(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

Pentru a vedea informația mai detaliată faceți   clik    pe titlul postării

Concurs pentru ocuparea funcției de director la IET Romanița din s. Sîngereii Noi și IET Îngeraș din s. Mărinești, rl Sîngerei

Concurs pentru ocuparea funcției de director la IET Romanița  din s. Sîngereii Noi și IET Îngeraș din s. Mărinești, rl Sîngerei

02-05-2023, 16:45

Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al IET ,,Romanița” s. Sîngereii Noi și  IET ,,Îngeraș”, s. Mărinești rn. Sîngerei. La concurs poate participa persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: Deține cetățenia Republicii Moldova; Are studii universitare (în cazul candidaților la funcția de director al instituției publice de educație antepreșcolară și de învățămînt preșcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct.62 subpct.1) și 3) sau în cazul inițierii unui concurs repetat , pot fi admiși candidații cu studii superioare universitare și cei cu studii medii de specialitate pedagocice (colegiu)); Are o vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani ; La data expirării termenului de depunere a dosarelor , nu a împlinit vîrsta de 65 ani ; Cunoaște limba română; Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic ) pentru exercitarea funcției ; Nu are antecedente penale; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1) , m) și n) din Codul muncii . Candidații pentru ocuparea funcției depun personal sau prin reprezentant la primăria comunei Sîngereii Noi , prin poștă sau prin e-mail , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului , dosarul de concurs care cuprindeurmătoarele acte obligatorii:  Cererea de participare la concurs , al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general;  Copia actului de identitate ;  Copia/copiile actului/actelor de studii;  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;  Curriculum vitae , al cărui model este specificat în anexa nr.2;  Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical , fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic ( eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog ) , pentru exercitarea funcției ;  Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere .   Actele vor fi depuse la Primăria comunei Sîngereii Noi , biroul secretarului Consiliului Comunal .   Data limită de depunerea dosarelor de concurs – 02.06.2023   Informații suplimentare la tel: 0 262 73 371

Consultări publice cu privire la bugetul local pentru anul 2023

23-11-2022, 11:01

Primăria comunei Sîngereii Noi anunță consultări publice : • Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023; • Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2023 ; • Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023; Desfășurarea consultărilor publice vor avea loc pe data de 25.11.2022 ora 16.00 , cu prezența fizică , în incinta primăriei , sala de ședințe.   SE INVITĂ TOȚI LOCUITORII COMUNEI!!!

Serviciul Fiscal de Stat ANUNȚĂ!!!

Serviciul Fiscal de Stat ANUNȚĂ!!!

22-11-2022, 13:39

Stimate contribuabil!   Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de  25.11.2022, începând cu orele 10.00-17.00 în incinta primăriei  Sîngereii Noi,  va avea loc activitatea cu genericul „Ziua contribuabilului”, în cadrul căreia, funcționarii fiscali vor desfășura activități de deservire a contribuabililor pentru a asigura oferirea asistenței și consultanței pe aspecte fiscale.           Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a familiilor Voastre!

Anunț cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier)

Anunț cu privire la inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier)

