(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Taxa de publicitate

Anexa nr. 2
la decizia nr. 8/12
din 15.12.2014

 

Taxa pentru dispozitivele publicitare

Nr.d/o Baza impozabilă a obiectului impunerii Mărimea taxei, lei
1. Suprafaţa feţei dispozitivului publicitar 500 lei pentru fiecare metru patrat

 

Termenul de plată şi de prezentare a dării de seamă trimestrial pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar