(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

Sesiune de instruire cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial

14-02-2022, 15:58

Programul Comunitatea Mea organizează o sesiune de asistență tehnică online privind autoevaluarea, raportarea  Sistemulul de Control Intern Managerial,  Joi, 10 februarie 2022 la ora 13:00 . La atelierul de lucru invităm următorii reprezentanți APL: Primar (viceprimar), Secretar, Contabil-șef.

 

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial (SCIM) şi emiterea Declarației de răspundere managerială autoritățile administrației publice locale efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcționalității SCIM, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării Raportului anual privind controlul intern managerial, precum şi emiterii Declarației de răspundere managerială.

Astfel, Raportul se elaborează anual, pînă la data de 10 februarie, iar Declarația de răspundere managerială se plasează pe pagina web oficială a entității publice și/sau rețele de socializare (Facebook) anual, pînă la data de 1 martie