(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Inițierea proiectelor de decizii

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte pârți interesate, au dreptul de a prezenta autorităților publice locale recomandări în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective, privind initierea  proiectelor de decizii  pe adresa:

s. Singereii Noi, str. Biruintei, 7 , etajul II, primăria.