14-09-2022, 09:02

Lista gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive, care cad sub incidența  Legii nr.51/2022, pentru adoptarea deciziilor de radiere a acestora din   Registru gospodăriilor țărănești (de fermier) Nr.  / Codul   Fiscal /     Denuumirea GT /               CUTAM /               Localitatea  /        Primaria 1 /   1722812 /  GOSPODARIE TARANEASCA     ZAMORNEA TATIANA   / 7469 /S.SINGEREII NOI /Sîngereii Noi 2     1827817    GOSPODARIE TARANEASCA     SPICUL-CHIRITA    7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 3     29501815  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 4     29502817  GOSPODARIE TARANEASCA     SIRBU ALA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 5     29503810  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC DUMITRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 6     29504812  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 7     29505814  GOSPODARIE TARANEASCA     GORBULI VLADIMIR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 8     29506817  GOSPODARIE TARANEASCA     MIRZA EUDOCHIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 9     29507819  GOSPODARIE TARANEASCA     MIRZA RAISA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 10   29509814  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI ELENA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 11   29510813  GOSPODARIE TARANEASCA     BURAC OLEG 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 12   29511816  GOSPODARIE TARANEASCA     COSOVAN ALA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 13   29512818  GOSPODARIE TARANEASCA     COSMARI VALENTINA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 14   29513810  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 15   29515815  GOSPODARIE TARANEASCA     GHEDEA ELENA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 16   29516818  GOSPODARIE TARANEASCA     DAMIAN SILVIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 17   29517810  GOSPODARIE TARANEASCA     TARANU ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 18   29518812  GOSPODARIE TARANEASCA     LISNIC GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 19   29521816  GOSPODARIE TARANEASCA     DRAGHINICI GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 20   29532810  GOSPODARIE TARANEASCA     NAMESNIC SVETLANA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 21   29533812  GOSPODARIE TARANEASCA     BURINSCAIA DINA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 22   29557813  GOSPODARIE TARANEASCA     SAVCIUC NADEJDA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 23   30440818  GOSPODARIE TARANEASCA     LACHEI NINA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 24   30441811  GOSPODARIE TARANEASCA     BORINSCHI VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 25  30595817  GOSPODARIE TARANEASCA      BREAZU MARIA VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 26  30596819  GOSPODARIE TARANEASCA      AFTINESCU VALERIU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 27  30599816  GOSPODARIE TARANEASCA     CHIRONDA MARIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 28 30600810  GOSPODARIE TARANEASCA       NAMESNIC GRIGORE NICHIFOR S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 29  30601812  GOSPODARIE TARANEASCA     GAIDEEC MIHAIL ZAHAR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 30  30603817  GOSPODARIE TARANEASCA     ZELINSCHI VLADIMIR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 31  30604810  GOSPODARIE TARANEASCA     BIZNICIUC NINA ALEXANDRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 32  30605812  GOSPODARIE TARANEASCA     CHIRTOAGA CLAUDIA VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 33  30620812  GOSPODARIE TARANEASCA     ONCEA VERA EFIM 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 34  30621814  GOSPODARIE TARANEASCA     CLIPA ANNA FIODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 35  30622816  GOSPODARIE TARANEASCA     DAMIAN IOSIF ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 36 30623819   GOSPODARIE TARANEASCA    CIUGUREANU MIHAIL   GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 37  30624811  GOSPODARIE TARANEASCA     CIUGUREANU MARIA ALEXEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 38  30625814  GOSPODARIE TARANEASCA     CRETU STEFAN CONSTANTIN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 39  30627818  GOSPODARIE TARANEASCA    CALUGARI ALEXANDRU CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 40  30628811  GOSPODARIE TARANEASCA     ANDRITCHI MIHAIL ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 41  30629813  GOSPODARIE TARANEASCA     BELENIUC FENEA SEZON 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 42  30630812  GOSPODARIE TARANEASCA     MEREUTA ELIZAVETA   GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 43  30631815  GOSPODARIE TARANEASCA     MEREUTA FIODOR VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 44  30632817  GOSPODARIE TARANEASCA     AMBROSEICIUC VERONICA   TUDOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 45  30634812  GOSPODARIE TARANEASCA     BURLACU TAMARA ANTON 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 46  30635814  GOSPODARIE TARANEASCA     PAVLIUC LIDIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 47  30645815  GOSPODARIE TARANEASCA     PAVLIUC