(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Centru de Informare și Servicii pentru Cetățeni

SCRISOARE - SOLICITARE

26-03-2021, 09:31

SCRISOAREA DE SOLICITARE PENTRU CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE ȘI SERVICII PENTRU CETĂȚENI

AL PRIMARULUI COMUNEI GALINA GUȚU CĂTRE PROGRAMUL COMUNITATEA MEA

Prin prezenta, eu, subsemnata Guțu Galina, primar al comunei Sângereii Noi, raionul Sîngerei, țin să-mi exprim interesul sporit în crearea Centrului de Informare și  Servicii pentru Cetățeni. Inaugurarea acestui centru va spori gradul de informare și satisfacți în rândul consătenilor în procesul de intaracțiune cu administrația publică locală.

Rolul de partener al Programului Comunitatea Mea este unul foarte important pentru comunitatea noastră, primăria Sîngereii Noi.  În cadrul programului însușim bune practici ale administrării și gestionării transparente a tuturor proceselor la nivel de primărie care într-un final urmăresc realizarea binelui comun.

Siguranța publică și bunăstarea socială sunt obiectivele prioritare pentru careLa data de 24.03.2021 a fost semnat Contractul de Subgrant cu valoarea maximală de 246 941,00 lei. Contractul prevede dotarea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni cu echipament necesar  și soft actualizat.administrația publică depune maxim eforturi și pricepere în activitatea sa. Crearea unui Centru de Informare și  Servicii pentru Cetățeni este nemijlocit acel instrument care contribuie la realizarea acestor obiective. Pentru crearea centrului, primăria poate asigura spațiul cu toate măsurile de siguranță și securitate necesare, precum și conectarea la serviciile locative necesare bunei funcționări. Primăria este disponibilă să doteze centrul cu inventarul strict necesar, dar avem o problemă la capitolul disponibilitatea achitării de salarii pentru angajații care urmează să activeze în cadrul centrului. Actualmente Bugetul Public pentru anul 2021 este  aprobat și o dată cu el și statele de personal au fost aprobate, toate funcțiile sunt ocupate și de resurse disponibile pentru a angaja cel puțin 2 persoane nu dispunem, acesta este acel impediment major pe care îl întâlnim în realizarea ideii.

Durabilitatea centrului va fi asigurată de primăria comunei Sîngereii Noi prin prisma strategiei de dezvoltare socio-economică unde se regăsește obiectivul dat,  planificat pentru perioada anilor 2023-2025. Crearea CISC presupune și angajarea a minim 2 persoane care v-or fi instruite și implicate în activitatea centrului, experiența  acestor funcționari  va fi un alt element important care va asigura sustenabilitatea proiectului. Realizarea acestui obiectiv actualmente, cu suportul Programului Comunitatea Mea  garantează  transpunerea celor mai bune practici și experiențe în acest domeniu chiar de la lansarea centrului. Indicatorul principal care va genera sustenabilitatea, este nivelul de satisfacție al cetățenilor și deprinderea creată de a beneficia de serviciile centrului regulat.

În contextul celor expuse mai sus, exprimăm dorința și disponibilitatea de a lansa în Comuna Sîngereii Noi CISC-ul, dacă condițiile pe care le întrunește comunitatea noastră sunt suficiente ori pot fi completate de Program pentru a întruni condițiile minime necesare lansării CISC.