(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Achiziții publice

Faceți clic pe denumire pentru a vedea detalii

1.Anunț de participare la concursul „Lucrari de reparatie a unor porțiuni de străzi în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei in 2023”

Vedeți link-ul:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681995759803

2.Anunț de participare la concursul „Reparația străzilor Victoriei și Cîmpiei din s. Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

Vedeți link-ul: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618908130481

 

 

 

 

 

3.Anunț de participare la licitația deschisă de lucrări „Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi în com Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

Vedeți link-ul: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1648107695927

4.Anunț de participare la licitația deschisă „Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi”

Vedeți link-ul:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681891000439

5.Darea de seamă de achiziții publice pentru anul 2020

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

 nr. 1    /  27 ianuarie 2021

 

 Autoritatea contractantă: primăria comunei Sîngereii Noi, cod fiscal 1007601002326, rl Sîngerei, s.   Sîngereii Noi, str. Biruinței, 7,   sediul primăriei

Perioada raportării:          anul 2020

 

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

                     

Nr. d/o

Numărul și data contractului de achiziție

Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor)

Cod CPV

Suma contractului

Numărul și data înregistrării în Trezoreria de stat sau Trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor

Suma finală a contractului ca urmare a micșorării

 1.  

1/09.01.2020

Servicii de telefonie fixă, asigurarea accesului la rețeaua de internet

64210000- 1

28300,00

2020-0000000133/

14.01.2020

 

 1.  

3/09.01.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

63814,5

2020-0000000131/

14.01.2020

 

 1.  

4/09.01.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

116178,6

2020-0000000131/

14.01.2020

 

 1.  

5/10.01.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

80611,5

2020-0000000132/

14.01.2020

 

 1.  

6/13.01.2020

Pîine și produse de patiserie

15811100-7

17200,00

2020-0000000362/ 27.01.2020

 

 1.  

7/09.01.2020

Servicii de evacuare a deșeurilor

90512000-9

7000,00

 

 

 1.  

8/28.01.2020

Servicii de iluminare stradală

51110000-6

25910,59

2020-000000046/

12.02.2020

 

 

 1.  

9/11.02.2020

Servicii neatribuite altor alineate

90900000-6

28000,0

2020/0000000465/

12.02.2020

 

 1.  

10/20.02.2020

Arenda transportului popular

60171000-7

820,0

 

 

 1.  

14914/20.02.2020

Achiziționarea combuctibilului

09132000-3

34164,00

2020-000000052/

23.03.2020

 

 1.  

11/25.02.2020

Servicii de evacuare a deșeurilor menajere

90512000-9

9641,80

 

 

 1.  

12/28.02.2020

Deservirea programului

1-C

72220000-3

4185,00

 

 

 1.  

13/23.03.2020

Procurarea mașinilor și utilajelor

30200000-1

6870,00

 

 

 1.  

10P-2020/28.04.2020

Servicii de proiectare  la apeductul magistral Bălți-Singerei

71332000-1

35444,0

2020-0000000671/

28.04.2020

 

 1.  

15/1-v.m./22.04.2020

Servicii de expertiză a devizelor de cheltuieli

71319000-7

1000,00

 

 

 1.  

16/12.05.2020

Peleți din coji de floarea soarelui destinată producției energiei termice și apei calde

09111220-8

88000,00

2020-0000000695/15.05.2020

 

 1.  

17/26.05.2020

Servicii de proiectare a iluminatului stradal

71323100-9

80002,00

2020-0000000737/

28.05.2020

 

 

 1.  

19/26.06.2020

Lucrări de instalare a încălzitorului de apă pe gaz și a boilerului electric

45000000-1

1300,00

 

 

 1.  

20/30.06.2020

Servicii cartografice

71351810-4

22000,00

2020-0000000846/

03.07.2020

 

 1.  

21/02.07.2020

Achiziționarea programului Secretar Plus”

72220000-3

3950,00

 

 

 1.  

23/20.07.2020

Arenda transportului particular

60171000-7

414,00

 

 

 1.  

