(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Autoevaluare (FOCAS)

FOCAS constituie un instrument de auto-evaluare și de analiză a capacității organizaționale și funcționale, structurat pe funcții/capacități, pe baza unui sistem de punctare bine-definit. Instrumentul a fost utilizat de către Programul USAID „Comunitatea Mea”, implementat de IREX Moldova, pentru evaluarea capacității de bază a APL-urilor partenere în domeniile de gestionare eficientă și furnizare a serviciilor publice, precum și identificarea nevoilor de îmbunătățire a serviciilor municipale.

Procesul evaluării FOCAS se bazează pe un set de tabele, celulele cărora reflectă nivelul capacității măsurate, printr-un scor (de la 0 la 4), în fiecare dintre funcțiile identificate, printre care: – capacitatea organizațională și de planificare strategică; – prestarea serviciilor; – management financiar; – participarea cetățenească și transparența; – managementul proiectelor; – resursele umane.

Un beneficiu important al procesului FOCAS este analiza și dialogul care duc la elaborarea acestuia. Abordarea este ușor de înțeles și clarifică rolurile și responsabilitățile personalului și ale managementului în cadrul APL. Efectuarea repetată a evaluării FOCAS va constitui un instrument de auto-monitorizare și va pune la dispoziție un sumar al progreselor realizate, va identifica rapid „blocajele” sau cele mai bune practici utilizate în activitate.

– GHIDUL UTILIZATORULUI (FOCAS) (RO)