EUDOCHIA GH 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 48  30646818  GOSPODARIE TARANEASCA     VAZDAUTANU ZINAIDA   NICHIFOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 49  30647810  GOSPODARIE TARANEASCA     PERJU VERONICA CHIRIL 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 50  30648812  GOSPODARIE TARANEASCA     ERIMENCO IURIE CONSTANTIN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 51  30649815  GOSPODARIE TARANEASCA     BREAZU MARIA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 52  30650814  GOSPODARIE TARANEASCA     MIHAI VASILE ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 53  30651816  GOSPODARIE TARANEASCA    COSMAR NINA SERGHEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 54  30654814  GOSPODARIE TARANEASCA     PAVLIUC DMITRI ANDREI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 55  30655816  GOSPODARIE TARANEASCA     BACLACI NATALIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 56  30656818  GOSPODARIE TARANEASCA     PERJU ION VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 57  30657811  GOSPODARIE TARANEASCA     PATRASCU ELENA VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 58  30660815  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC GHEORGHE   DUMITRU S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 59  30663812  GOSPODARIE TARANEASCA     PALADII IULIA NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 60  30664814  GOSPODARIE TARANEASCA     BURLACU NICOLAE ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 61  30665817  GOSPODARIE TARANEASCA     BABIAC ANTON GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 62  30666819  GOSPODARIE TARANEASCA     BABIAC VALENTINA EFIM 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 63  30667812  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI ION GHEORGHE S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 64  30668814  GOSPODARIE TARANEASCA     VESCA ION GAVRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 65  30669816  GOSPODARIE TARANEASCA     VACARAS EUGENIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 66  30675818  GOSPODARIE TARANEASCA     URSU ION ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 67  30676810  GOSPODARIE TARANEASCA     CARAIMAN EUGENIA PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 68  30677812  GOSPODARIE TARANEASCA     CARAIMAN MIHAIL ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 69  30678815  GOSPODARIE TARANEASCA     MELINTE GHEORGHE PAVEL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 70  30679817  GOSPODARIE TARANEASCA     DAMIAN LIDIA PAVEL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 71  30680816  GOSPODARIE TARANEASCA     DOSTAN MARIA CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 72  30681819  GOSPODARIE TARANEASCA     POPA VIOREL PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 73  30683814  GOSPODARIE TARANEASCA     ANTOSCHINA ANA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 74  30686811  GOSPODARIE TARANEASCA     CEBANIUC MARIA DMITRI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 75  30692812  GOSPODARIE TARANEASCA    URSU NADEJDA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 76  30694817  GOSPODARIE TARANEASCA    CUCOS VALENTINA IACOB 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 77  30695819  GOSPODARIE TARANEASCA    TUDOS EMILIA ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 78  30696812  GOSPODARIE TARANEASCA    DOBOS EFIMIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 79  30697814  GOSPODARIE TARANEASCA    BREAZU DARIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 80  30698816  GOSPODARIE TARANEASCA    NEGOITA RCATERINA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 81  30722819  GOSPODARIE TARANEASCA    PERJU GRIGORI DMITRI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 82  30724814  GOSPODARIE TARANEASCA    CARCEAC ANATOLII TROFIM 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 83  30725816  GOSPODARIE TARANEASCA    SINJEREANU ION TEODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 84  30726818  GOSPODARIE TARANEASCA    SAVCIUC ANDREI ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 85  30727811  GOSPODARIE TARANEASCA    RIHLEA VASILII ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 86  30729816  GOSPODARIE TARANEASCA    SINCARIUC EUGENIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 87  30730815  GOSPODARIE TARANEASCA    SINCARIUC ANDREI ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 88  30731817  GOSPODARIE TARANEASCA    SINCOVSCHI VERA PAVEL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 89  30732810  GOSPODARIE TARANEASCA     FRIIUC VICTOR MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 90  30733812  GOSPODARIE TARANEASCA    SEVCIUC SOFIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 91  30734814  GOSPODARIE TARANEASCA    SINJEREANU ELENA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 92  30735817  GOSPODARIE TARANEASCA    BODRUG VIOREL GRIGORE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 93  30736819  GOSPODARIE TARANEASCA    PETRIUC ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 94  30793817  GOSPODARIE TARANEASCA    SPELCIUC EVGHENIA   S.MARINESTI  S.MARINESTI Sîngereii Noi 95  30795812  GOSPODARIE TARANEASCA    COSMARI VASILI NICOLAI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 