24/05.08.2020

Servicii de responsabil tehnic al lucrărilor ”Alimentarea cu apă potabilă a com. Sîngereii Noi , r Sîngerei”

71520000-9

5251,6

 

 

 1.  

25/01.07.2020

Servicii de raport de evaluare a bunurilor

79311100-8

6600,00

 

 

 1.  

26/05.08.2020

Servicii de responsabil tehnic al lucrărilor „Reparația unor porțiuni de străzi din com. Sîngereii noi rl Sîngerei”

71520000-9

3326,78

 

 

 1.  

27/14.09.2020

Servicii cartografice

71351810-4

42000,00

2020-0000001212/

14.09.2020

 

 1.  

28/03.08.2020

Servicii de raport de evaluare a bunurilor

79311100-8

7800,00

 

 

 1.  

29/25.08.2020

Achiziționarea laptopurilor

30213100-6

45080-00

2020-0000001197/

11.09.2020

 

 1.  

30/25.08.2020

Achiziționarea laptopurilor

30213100-6

17085-00

2020-0000001198/

11.09.2020

 

 1.  

31/25.08.2020

Servicii de instalare a pompei în fintină din curtea instituției

45000000-0

1450,00

 

 

 1.  

32/04.09.2020

Lucrări de delimitare selectivă a terenurilor

71354300-7

37961,00

2020-0000001170/

09.09.2020

 

 1.  

33/04.09.2020

Procurarea materialelor de construcție , rechizite de birou, mărfuri de uz gospodăresc

39700000-9

30197000-6

56782,2

2020-0000001176/

09.09.2020

 

 1.  

34/04.09.2020

Lucrări de adincire a făntînii

45000000-0

13068,00

2020-0000001245/

21.09.2020

 

 1.  

35/08.09.2020

Lucrări de conectare a clădirii la conducta de aprovizionare cu apă

45232150-8

9758,74

 

 

 1.  

36/10.09.2020

Pîine și produse de patiserie

15811100-7

15008,8

2020-0000001246/

21.09.2020

 

 1.  

37/23.10.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

54672,5

2020-0000001294/

29.09.2020

 

 1.  

39/21.09.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

240653,22

2020-0000001408/

26.10.2020

 

 1.  

40/21.09.2020

Servicii educaționale și atestare

80500000-9

850,00

 

 

 1.  

41/21.09.2020

Servicii educaționale și atestare

80500000-9

750,00

 

 

 1.  

42/23.09.2020

Achiziționarea produselor alimentare

15000000-6

77007,00

2020-0000001407/

26.10.2020

 

 1.  

43/23.09.2020

Arenda transportului popular

60171000-7

4550,00

 

 

 1.  

44/24.09.2020

Lucrări de reparație capitală a clădirii

45200000-9

16275,14

2020-0000001287/

29.09.2020

 

 1.  

46/28.09.2020

Servicii de raport de evaluare

79311100-8

8500,00

 

 

 1.  

47/28.09.2020

Servicii educaționale și atestare

80500000-9

250,00

 

 

 1.  

48/28.09.2020

Servicii de responsabil tehnic al lucrărilor „reparația sectoarelor de străzi din s. Sîngereii noi, rl Sîngerei”

71520000-9

1665,00

 

 

 1.  

49/01.10.2020

Servicii de consultanță

72200000-7

2500,00

 

 

 1.  

50/05.10.2020

Servicii cadastrale

71354300-7

7000,00

 

 

 1.  

51/20.10.2020

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri

37500000-3

20050,00

2020-0000001405/

26.10.2020

 

 1.  

52/20.10.2020

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri

37500000-3

17920,00

2020-0000001406/

26.10.2020

 

 1.  

53/20.10.2020

Procurarea florilor

03121210-0

580,00

 

 

 1.  

54/21.10.2020

Achiziționarea materialelor de construcție

44110000-4

34450,00

2020-0000001397/

23.10.2020

 

 1.  

56/18.11.2020

Achiziționarea mașinilor și utilajului

31158000-8

33907,00

2020-0000001695/

01.12.2020

 

 1.  

57/19.11.2020

Achiziționarea mașinilor și utilajului și altor materiale

31158000-8

21934,00

2020-0000001748/

03.12.2020

 

 1.  

