci ani. CM oferă asistență multilaterală administrațiilor locale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate. Unul din servicii care se implementează la noi în comunitate este iluminatul stradal. Tue, 29 Mar 2022 13:32:31 +0300 Anunț de participare la licitația deschisă de lucrări „Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi în com Sîngereii Noi, rl Sîngerei” http://singereiinoi.md/ro/topost/666 Vedeți link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648107695927 Tue, 29 Mar 2022 11:38:13 +0300 STOP ARDERII DE VEGETAȚIE USCATĂ !!!!! http://singereiinoi.md/ro/topost/665   STOP ARDERII DE VEGETAȚIE USCATĂ !!! De la începutul anului 2022 salavatorii și pompierii au intervenit la 4371 misiuni de lichidare a incendiilor de vegetație, în care a fost afectată o suprafață de peste 33 452 hectare. Intervenția specializată pentru stingerea acestor arderi necesită utilizarea unui volum considerabil de resurse, costurile fiind semnificative. Pericolul mare la incendiile de vegetație uscată îl reprezintă nerespectarea distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, păduri, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și lichide combustibile, căi de circulație. Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, se atenționează atît cetățenii cît și agenții economici, asupra obligativității respectării prevederilor legislației în vigoare. Atragem atenția, că în conformitate cu prevederile art.  115, alin. 3 al Codului Contravențional privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, „ arderea resurselor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și late vecinătăți” se sancționează de la 60 la 90 unități convenționale aplicată persoanei fizice și cu... Tue, 29 Mar 2022 08:48:58 +0300 Planul de achiziții publice pentru anul 2022 http://singereiinoi.md/ro/topost/664 PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2022 Primaria comunei Singereii Noi   Nr. Crt. Expunerea obiectului de achizitie Codul CPV Valoarea estimative fără TVA (lei) Procedura de achizitie aplicată Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică   Achizitii dintr-o singura sursa 1 Achiziționarea energiei electrice 65310000-9 270750 Contract/Acord Ianuarie 2 Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale 65200000-5 298240 Contract/Acord Ianuarie 3 Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite) 64211000-8 65600 Contract/Acord Ianuarie 4 Achiziționarea serviciilor de internet 72400000-4 17400 Contract/Acord Ianuarie    5 Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor 72400000-4 8600 Contract Ianuarie 6 Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto 71600000-4 1000 factura Aprilie 7 Serviciul de mentenență a paginii web 72261000-2 1250   factura Februarie 8 Servicii de abonare la ziare și reviste 79980000-7 8000 factura decembrie 9 Servicii formare profesionala 80510000-2 10000 factura Februarie-septembrie Achiziții cu costuri Mici 1 Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022 09000000-3 22920 Contract de valoare mică ianuarie 2 Pește congelat pentru anul 2022 15200000-0 12000 Contract de valoare mică Ianuarie-decembrie 3 Produse de panificație pentru anul 2022 15800000-6 35500 Contract de mica valoare Ianuarie-decembrie 4 Crupe și leguminoase pentru anul 2022 03200000-3 103000 Contrac de mica valoare Ianuarie - decembrie... Tue, 22 Mar 2022 15:30:18 +0200 Anunț de intenție pentru „Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din s. Sîngereii Noi, rl Singerei: - - Str. S. Lazo - - Str. Prieteniei - - Str. Libertății - - Str. Doinelor http://singereiinoi.md/ro/topost/663 Vedeți link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_21_2.pdf Mon, 14 Mar 2022 14:33:53 +0200 ANUNȚ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PE VENIT PENTRU ANUL 2021 http://singereiinoi.md/ro/topost/662 Stimați locuitori ai comunei!   Pentru completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (cetățeni) e necesar să aveți buletinul de identitate, certificate de salariu de la locurile de muncă, certificate privind venitul din alte surse, contracte de vinzare-cumpărare ale bunurilor și alte documente cu privire la venitul obținut în anul 2021. Mon, 14 Mar 2022 13:57:10 +0200 Sesiune de instruire cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial http://singereiinoi.md/ro/topost/658 Programul Comunitatea Mea organizează o sesiune de asistență tehnică online privind autoevaluarea, raportarea  Sistemulul de Control Intern Managerial,  Joi, 10 februarie 2022 la ora 13:00 . La atelierul de lucru invităm următorii reprezentanți APL: Primar (viceprimar), Secretar, Contabil-șef.   Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial (SCIM) şi emiterea Declarației de răspundere managerială autoritățile administrației publice locale efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcționalității SCIM, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării Raportului anual privind controlul intern managerial, precum şi emiterii Declarației de răspundere managerială. Astfel, Raportul se elaborează anual, pînă la data de 10 februarie, iar Declarația de răspundere managerială se plasează pe pagina web oficială a entității publice și/sau rețele de socializare (Facebook) anual, pînă la data de 1 martie Mon, 14 Feb 2022 15:58:25 +0200 CENTRUL DE INFORMAȚII ȘI SERVICII PENTRU CETĂȚENI http://singereiinoi.md/ro/topost/653 „Ne bucurăm foarte mult că cetățenii din localitatea noastră vor beneficia de servicii mai rapide și mai calitative. Ei nu mai trebuie să aștepte la ușile angajaților, a asistentului social, ci vin direct în acest centru, unde depun cererile și primesc actele necesare. La noi sunt eliberate multe certificate, pentru că avem o comunitate mare, de circa 5.200 de locuitori. Aici mulți dintre locuitori cultivă legume și flori și vin des să solicite certificate pentru comercializarea acestora. Mulțumim donatorilor, Programului Comunitatea Mea și tuturor celor care ne-au ajutat să facem acest CISC funcțional și comod pentru comunitate” - Galina Guțu, primara satului Sîngereii Noi. Mon, 31 Jan 2022 08:24:26 +0200