(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Implementarea Sistemului de control intern managerial

Ce este controlul financiar public intern?
- Activitate independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească activitatea unei entități publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătăţind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță.

Scopul controlului financiar public intern:
- Consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări.

Principiile bunei guvernări:
transparenţă şi răspundere;
-  economicitate;
-  eficienţă şi eficacitate; 
-  legalitate şi echitate; 
-  etică şi integritate în activitatea entităţii publice.

 Obiectul controlului intern managerial

Toate sistemele, procesele şi activităţile din cadrul domeniului de responsabilitate al entităţii publice.