58/20.11.2020

Achiziționarea utilajului video

30000000-9

52241,00

2020-0000001731/

02.12.2020

 

 1.  

59/20.11.2020

Achiziționarea mobilierului de INOX

39100000-3

79995,00

2020-0000001751/

03.12.2020

 

 1.  

60/23.11.2020

Procurarea și instalarea condiționerelor la grădinița din s. Sîngereii Noi

39700000-9

95938,51

2020-0000001759/

04.12.2020

 

 1.  

61/01.12.2020

Reparația unie porțiuni de străzi din com Sîngereii Noi, rl Sîngerei

45233142-6

60890,00

2020-0000001860/

11.12.2020

 

 1.  

63/07.12.2020

Lucrări de reparație capitală a clădirii

45000000-7

27713,00

2020-0000001862/

11.12.2020

 

 1.  

64/18.12.2020

Achiziționarea mobilierului la IET din s. Mărinești

39151000-5

11540,00

2020-0000002022/

22.12.2020

 

 1.  

65/17.12.2020

Achiziționarea articole Metro (felinare)

14800000-9

15804,86

2020-0000002012/

21.12.2020

 

 1.  

66/18.12.2020

Achiziționarea materialelor de uz gospodăresc

39200000-4

74287,00

2020-0000002002/

21.12.2020

 

 1.  

67/21.12.2020

Lucrări de reconstrucție în grădinița Sîngereii Noi

45000000-7

38161,94

2020-0000002025/

22.12.2020

 

 1.  

68/21.12.2020

Achiziționarea pavilioane, scaune

45212600-2

53595,00

2020-0000002023/

22.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Planul de achiziții pentru anul 2023

PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2023

Primaria comunei Singereii Noi

Nr.

Crt.

Expunerea obiectului de achizitie

Codul CPV

Valoarea estimative fără TVA (lei)

Procedura de achizitie aplicată

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

 

Achizitii dintr-o singura sursa

1

Achiziționarea energiei electrice

65310000-9

626100

Contract/Acord

Ianuarie

2

Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale

65200000-5

863000

Contract/Acord

Ianuarie

3

Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite)

64211000-8

54000

Contract/Acord

Ianuarie

4

Achiziționarea serviciilor de internet

72400000-4

17400

Contract/Acord

Ianuarie

   5

Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor

72400000-4

8000

Contract

Ianuarie

6

Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto

71600000-4

1000

factura

Aprilie

7

Serviciul de mentenență a paginii web

72261000-2

2000

 

