(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

Concurs pentru ocuparea funcției de director la IET Romanița din s. Sîngereii Noi și IET Îngeraș din s. Mărinești, rl Sîngerei

Concurs pentru ocuparea funcției de director la IET Romanița din s. Sîngereii Noi și IET Îngeraș din s. Mărinești, rl Sîngerei

02-05-2023, 16:45

Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IET ,,Romanița” s. Sîngereii Noi și  IET ,,Îngeraș”, s. Mărinești rn. Sîngerei.

La concurs poate participa persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. Are studii universitare (în cazul candidaților la funcția de director al instituției publice de educație antepreșcolară și de învățămînt preșcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct.62 subpct.1) și 3) sau în cazul inițierii unui concurs repetat , pot fi admiși candidații cu studii superioare universitare și cei cu studii medii de specialitate pedagocice (colegiu));
 3. Are o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani ;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor , nu a împlinit vîrsta de 65 ani ;
 5. Cunoaște limba română;
 6. Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic ) pentru exercitarea funcției ;
 7. Nu are antecedente penale;
 8. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1) , m) și n) din Codul muncii .

Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Sîngereii Noi , prin poștă sau prin e-mail , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului , dosarul de concurs care cuprindeurmătoarele acte obligatorii:

 1.  Cererea de participare la concurs , al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general;
 2.  Copia actului de identitate ;
 3.  Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4.  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5.  Curriculum vitae , al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 6.  Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical , fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic ( eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog ) , pentru exercitarea funcției ;
 7.  Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere .

 

Actele vor fi depuse la Primăria comunei Sîngereii Noi , biroul secretarului Consiliului Comunal .

 

Data limită de depunerea dosarelor de concurs – 02.06.2023

 

Informații suplimentare la tel: 0 262 73 371