96  30796814  GOSPODARIE TARANEASCA    CHIRONDA MIHAIL GHEORGHE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 97  30797816  GOSPODARIE TARANEASCA    GAIDEIC VASILI PAVEL 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 98  30798819  GOSPODARIE TARANEASCA    PETROSISIN VALERI VICTOR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 99  30799811  GOSPODARIE TARANEASCA    SAMBORSCHI MARIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 100  30800815  GOSPODARIE TARANEASCA    PETROVSCHI TABITA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 101  30801817  GOSPODARIE TARANEASCA    BANARI GALINA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 102  30802810  GOSPODARIE TARANEASCA    PREASCA NINA ILIE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 103  30803812  GOSPODARIE TARANEASCA    COTIC EUGENIA ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 104  30804814  GOSPODARIE TARANEASCA    MELENCIUC NINA NICOLAE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 105  30898811  GOSPODARIE TARANEASCA    RUSU ALEXANDRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 106  30899814  GOSPODARIE TARANEASCA    DONTU GRIGORE GAVRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 107  30902812  GOSPODARIE TARANEASCA    DAMIAN VLADIMIR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 108  30904817  GOSPODARIE TARANEASCA    CHIRONDA MARIA 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 109  30905819  GOSPODARIE TARANEASCA    BONTUS GHEORGHE ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 110  30937816  GOSPODARIE TARANEASCA    TARANU VALERIU GRIGORE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 111  30962817  GOSPODARIE TARANEASCA     BURINSCHI ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 112  31198815  GOSPODARIE TARANEASCA     BALAHTARI NATALIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 113  31199818  GOSPODARIE TARANEASCA     PATRASCU ALEXEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 114  31200811  GOSPODARIE TARANEASCA     GAIDEEC CHIRIL PAVEL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 115  31201814  GOSPODARIE TARANEASCA     MIHAI GALINA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 116  31264816  GOSPODARIE TARANEASCA     BURACIOC ELISEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 117  31323812  GOSPODARIE TARANEASCA     ABABII GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 118  31324815  GOSPODARIE TARANEASCA     MEREUTA SVETLANA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 119  31325817  GOSPODARIE TARANEASCA     IRCIUC MARIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 120  31326810  GOSPODARIE TARANEASCA     NEGRU IOSIF 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 121  31327812  GOSPODARIE TARANEASCA     DUPCEAC VASILI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 122  31328814  GOSPODARIE TARANEASCA     DUBCEAC MARIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 123  31329817  GOSPODARIE TARANEASCA     CUCOS MIHAIL ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 124  31330816  GOSPODARIE TARANEASCA     SINGEREANU MARIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 125  31332811  GOSPODARIE TARANEASCA     GLADCHII ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 126  31333813  GOSPODARIE TARANEASCA     BODRUG EMILIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 127  31334816  GOSPODARIE TARANEASCA     CHIRONDA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 128  31335818  GOSPODARIE TARANEASCA     ZASTAVNETCHI ANATOLIE ION  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 129  31336810  GOSPODARIE TARANEASCA     DANILEICO OLEG 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 130  31337813  GOSPODARIE TARANEASCA     CUCOS STANISLAV 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 131  31338815  GOSPODARIE TARANEASCA     MUSUC VICTOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 132  31339818  GOSPODARIE TARANEASCA     NAGRUDNIC SEMION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 133  31340817  GOSPODARIE TARANEASCA     RUSU FIODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 134  31341819  GOSPODARIE TARANEASCA     CUCOS ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 135  31342812  GOSPODARIE TARANEASCA     CUCOS VALENTINA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 136  31343814  GOSPODARIE TARANEASCA     CLIPCA ANNA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 137  31344816  GOSPODARIE TARANEASCA     IRICIUC NICOLAI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 138  31346811  GOSPODARIE TARANEASCA     CHIORESCU IOANA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 139  31347814  GOSPODARIE TARANEASCA     RUSSU ANNA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 140  31348816  GOSPODARIE TARANEASCA     GOLOVCA MARIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 141  31349818  GOSPODARIE TARANEASCA     SINCOVSCHI ANATOLII 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 142  31350818  GOSPODARIE TARANEASCA     CIOBANU CONSTANTIN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 143  31351810  GOSPODARIE TARANEASCA     CIOBANU CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 144  31352812  GOSPODARIE TARANEASCA     VELENCIUC VERA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 145  31353815  