factura

Februarie

8

Servicii de abonare la ziare și reviste

79980000-7

14000

factura

decembrie

9

Servicii formare profesionala

80510000-2

18000

factura

Februarie-septembrie

Achiziții cu costuri Mici

1

Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei 

09000000-3

38000

Contract de valoare mică

ianuarie

2

Pește congelat 

15200000-0

180000

Contract de valoare mică

Ianuarie-decembrie

3

Produse de panificație 

15800000-6

50000

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

4

Crupe și leguminoase 

03200000-3

200000

Contrac de mica valoare

Ianuarie - decembrie

5

Fructe și legume proaspete și conservate pentru I jumătate a anului

15300000-1

100000

Contrac de mica valoare

ianuarie

6

Fructe și legume proaspete și conservate pentru II jumătate a anului 

15300000-1

143400

Contrac de mica valoare

iulie

7

Carne 

15100000-9

300000

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

8

Produse lactate 

15500000-3

200000

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

9

Ouă de găină dietice mășcate pentru I jumătate a anului 

15800000-6

30000

Contract de mica valoare

ianuarie

10

Ouă de găină dietice mășcate pentru II jumătate a anului 

15800000-6

30000

Contract de mica valoare

iulie

11

Apă potabilă

41110000-3

12600

Contract de mica valoare

ianuarie

12

Servicii resposabil tethnic la constructia apeductului

71520000-9

40000

contract

mai

13

Servicii resposabil tethnic la lucrarile de reparative a drumurielor locale

71520000-9

40000

contract

mai

14

Servicii de estimare a costurilor

71242000-4

20000

contract

martie-iulie

15

Servicii de verificare a documentelor, proiectelor

71328000-3

10000

contract

Martie-iulie

16

Servicii de dezăpezire și curățare a drumurilor

90620000-9

10000

Contract de mica valoare

Ianuarie

17

Servicii cadastrale

71354300-7

10000

contract

ianuarie

18

Achiziționarea articolelor de birou

39263000-3

40000

Contract de mica valoare

Ianuarie -decembrie

19

Achiziționarea produselor de curățenie

39831240

40000

Contract de mica valoare

Ianuarie -septembrie

20

Achiziționarea maşinilor,aparatelor, echipamentelor electrice;

31000000-6

150000

Contract de mica valoare

Mai-decembrie

21

Servicii de amenajare și salubrizare pe teritoriului

77310000-6

60000

 

Contract  de mica valoare

ianuarie

 

Achiziții în baza procedurilor desfășurate în anul 2023 cu termen mai mare de 1 an, , inregistrat in anul 2016

 

1

,,Lucrări de alimentare cu apă, evacuarea și iepurare apelor uzte din comuna Singereii No,,

 

Licitație publică

 

1

Lucrari de reparaii a drumurilor locale din comuna Singereii Noi

 

45233142-6

 

1385300

 

LP

 

Aprilie 2023

2

Procurarea mijloacelor de transport

 

470000

LP

 

7.Planul de achizitii publice pentru anul 2021

 

Planul de achizitii publice

anul 2021

Primaria comunei Singereii Noi

Nr.

Crt.

Expunerea obiectului de achiziții

Codul   CPV

Valoarea estimată fără TVA, lei

Procedura de achiziție aplicabilă

Perioada

desfășurării procedurii de achiziție publică

1

Servicii telefonie mobile, fixa, internet

 

47 000

MV, singura sursa

 

I tr.

2

Achhizitionarea energiei electrice

 

243 000

MV, singura sursa

 

I tr.

3

Achizitionarea gazului natural

 

155 000

MV, singura sursa

I tr.

 

 

4

 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si a rechizitelor de birou

 

50 000

 

MV

 

I tr.

 

50 000

MV

II tr.

 

50 000

MV

III tr.

 

50 600

MV

IV tr.

 

5

 

Procurarea altor materiale

 

54 700

MV

II tr.

 

54 700

MV

III tr.

 

6

Procurarea materialelor de constructie

 

 

85 000

 

MV

 

II tr.

 

7

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor

 

 

32 500

 

MV

 

I tr.

8

Servicii de reparatii curente drumurilor locale com. Singereii Noi

 

 

626 000

 

COP

 

Tr.I

9

Servicii de reparatii curente ale cladirilor si incaperilor

 

 

197 200

 

MV

 

TR.II

10

Servicii de reparatii curente ale cladirilor si incaperilor

 

 

138 800

 

MV

 

TR.III

11

Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei

 

 

60 000

 

MV

 

Tr. IV

12

Procurarea produselor alimentare

 

882 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Lucrari de reparatii capitale

 

671 700

COP

Tr.II

8.Planul de achiziții publice pentru anul 2022

PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2022

Primaria comunei Singereii Noi

 

Nr.

Crt.

Expunerea obiectului de achizitie

Codul CPV

Valoarea estimative fără TVA (lei)

Procedura de achizitie aplicată

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

 

Achizitii dintr-o singura sursa

1

Achiziționarea energiei electrice

65310000-9

270750

Contract/Acord

Ianuarie

2

Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale

65200000-5

298240

Contract/Acord

Ianuarie

3

Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite)

