(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Reparaţia sălii sportive din Casa de Cultură

Denumire proiect,,Dezvoltare fizică pentru o sănătate durabilă.”
Data de start și finalizare 15 noiembrie 2013 - 30 iunie 2014
Stadiul de realizare proiectFinisată
Valoarea proiectului375 000 lei
Parteneri

Parteneri:

 - APL Sîngereii Noi,

- agenți economici locali,

- tineretul comunitar,

 - liceul teoretic Aleco Russo,

- Centrul medicilor de familie,

- Sectorul civil, AO ,,Reabilitare și Prosperare Socială.

Relevanța și impactul regional al proiectului

      Problema: comuna Sîngerei Noi este o localitate cu 5109 locuitori, unde pe an sînt înregistrate 48 -54 familii tinere și unde anual se nasc între 80-83 de copii, numărul adolescenților și tinerilor fiind de 1835 persoane și ocuparea lor în activități social - utile, creative și dezvoltatoare este o problemă, care necesită mari resurse financiare și umane pentru crearea condițiilor și dotarea cu inventar al spațiilor. În pofida acestui fapt, adolescenții din mediul rural muncesc  mult fizic, investigațiile medicale depistează  un procent înalt de tineri cu probleme grave de sănătate, inapți de serviciu militar, iar fetele sînt cu o rezistență fizică redusă, cu capacitate mică de a duce o sarcină și să nască copii sănătoși. Cele 2 ore pe săptămînă din școală sînt prea puține pentru a avea o generație tînără sănătoasă, dar care lipsesc cu totul după absolvirea școlii.

       În localitate există casa de cultură model încă din timpul sovietic în care s-a investit recent pentru restaurarea generală din resursele raionale. Din cauza a solicitărilor numeroase din partea tinerilor de a li se crea condiţii pentru întremare fizică şi efectuarea unei săli de sport în cadrul casei de cultură au fost identificate anumite resurse la nivel raional pentru refacerea infrastructurii casei de cultură (turnarea unei alte podele din beton şi schimbarea unor uşi si ferestre), însă acestea sunt insuficiente pentru ca în casa de cultură să aibă loc activităţi sportive. E nevoie de a echipa acea sală sportivă cu echipament moale şi diferite piese pentru activităţile sportive. În localitate avem tineri întreprinzători care au manifestat interes pentru a efectua lucru voluntar şi ai mobiliza şi pe alţi tineri din localitate să se implice în aranjarea şi echiparea sălii sportive.

      E dorinţa primăriei ca acel edificiu să nu se deterioreze pentru ca tinerii din localitate să aibă unde îşi petrece timpul liber şi este un interes mare din partea tinerilor din localitate de a avea un spaţiu unde să se poată aduna.

Prioritatea corespunzătoare din Strategie ( obiectiv, acțiune/măsură, perioadă, responsabil)

    În Strategia localităţii există acţiunea „Amenajarea interioară sportivă în cadrul Casei de cultură din sat” responsabil fiind primarul localităţii. Acţiunea se include în obiectivul strategic „Infrastructură socială”.

Dreptul fundamental sau disparitatea de gen abordată:

    Este respectat dreptul  fundamental la joc, odihnă, recreare cu accent pe implicarea fetelor și băieților  și ale altor gategorii de vîrstă, în activități cu caracter de dezvoltare fizică și întremare a sănătății.

    Soluția: Crearea la nivel de comună  a unui serviciu (sală de sport) de asigurare a dezvoltării fizice pentru tineri. APL ca garantul Constituției în teritoriu este obligat să respecte dreptul copiilor și tinerilor la activități culturale și sportive și să le pună la dispoziție la nivel comunitar condiții optime și un specialist remunerat pentru organizarea timpului liber cu folos pentru sănătate și dezvoltare. Prin crearea serviciului ( sală de sport) de dezvoltare fizică a tinerilor inclusiv din familii defavorizate primăria Sîngereii Noi îndeplinește misiunea de a susține dezvoltarea abilităților fizice ale tinerilor inclusiv ale fetelor și previne implicarea lor în  activitățile primejdioase: jocul de noroc, dependența de calculator, întrebuințarea băuturilor alcoolice și narcotice.

Activități principale
 1. Semnarea Acordului de grant.
 2. Schimbarea lucrărilor de tîmplărie ale sălii.
 3. Reabilitarea podelelor.
 4. Procurarea și instalarea sistemului de încălzire.
 5. Procurarea învelișului moale pentru podele.
 6. Procurarea și montarea  inventarului sportiv.
 7. Activități / proceduri de monitorizare, evaluare.
 8. Crearea grupelor și echipelor pe interese.
 9. Elaborarea/ primirea regulamentului intern de activitate.
 10. Elaborarea/ primirea bugetului de întreținere a serviciului.
 11. Elaborarea/aprobarea sistemei de achitare a serviciilor și a facilităților pentru beneficiarii din familii social vulnerabile.
 12. Festivitatea de lansare a serviciului.
 13. Darea în concesiune a serviciului creat, asigurarea întreținerii operaționale.
 14. Prestarea serviciilor.

 

Rezultatele proiectului

Rezultate Scontate:

- Circa 650 de persoane antrenate în activități de dezvoltare fizică,
- 17 secții / 50 echipe pe interese formate, cu activități  și membri identificați,
- Un spațiu cu S de 288 m2 reabilitat, dotat cu echipament sportiv, reîntors în sistema serviciilor comunitare,
- 3 loc de muncă nou creat,
- 6 activiști voluntari implicați în prestarea serviciilor de ocupare a timpului liber prin antrenamente sportive.

Obiectivele proiectului

      Crearea serviciului comunitar ( sală de sport) pentru  dezvoltarea  fizică și promovarea modului sănătos de viață în rîndul băeților și fetelor  prin activități fizice utile în cadrul cercurilor pe interese. timpului liber prin antrenamente sportive.

 

/