(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Centru de Informare și Servicii pentru Cetățeni

AMENAJAREA CENTRULUI DE INFORMARE ȘI SERVICII PENTRU CETĂȚENI

18-10-2021, 13:51

STIMAȚI LOCUITORI AI COMUNEI  SÎNGEREII NOI!

A fost amenajat Centrul de Informare și Servicii pentru cetățeni (CISC) în primăria Sîngereii Noi, inanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IRex Moldova prin programul Comunitatea Mea.
Sarcinile principale ale Centrului sunt:
a) informarea şi consultarea cetăţenilor;
b) recepţionarea și distribuirea solicitărilor şi petiţiilor;
c) reprezentarea intereselor solicitanţilor în faţa altor autorităţi/entităţi;
d) menţinerea şi perfecţionarea constantă a legăturilor între alte autorităţi/entităţi implicate în serviciile acordate de autoritatea publică locală;
e) evidenţa şi analiza primară a serviciilor prestate, actelor permisive şi confirmative acordate de autoritatea publică locală.