64211000-8

65600

Contract/Acord

Ianuarie

4

Achiziționarea serviciilor de internet

72400000-4

17400

Contract/Acord

Ianuarie

   5

Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor

72400000-4

8600

Contract

Ianuarie

6

Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto

71600000-4

1000

factura

Aprilie

7

Serviciul de mentenență a paginii web

72261000-2

1250

 

factura

Februarie

8

Servicii de abonare la ziare și reviste

79980000-7

8000

factura

decembrie

9

Servicii formare profesionala

80510000-2

10000

factura

Februarie-septembrie

Achiziții cu costuri Mici

1

Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022

09000000-3

22920

Contract de valoare mică

ianuarie

2

Pește congelat pentru anul 2022

15200000-0

12000

Contract de valoare mică

Ianuarie-decembrie

3

Produse de panificație pentru anul 2022

15800000-6

35500

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

4

Crupe și leguminoase pentru anul 2022

03200000-3

103000

Contrac de mica valoare

Ianuarie - decembrie

5

Fructe și legume proaspete și conservate pentru I jumătate a anului 2022

15300000-1

70000

Contrac de mica valoare

ianuarie

6

Fructe și legume proaspete și conservate pentru II jumătate a anului 2022

15300000-1

70000

Contrac de mica valoare

iulie

7

Carne pentru anul 2022

15100000-9

252500

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

8

Produse lactate pentru anul 2022

15500000-3

125000

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

9

Ouă de găină dietice mășcate pentru I jumătate a anului 2022

15800000-6

21000

Contract de mica valoare

ianuarie

10

Ouă de găină dietice mășcate pentru II jumătate a anului 2022

15800000-6

21000

Contract de mica valoare

iulie

11

Apă potabilă

41110000-3

12600

Contract de mica valoare

ianuarie

12

Servicii resposabil tethnic la constructia apeductului

71520000-9

4500

contract

mai

13

Servicii resposabil tethnic la lucrarile de reparative a drumurielor locale

71520000-9

4500

contract

mai

14

Servicii de estimare a costurilor

71242000-4

8500

contract

martie-iulie

15

Servicii de verificare a documentelor, proiectelor

71328000-3

7000

contract

Martie-iulie

16

Servicii de dezăpezire și curățare a drumurilor

90620000-9

14500

Contract de mica valoare

Ianuarie

17

Servicii cadastrale

71354300-7

8000

contract

ianuarie

18

Achiziționarea articolelor de birou

39263000-3

25000

Contract de mica valoare

Ianuarie -decembrie

19

Achiziționarea produselor de curățenie

39831240

25000

Contract de mica valoare

Ianuarie -septembrie

20

Achiziționarea maşinilor,aparatelor, echipamentelor electrice;

31000000-6

150000

Contract de mica valoare

Mai-decembrie

21

Servicii de amenajare și salubrizare pe teritoriului

77310000-6

12000

 

Contract  de mica valoare

ianuarie

 

Achiziții în baza procedurilor desfășurate în anul 2021 cu termen mai mare de 1 an, , inregistrat in anul 2016

 

1

,,Lucrări de alimentare cu apă, evacuarea și iepurare apelor uzte din comuna Singereii Noi”

 

Licitație publică

 

1

Lucrari de reparaii a drumurilor locale din comuna Singereii Noi

 

45233142-6

 

1366400

 

LP

 

Aprilie 2022

9.Planul de achiziții publice pentru anul 2022 completat

PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2022

Primaria comunei Singereii Noi

 

Nr.

Crt.

Expunerea obiectului de achizitie

Codul CPV

Valoarea estimative fără TVA (lei)

Procedura de achizitie aplicată

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

 

Achizitii dintr-o singura sursa

1

Achiziționarea energiei electrice

65310000-9

270750

Contract/Acord

Ianuarie

2

Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale

65200000-5

298240

Contract/Acord

Ianuarie

3

Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite)

64211000-8

65600

Contract/Acord

Ianuarie

4

Achiziționarea serviciilor de internet

72400000-4

17400

Contract/Acord

Ianuarie

   5

Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor

72400000-4

8600

Contract

Ianuarie

6

Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto

71600000-4

1000

factura

Aprilie

7

Serviciul de mentenență a paginii web

72261000-2

1250

 

