(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Procurarea echipamentului pentru primărie

Denumire proiect„Primăria Sîngerei Noi mai transparentă și mai aproape de cetățenii comunei prin modernizarea tehnicii și pregătirea personalului”
Data de start și finalizare Octombrie 2013 - decembrie 2013
Stadiul de realizare proiectFinisată
Valoarea proiectului62 600 lei
Parteneri

Poiectul este finanţat de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Relevanța și impactul regional al proiectului

Primăria Sîngerei Noi este locul unde funcționarii se simt confortabil în activitatea lor deoarece clădirea este într-o stare satisfăcătoare. După o reparație curentă a etajului 2 a clădirii primăriei, locul unde se află tot personalul primăriei, nu au mai rămas bani pentru echipare suficientă cu mobilă și echipament tehnic necesar. Dacă în sălile funcționarilor există mobilă, deși veche, în sala de ședințe a CL nu dotată cu mobilă. Cu toate acestea, în cadrul primăriei este absolut necesară o sală de ședințe bine dotată cu mobilier și echipament tehnic pentru petrecerea ședințelor consiliului local, a trainingurilor, a meselor rotunde, întrunirilor, a consiliilor tinerilor, ș.a. Odată cu amenajarea sălii de ședințe va dispărea necesitatea de a petrece toate ședințele în biroul primarului sau în alte birouri din primărie, ceea ce creează dificultăți în efectuarea lucrului de bază a angajaților primăriei.

Pe lîngă primărie activează un grup de 15 tineri care se întrunesc o dată în lună și identifică problemele stringente ale comunității, încearcă să găsească soluții la ele. În rezultatul activității consiliului tinerilor a fost cîștigat un proiect prin  procurarea a 4 bănci de exterior. În aceste condiții este nevoie de un spațiu pentru lucru, unde se vor aduna și vor lucra tinerii și la alte proiecte. Primăria este amplasata în centrul satului iar alături de ea este un lac mare. Cu suportul primăriei și a locuitorilor a fost amenajat alături un parc frumos în special pentru tineret. În cazul în care am avea un modem mai puternic am putea instala wifi în preajma primăriei (în zona celor 4 bănci), semnalul ar fi accesibil și în parc. Pentru doritorii care dispun de laptop sau telefoane inteligente ar putea veni în parc pentru internet gratuit, iar aici ar socializa mai mult și nu s-ar apuca de nebunii. Internetul oricum este achitat de primărie, este nevoie doar de echipamentul pentru semnalul WiFi. La moment în primărie este internet wifi, dar făcînd acest bun accesibil locuitorilor tineri reușim să îi atragem, să le căpătăm încrederea și să-i ținem interesați în sat.

În plus, grupul de tineri din Consiliului Local de tineri vor începe să editeze un buletin informativ la primărie iar pentru aceasta avem nevoie de un printer A3 și un aparat de fotografiat. Hîrtia o va achiziționa primărie din bugetul local.

Cetățenii comunei,  mai ales pensionarii, se confruntă cu incomodități la prezentarea copiilor documentelor angajaților primăriei, deoarece primăria nu dispune de xerox cu un volum mare de foi ieșite, iar cel mai apropiat copiator se află la  distanța de 1 km. În acest sens, existența a 2 imprimante multifuncționale care ar imprima și xeroxa ar constitui un suport din partea primăriei pentru cetățenii din grupurile vulnerabile.

Activități principale

Ședință de informare a locuitorilor despre beneficiile care le aduce proiectului respectiv

Achiziționarea mobilierului și mobilarea sălii de ședință a CL

Achiziționarea echipamentului tehnic și dotarea sălii de ședințe

Instalarea echipamentului wifi în exteriorul primăriei

Adoptarea unui regulament de utilizare a echipamentului și a sălii

Adoptarea unui regulament de participare a cetăţenilor la lucrările consiliului local şi implicare a cetăţenilor în procesul decizional 

Instalarea a 2 panouri informative: unul în exteriorul instituției (primăria este la etajul 2 și numai acolo este un panou informativ) și altul în satul Marinești din aceeași comună

Acordarea păturilor vulnerabile sărace servicii de xerox. Va fi creat un registru cu informație dezagregată despre profilul celor care au apelat la acest serviciu, gen, venit etc.

Petrecerea seminarelor de instruire a angajaților.

Cel puţin 2 seminare pe perioada implementării proiectului

Editarea a 2 numere pe perioada proiectului a buletinului informativ

Petrecerea ședințelor consiliului tinerilor

Elaborarea unui regulament al instituţionalizării stagiului de practică pentru elevi în primărie. Regulamentul va conține drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor pe de o parte şi a elevilor pe de altă parte 

 

 

 

Rezultatele proiectului

În urma implementării proiectului vom avea următoarele rezultate:

A crescut calitatea serviciilor acordate de primărie

A sporit randamentul ședințelor consiliului local

S-a mărit diversitatea posibilităților pentru cetățenii comunei

S-a îmbunătățit aspectul exterior a sălii pentru ședințe

S-au creat condiții de muncă mai calitative pentru angajații primăriei

A crescut nivelul de transparență atît pentru locuitorii comunei prin panourile informative

Obiectivele proiectului

 Acest proiect își propune niște intervenții de nivel micro de eficientizare a activității funcționarilor primăriei în prestarea diferitor servicii locuitorilor și creșterea transparenței primăriei și a încrederii localnicilor în instituție.

Fișiere

/