(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Consilieri locali și domeniile de responsabilitate

 • 1. Care sunt atribuțiile consiliului?

   

  Un consiliu local are următoarele atribuții generale:

  -  stabileşte şi modifică impozitele şi taxele locale, termenele de plată şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului

  -  ţine evidenţa bunurilor localităţii

  -  decide darea în administrare, concesionarea (înțelegere/contract prin care o primăria acordă cuiva dreptul de a exploata anumite servicii sau bunuri din localitate), darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor localităţii

  -  decide în privința schimbării destinaţiei terenurilor care sunt proprietate a localităţii

  -  decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, infrastructurii economice, sociale şi de agrement de interes local

  -  decide asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor

  -  decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate

  -  aprobă simbolica localității, denumește sau schimbă denumirile de străzi, oferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al localităţii

  -  contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local

  -  formează comisii administrative

  -  adoptă decizii privind activitatea Poliției municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local

  -  contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului

  -  decide trecerea la evidenţă a persoanelor vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai

  -  asigură consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice, precum şi în alte probleme care preocupă populaţia etc.

 • 2. Lista consilierilor din comuna Singereii Noi

   

  Andrițchi Alexandru

  Borinschi Serghei

  Bostan Veaceslav

  Burac Serghei

  Cebotari Eugenia

  Condratiuc Tatiana

  Cosovan Serghei

  Daraban Lidia

  Gheorghiță Alina

  Guțu Eleonora

  Iurcu Gheorghe

  Panasiuc Serghei

  Rudeanu Svetlana

  Rusnac Victor

  Zastavnețchi Marin