factura

Februarie

8

Servicii de abonare la ziare și reviste

79980000-7

8000

factura

decembrie

9

Servicii formare profesionala

80510000-2

10000

factura

Februarie-septembrie

Achiziții cu costuri Mici

1

Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2022

09000000-3

22920

Contract de valoare mică

ianuarie

2

Pește congelat pentru anul 2022

15200000-0

12000

Contract de valoare mică

Ianuarie-decembrie

3

Produse de panificație pentru anul 2022

15800000-6

35500

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

4

Crupe și leguminoase pentru anul 2022

03200000-3

103000

Contrac de mica valoare

Ianuarie - decembrie

5

Fructe și legume proaspete și conservate pentru I jumătate a anului 2022

15300000-1

70000

Contrac de mica valoare

ianuarie

6

Fructe și legume proaspete și conservate pentru II jumătate a anului 2022

15300000-1

70000

Contrac de mica valoare

iulie

7

Carne pentru anul 2022

15100000-9

252500

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

8

Produse lactate pentru anul 2022

15500000-3

125000

Contract de mica valoare

Ianuarie-decembrie

9

Ouă de găină dietice mășcate pentru I jumătate a anului 2022

15800000-6

21000

Contract de mica valoare

ianuarie

10

Ouă de găină dietice mășcate pentru II jumătate a anului 2022

15800000-6

21000

Contract de mica valoare

iulie

11

Apă potabilă

41110000-3

12600

Contract de mica valoare

ianuarie

12

Servicii resposabil tethnic la constructia apeductului

71520000-9

4500

contract

mai

13

Servicii resposabil tethnic la lucrarile de reparative a drumurielor locale

71520000-9

4500

contract

mai

14

Servicii de estimare a costurilor

71242000-4

8500

contract

martie-iulie

15

Servicii de verificare a documentelor, proiectelor

71328000-3

7000

contract

Martie-iulie

16

Servicii de dezăpezire și curățare a drumurilor

90620000-9

14500

Contract de mica valoare

Ianuarie

17

Servicii cadastrale

71354300-7

8000

contract

ianuarie

18

Achiziționarea articolelor de birou

39263000-3

25000

Contract de mica valoare

Ianuarie -decembrie

19

Achiziționarea produselor de curățenie

39831240

25000

Contract de mica valoare

Ianuarie -septembrie

20

Achiziționarea maşinilor,aparatelor, echipamentelor electrice;

31000000-6

150000

Contract de mica valoare

Mai-decembrie

21

Servicii de amenajare și salubrizare pe teritoriului

77310000-6

12000

 

Contract  de mica valoare

ianuarie

22

Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei

45316110-9

500000,00

COP

Aprilie-septembrie

 

Achiziții în baza procedurilor desfășurate în anul 2021 cu termen mai mare de 1 an, , inregistrat in anul 2016

 

1

,,Lucrări de alimentare cu apă, evacuarea și iepurare apelor uzte din comuna Singereii Noi”

 

Licitație publică

 

1

Lucrari de reparaii a drumurilor locale din comuna Singereii Noi

 

45233142-6

 

1366400

 

LP

 

Aprilie 2022

10.Planul de achiziții publice pentru anul 2023 - modificat

Primaria comunei Singereii Noi

 

PLANUL DE ACHIZIȚII PENTRU ANUL 2023-modificat

 

Nr.

Crt.

Expunerea obiectului de achizitie

Codul CPV

Valoarea estimative fără TVA (lei)

Procedura de achizitie aplicată

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

 

Achizitii dintr-o singura sursa

1

Achiziționarea energiei electrice

65310000-9

626100

Contract/Acord

Ianuarie

2

Achizitionarea serviciilor de alimentare cu gaze naturale

65200000-5

863000

Contract/Acord

Ianuarie

3

Achiziționarea 4 serviciilor de telecomunicații și (Moldtelecom Unite)

