(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

Anunț: Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de secretar al consiliului local

Anunț: Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de secretar al consiliului local

09-08-2021, 16:19

A N U N Ț

Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de 

Secretar al Consiliului local

Cerințe specifice :

 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul dat ;
 • Abilități de utilizare a calculatorului ;
 • Studii superioare ( licențiat ) în aministrație publică sau drept ;
 1. Condițiile de bază pentru a candida la funcția respectivă :
 • Deține cetățenia Republicii Moldova ;
 • Posedă limba de stat și limbele oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege ;
 • Are capacitate deplină de exercițiu ;
 • Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani ;
 • Este apt(ă), din punct de vedere al stării de sănătate ;
 • Nu a fost destituită în ultimii 5 ani dintr-o funcție publică
 • Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare
 • Nu are antecedente penale nestinse ;
 • Nu este privată de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita anumită activitate  ca urmare a sentinței judecătorești sau a existenței unui act de constatare al ANI

Studii: licențiat al unei facultăți de drept, administrație publică.

Experienţă profesională:  minimum 5 ani stagiu de muncă total, inclusiv 3 ani în domeniul dreptului sau administrației publice, preferabil experienţă în serviciul public.

 1. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective :
 • Conform art. 39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
 1. Candidații pentru ocuparea funcției, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice din data de 09.08.2021 pînă la data de 29.08.2021(inclusiv) următoarele documente :
 • Formularul de participare (anexa nr.1 a HG nr.201 din 11.03.2009) ;
 • Copia buletinului de identitate ;
 • Copia diplomei de studii , certificate de perfecționare etc.;
 • Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere de lipsă a antecedentelor penale nestinse
 • Certificatul medical

Actele se prezintă în Original pentru a se verifica veridicitatea lor .

Concursul va avea loc în cadrul Primăriei com.Sîngereii Noi și va include proba scrisă și interviul

Actele vor fi depuse la sediul Primăriei com.Sîngereii Noi str.Biruinței nr.7 etajul II   bir.5  

Jurist  d-na Boaghe Svetlana

Informații suplimentare la tel : 0-262-73-5-01