GOSPODARIE TARANEASCA     SPELCIUC LUDMILA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 146  31384810  GOSPODARIE TARANEASCA     CHIRONDA GHEORGHE GRIGORE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 147  32961816  GOSPODARIE TARANEASCA    CRETU NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 148  32962818  GOSPODARIE TARANEASCA     PERJU PAVEL GRIGORE   S.MARINESTI  S.MARINESTI Sîngereii Noi 149  33039812  GOSPODARIE TARANEASCA     BODRUG NINA NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 150  33040811  GOSPODARIE TARANEASCA     POPISTAS ANDREI LAUR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 151  33041814  GOSPODARIE TARANEASCA     DANILEICO GHEORGHE PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 152  33045813  GOSPODARIE TARANEASCA     SPELCIUC VALERIU PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 153  33046816  GOSPODARIE TARANEASCA     VAZDAUTAN VASILI CASIAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 154  33047818  GOSPODARIE TARANEASCA    TUDOS OLGA ILIE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 155  33048810  GOSPODARIE TARANEASCA    TUDOS GHEORGHE IACOB 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 156  33049813  GOSPODARIE TARANEASCA    DRUC TAMARA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 157  33051814  GOSPODARIE TARANEASCA    CHIZIM EMILIA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 158  33052817  GOSPODARIE TARANEASCA    DANILEICO MARCELA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 159  33053819  GOSPODARIE TARANEASCA    COJOCARU SAVA FIODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 160  33054812  GOSPODARIE TARANEASCA    COJOCARU EVDOCHIA NICOLAI  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 161  33057819  GOSPODARIE TARANEASCA    HASNAS NADEJDA GHEORGHI S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 162  33058811  GOSPODARIE TARANEASCA    LABIC ALEXANDR FEDOS 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 163  33059814  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA PAVEL TIMOFEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 164  33060813  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA VALENTIN PAVEL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 165  33061815  GOSPODARIE TARANEASCA    CHITOROAGA VICTOR TEODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 166  33062818  GOSPODARIE TARANEASCA    BARDIER NINA LEONTIE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 167  33063810  GOSPODARIE TARANEASCA    ZELINSCHII ANTON IACOV 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 168  33065815  GOSPODARIE TARANEASCA    CEAUSCEAC IULITA ISIDOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 169  33066817  GOSPODARIE TARANEASCA    CULIBABA ELIZAVETA VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 170  33068812  GOSPODARIE TARANEASCA    ANISCHEVICI NICOLAI CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 171  33069814  GOSPODARIE TARANEASCA    ANASTEVICI OLGA CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 172  33070814  GOSPODARIE TARANEASCA    CONDRATIUC MARIA TEODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 173  33071816  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA ANASTASIA GHEORGHI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 174  33072818  GOSPODARIE TARANEASCA    CHIRITA TATIANA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 175  33073811  GOSPODARIE TARANEASCA    ESANU VASILE MIH 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 176  33074813  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBANU MIHAIL ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 177  33075816  GOSPODARIE TARANEASCA    ESANU MARIA IGNAT 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 178  33076818  GOSPODARIE TARANEASCA    BARDIER LIDIA FIODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 179  33078813  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBANU TAMARA IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 180  33079815  GOSPODARIE TARANEASCA    DJORINET NICOLAE SIMION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 181  33081817  GOSPODARIE TARANEASCA    BONDARENCO VLADIMIR PIOTR  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 182  33082819 GOSPODARIE TARANEASCA     HIRBU NINA GRIGORE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 183  33083812  GOSPODARIE TARANEASCA    PREDEUS SERGIU VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 184  33084814  GOSPODARIE TARANEASCA    BACLACI ALEXANDRU IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 185  33085816  GOSPODARIE TARANEASCA    VERMENCIUC VICTOR FILIP 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 186  33086819  GOSPODARIE TARANEASCA    TOMOV ANTONINA TIHON 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 187  33087811  GOSPODARIE TARANEASCA    ANDRIUTA GALINA VICTOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 188  33088814  GOSPODARIE TARANEASCA    CAZACU VASILE MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 189  33089816  GOSPODARIE TARANEASCA    SPELCIUC SERAFIM SERGIU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 190  33090815  GOSPODARIE TARANEASCA    VACARAS ALEXANDRU DEONISIE  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 191  33091818  GOSPODARIE TARANEASCA    HANGANU MARIA IACOB 