(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Consultări publice

Consultări publice ”BUGETUL COMUNEI pentru anul 2024”

12-12-2023, 14:31

Dispoziţie

Nr. 96                                                                                                     din 11.12.2023

„Cu privire la organizarea și desfășurarea audierilor publice”

   În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) , art. 29 alin. (2) , art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 ,, privind administraţia publică locală” , conform Dispoziției nr. 78 din 08.12.2023 ,,Cu privire la acordarea părții rămase a concediului de odihnă anual” , în baza art. 6 , art. 7 , art. 8 lit. c)  art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 239/2008 ,, privind transparența în procesul decizional” , Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 ,, cu privire la mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și în scopul recepționării solicitării opiniilor societății civile și a recomandărilor de încludere in SDSE ” ,

DISPUN:

  1.  Se inițiază consultarea publică a proiectului de decizie:
  • Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2024;
  1. Se stabilește organizarea și desfășurarea consultărilor publice cu referire la proiectul de decizie în cauză pe data de 13.12.2023 ora 1400  , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe.
  2. Se propune spre aprobare grupul organizatoric în scopul asigurării elaborării propunerilor la proiectul de decizie mai sus nominalizat.
  • Guțu Galina                       - primarul comunei
  • Cojocari Nina                    - contabil
  • Crișavițchi Eduard             - secretarul Consiliului comunal
  1.  Secretarul consiliului este responsabil de a aduce prezenta dispoziţie la cunoştinţa persoanelor interesate şi  publicarea în Registrul de Stat al actelor locale.

 

Primar-interimar                                       Crișavițchi Eduard