(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Ce este consiliul local?

Ce este administrația publică locală

Fiecare localitate din țară își are conducătorii săi, aleși în mod democratic o dată la 4 ani de zile. Aceștia reprezintă interesele comunității pe care o conduc. Instituțiile precum școala, biserica, primăria, spitalul etc. sunt și ele parte a  localităților în care activează. Problemele care apar în comunitate trebuie rezolvate în comun de către administrația localității și cetățenii ei.

Republica Moldova, din punct de vedere al organizării administrației, este împărțită în sate, orașe, raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Acestea sunt conduse de primari și consilieri locali − administrație publică locală de nivelul I (în sate și orașe), de președinți și consilieri raionali − administrație publică locală de nivelul II (în raioane). Diferența dintre administrația publică locală de nivelul I și II constă în aceea că la nivelul II se iau decizii care afectează toate localitățile din cadrul raionului, în timp ce la nivelul I deciziile afectează doar cetățenii satului sau orașului în care activează această administrație.

 • 1. Ce este consiliul local?

   

  Ce este consiliul local?

  Consiliul local este un organ de administrare ales de către cetățenii localității pentru a rezolva problemele de interes local. Este un „Parlament” local cu un număr mai mic de membri aleși. Consiliul se întrunește în ședințe de lucru care sunt publice − orice persoană poate participa la întâlnirile consiliului local. Consiliile locale trebuie să informeze cetățenii cât mai curând despre subiectele ce urmează a fi discutate la ședințe (informațiile sunt plasate pe paginile web ale consiliilor locale; sunt afișate pe panourilor publice de informare din localitate; sunt publicate în ziarele/radiourile/posturile tv locale etc.).

 • 2. Cum sunt aleși consilierii locali?

  Cum sunt aleși consilierii locali?

  Consiliul local este format din consilierii aleși de către cetățenii localității o dată la 4 ani. Consilierii pot fi aleși atât pe liste de partid, cât și în calitate de candidați independenți.

 • 3. Cine poate fi consilier local?

  Cine poate fi consilier local?

  Orice persoană, cetăţean al Republicii Moldova, poate candida la funcția de consilier local dacă a atins vârsta de 18 ani și are capacitate deplină de exercițiu.

 • 4. Cîți consilieri locali sunt aleși în fiecare localitate?

  Cîți consilieri locali sunt aleși în fiecare localitate?

  Numărul de consilieri pe care îi are un consiliu local este stabilit în funcție de numărul de cetățeni pe care îi are localitatea:

  pînă la 1500 locuitori - 9 persoane

  1 501- 2 500 locuitori - 11 persoane

  2 501 - 5 000 locuitori - 13 persoane

  5 001 - 7 000 locuitori - 15 persoane

  7 001 - 10 000 locuitori - 17 persoane

  10 001 - 20 000 locuitori - 23 persoane

  20 001 - 50 000 locuitori - 27 persoane

  50 001 - 100 000 locuitori - 33 persoane

  100 001 - 200 000 locuitori - 35 persoane

  peste 200 000 locuitori - 43 persoane