64211000-8

54000

Contract/Acord

Ianuarie

4

Achiziționarea serviciilor de internet

72400000-4

17400

Contract/Acord

Ianuarie

   5

Achizitionarea serviciilor de intreținere a programelor

72400000-4

8000

Contract

Ianuarie

6

Achiziționarea serviciilo de testare, asigurare auto

71600000-4

1000

factura

Aprilie

7

Serviciul de mentenență a paginii web

72261000-2

2000

 

factura

Februarie

8

Servicii de abonare la ziare și reviste

79980000-7

14000

factura

decembrie

9

Servicii formare profesionala

80510000-2

18000

factura

Februarie-septembrie

Achiziții cu costuri Mici

1

Benzină fără plumb pentru necesitățile Primăriei pentru anul 2023

09000000-3

38000

Achiziție de mică valoare

ianuarie

2

Pește congelat pentru anul 2023

15200000-0

180000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie-decembrie

3

Produse de panificație pentru anul 2023

15800000-6

50000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie-decembrie

4

Crupe și leguminoase pentru anul 2023

03200000-3

200000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie - decembrie

5

Fructe și legume proaspete și conservate pentru I jumătate a anului 2023

15300000-1

100000

Achiziție de mică valoare

ianuarie

6

Fructe și legume proaspete și conservate pentru II jumătate a anului 2023

15300000-1

143400

Achiziție de mică valoare

iulie

7

Carne pentru anul 2023

15100000-9

300000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie-decembrie

8

Produse lactate pentru anul 2023

15500000-3

200000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie-decembrie

9

Ouă de găină dietice mășcate pentru I jumătate a anului 2023

15800000-6

30000

Achiziție de mică valoare

ianuarie

10

Ouă de găină dietice mășcate pentru II jumătate a anului 2023

15800000-6

30000

Achiziție de mică valoare

iulie

11

Apă potabilă

41110000-3

12600

Achiziție de mică valoare

ianuarie

12

Servicii resposabil tethnic la constructia apeductului

71520000-9

40000

Achiziție de mică valoare

mai

13

Servicii resposabil tethnic la lucrarile de reparative a drumurielor locale

71520000-9

40000

Achiziție de mică valoare

mai

14

Servicii de estimare a costurilor

71242000-4

20000

Achiziție de mică valoare

martie-iulie

15

Servicii de verificare a documentelor, proiectelor

71328000-3

10000

Achiziție de mică valoare

Martie-iulie

16

Servicii de dezăpezire și curățare a drumurilor

90620000-9

10000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie

17

Servicii cadastrale

71354300-7

10000

Achiziție de mică valoare

ianuarie

18

Achiziționarea articolelor de birou

39263000-3

40000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie -decembrie

19

Achiziționarea produselor de curățenie

39831240

40000

Achiziție de mică valoare

Ianuarie -septembrie

20

Achiziționarea maşinilor,aparatelor, echipamentelor electrice;

31000000-6

150000

Achiziție de mică valoare

Mai-decembrie

21

Servicii de amenajare și salubrizare

77310000-6

60000

 

Achiziție de mică valoare

ianuarie

22

Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei

51110000-6

150000

Achiziție de mică valoare

 

aprilie- septembrie

23

Servicii de expertiză tehnică a construcțiilor 

71319000-7

20000,00

Achiziție de mică valoare

aprilie-august

 

24

Servicii artistice

92312000-1

30000,00

Achiziție de mică valoare

aprilie -octombrie

25

Servicii de arendă a transportului paricular 

60171000-7

10000,00

Achiziție de mică valoare

aprilie-octombrie

26

Procurarea mobilierului

39100000-1

70000,00

Achiziție de mică valoare

aprilie- noiembrie

27

Lucrări de demolare a clădirilor

45110000-1

250000,00

Achiziție de mică valoare

aprilie- noiembrie

 

Achiziții în baza procedurilor desfășurate în anul 2023 cu termen mai mare de 1 an, , inregistrat in anul 2016

 

1

,,Lucrări de alimentare cu apă, evacuarea și iepurarea apelor uzate în  comuna Singereii No,,

 

Licitație publică

 

1

Lucrari de reparaii a drumurilor locale din comuna Singereii Noi

 

45233142-6

 

1385300

 

LP

 

Aprilie -august

2

Procurarea mijloacelor de transport (tractor multifuncțional cu utilaje și echipamente)

16700000-2

600000,00

LP

aprilie - august

Concurs prin cererea ofertelor de preț

1

Lucrări  de instalație fotovoltaică

09331200-0

470000,00

COP

aprilie -noiembrie 2023

 

Pagina