(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi

Proiectul   „ Spații mai verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi”

Obiectivul general: Creșterea nivelului de trai și satisfacție în rândul locuitorilor comunei Sîngereii Noi prin fortificare și dezvoltarea capacităților interne ale Întreprinderii Municipale în   procesul de gestionare a spațiilor publice.

Proiectul include procurarea unui Tractor multifuncțional și utilaje

- Tractor

- Remorca 5 tone

- Lamă de zăpadă

- Încărcător frontal

- Căuș cu maxilar

- Distribuitor de nisip tractat

- Tocator cu braț pe bază de ciocane

-  Cisternă 4 tone cu pompă

Potențialii beneficiari ai proiectului, grupul-țintă.
Proiectul „ Spații mai verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi” are drept obiectiv prioritar achiziționarea utilajului tehnic și a echipamentului necesar ÎM în procesul de întreținere a spațiilor verzi și dezepezire a căilor de acces din comună de care beneficiază
întreaga comunitate. Putem spune cu siguranță că beneficiari ai proiectului vor fi toți locuitorii comunei dar și oaspeții și cetățenii care sunt în treacăt prin localitate, care în  egala măsură se vor bucura de spațiile verzi amenajate ori de căile de acces curațate.
Beneficiarii finali și numărul estimativ al acestora;
- Populaţia totală a comunităţii 5170 locuitori în conformitate cu datele din ianuarie   2022,
Inclusiv 2287 femei (>18),
2011 bărbaţi (>18)
872 copii (<18)
- Beneficiari direcţi ai proiectului:
total 3311 , ce constituie 100 % din numărul total al populaţiei comunităţii
inclusiv, copii (<18) 710

- Beneficiari indirecţi și potenţiali 45 agenți economici dar și 2500 de vizitatori ai localității.

Propunerea de proiect vine să asigure cu tehnică Întreprinderea Municipală care lucrează în binele întregii comunități, astfel de rezultatele acestei inițiative vor beneficia 100% din  locuitorii comunei dar și oaspeții acesteia.