(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

În atenția apicultorilor

În atenția apicultorilor

17-05-2022, 08:35

AVIZ

Odată cu reînvierea naturii, zumzetul armonios al albinelor abundă cîmpurile și livezile colectînd nectarul dulce al florilor, iar harnicii fermieri au devenit destul de preocupați cu muncile agricole specifice sezonului, fiind astfel dat startul noului an agricol.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu un mesaj destinat fermierilor, apicultorilor și administrațiilor publice locale despre necesitatea comunicării permanente și reciproce în scopul evitării cazurilor de intoxicații a albinelor provocate de produse fitosanitare utilizate la prelucrarea culturilor agricole, livezilor, viilor, fîșiilor, care pot avea urmări neplăcute pentru toți.

 Astfel în conformitate cu Legea apiculturii nr.70/2006 , persoanele fizice și juridice cate intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sun obligate:

- să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate;

- să respecte întocmai data și ora inceperii și sfîrșitul tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

Primăriil sunt obligate să afișeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunțul despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistrați la staționar și pastoral în raza primăriei.