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 192  33094815  GOSPODARIE TARANEASCA    VACARAS LIUDMILA PIOTR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 193  33097812  GOSPODARIE TARANEASCA    POPISTAS LAUR MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 194  33099817  GOSPODARIE TARANEASCA    SCUTELNIC MARIA DIONISIE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 195  33101813  GOSPODARIE TARANEASCA    SANDU NINA GHEORGHI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 196  33102815  GOSPODARIE TARANEASCA    BONDARENCO VIORICA DAVID  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 197  33103818  GOSPODARIE TARANEASCA    IABLONSCHI OLEG ALEXANDR  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 198  33104810  GOSPODARIE TARANEASCA    CERNEI INA VALERIU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 199  33105812  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBOTARI LIDIA < 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 200  33106815  GOSPODARIE TARANEASCA    DRUC DUMITRU TEODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 201  33107817  GOSPODARIE TARANEASCA    MELNITCII SERGHEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 202  33108810  GOSPODARIE TARANEASCA    ONOFRAS LEONID MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 203  33109812  GOSPODARIE TARANEASCA    LACHEI LIDIA EFIM 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 204  33110811  GOSPODARIE TARANEASCA    NEGRU DARIA ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 205  33111814  GOSPODARIE TARANEASCA    PAVLIUC NICOLAI VASILI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 206  33112816  GOSPODARIE TARANEASCA    PATRASCU ALEXEI MIHAIL 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 207  33113818  GOSPODARIE TARANEASCA    SAVCIUC TATIANA ALEXANDR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 208  33114811  GOSPODARIE TARANEASCA    ISTRATI NINA ANTON 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 209  33115813  GOSPODARIE TARANEASCA    CIORNII IVAN DMITRI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 210  33116816  GOSPODARIE TARANEASCA    BARAN ION ROMAN 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 211  33117818  GOSPODARIE TARANEASCA    PATRASCU VERA VLADIMIR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 212  33118810  GOSPODARIE TARANEASCA    MIHAI ELISAVETA ANDREI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 213  33119813  GOSPODARIE TARANEASCA    ZASTAVNETCHI VALERIU VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 214  33120812  GOSPODARIE TARANEASCA    COSCODAN VASILE VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 215  33121814  GOSPODARIE TARANEASCA    MIHAI MARIA NAZAR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 216  33122817  GOSPODARIE TARANEASCA    PELEVANIUC MARIA VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 217  33123819  GOSPODARIE TARANEASCA    PELEVANIUC ELENA IVAN 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 218  33124812  GOSPODARIE TARANEASCA    BURLACU MARIN PETRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 219  33125814  GOSPODARIE TARANEASCA    COSMARI NICOLAE VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 220  33126816  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA MARIA IVAN 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 221  33127819  GOSPODARIE TARANEASCA    MIHAI VASILI IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 222  33128811  GOSPODARIE TARANEASCA    BOSTAN VERA VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 223  33129814  GOSPODARIE TARANEASCA   SALAGON RITA IVAN 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 224  33130813  GOSPODARIE TARANEASCA    PAVLIUC GHEORGHI VASILI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 225  33132818  GOSPODARIE TARANEASCA   SIRBU EVDOCHIA EMELIAN 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 226  33133810  GOSPODARIE TARANEASCA    BALAHTARI JANA ZINOVIE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 227  33135815  GOSPODARIE  TARANEASCA   RIHLOVA VERONICA PETRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 228  33136817  GOSPODARIE TARANEASCA    PATRASCU VALERIU VASILE 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 229  33137810  GOSPODARIE TARANEASCA    DRUC NATALIA PIOTR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 230  33139814  GOSPODARIE TARANEASCA   SAMBORSCHI VITALIE DUMITRU 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 231  33140814  GOSPODARIE TARANEASCA    TONU TATIANA ION 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 232  33153812  GOSPODARIE TARANEASCA    VOINITCHI ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 233  33214813  GOSPODARIE TARANEASCA   SPELCIUC NICOLAE SERGIU  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 234  33215816  GOSPODARIE TARANEASCA    TOMIN NICOLAI DMITRI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 235  33216818  GOSPODARIE TARANEASCA    PETROVSCHI ZINAIDA SAVA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 236  33220814  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBAN EFIM TIMOFEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 237  33221817  GOSPODARIE TARANEASCA    ONCEANU ION ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 238  33222819  GOSPODARIE TARANEASCA    PETROVSCHI ANDREI TUDOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 239  33223812  GOSPODARIE TARANEASCA    IURCU SERAFIMA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 240  33224814  GOSPODARIE TARANEASCA    BURINSCHI VALERIU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 241  33227811  GOSPODARIE TARANEASCA    VOLOSINA MARIA DOROFEI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 242  33228814  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA PETRU TEODOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 243  33229816  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA VIOREL PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 244  33231818  GOSPODARIE TARANEASCA    COSCODEANU EVDOCHIA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 245  33232810  GOSPODARIE TARANEASCA    FOTESCU NADEJDA ALEXANDR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 246  33233812  GOSPODARIE TARANEASCA    BURINSCAIA EMILIA NICOLAI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 247  33234815  GOSPODARIE TARANEASCA    ANISCHEVICI VICTOR CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 248  33235817  GOSPODARIE TARANEASCA    PASA  ELENA STEPAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 249  33236810  GOSPODARIE TARANEASCA    SINJEREANU LIUBA NICHIFOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 250  33237812  GOSPODARIE TARANEASCA    SOVA ELENA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 251  33241818  GOSPODARIE TARANEASCA    CLIM  VASILI ALEXANDR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 252  33242811  GOSPODARIE TARANEASCA    ANDRONIC FRANEA PETRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 253  33243813  GOSPODARIE TARANEASCA    ANDRONIC ION DUMITRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 254  33244816  GOSPODARIE TARANEASCA    CHIRITA ANATOLIE GHEORGHE  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 255  33246810  GOSPODARIE TARANEASCA    TUDOS STEPAN STEPAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 256  33247813  GOSPODARIE TARANEASCA    POPA TAMARA DMITRI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 257  33248815  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBOTARU ELENA STEFAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 258  33249818  GOSPODARIE TARANEASCA    POPISTAS MARIA TIHON 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 259  33250817  GOSPODARIE TARANEASCA    DUBOSARI ION VASILE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 260  33251819  GOSPODARIE TARANEASCA    DUBOSARI EMILIA PROCOPI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 261  33252812  GOSPODARIE TARANEASCA    CEBANIUC MARIA DMITRI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 262  33253814  GOSPODARIE TARANEASCA    STRATAN DMITRII IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 263  33254816  GOSPODARIE TARANEASCA    STRATAN ELENA CHIRIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 264  33255819  GOSPODARIE TARANEASCA    CORDINEANU ELENA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 265  33256811  GOSPODARIE TARANEASCA    OLEINIC STANISLAV ALEXANDR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 266  33257814  GOSPODARIE TARANEASCA    CLIM  ANA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 267  33258816  GOSPODARIE TARANEASCA    CLIM  PROCOPI CONSTANTIN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 268  33262812  GOSPODARIE TARANEASCA    CIOBANU EUDOCHIA вTEFAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 269  33263815  GOSPODARIE TARANEASCA    CIOBANU DUMITRU IACOB 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 270  33264817  GOSPODARIE TARANEASCA    MACARI ELENA ZAHAR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 271  33265810  GOSPODARIE TARANEASCA    CONOVAL LUCIA ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 272  33266812  GOSPODARIE TARANEASCA    MACARI IVAN CONSTANTIN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 273  33267814  GOSPODARIE TARANEASCA    DOBROVOLSCHI VASILI  VLADIMIR  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 274  33348818  GOSPODARIE TARANEASCA    BAZI  CONSTANTIN MIRCEA 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 275  33379812  GOSPODARIE TARANEASCA    CORCEAC STANISLAV NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 276  33393810  GOSPODARIE TARANEASCA    VACARAS ION DIONISIE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 277  3394812  GOSPODARIE  TARANEASCA     DRUC NICOLAE TEODOR 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 278  33402812  GOSPODARIE TARANEASCA    CUCOS ALEXANDR GHEORGHI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 279  33406812  GOSPODARIE TARANEASCA    MUNTEANU TATIANA IVAN S.SINGEREII NOI  S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 280  33414818  GOSPODARIE TARANEASCA    MORARI VALERIU MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 281  33442816  GOSPODARIE TARANEASCA    BURAC OLGA IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 282  33443818  GOSPODARIE TARANEASCA    NEGRU NINA GHEORGHE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 283  33466817  GOSPODARIE TARANEASCA    ROGOJINA SILVIA IVAN 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 284  33467819  GOSPODARIE TARANEASCA    SINCARIUC VICTOR ANDREI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 285  33468812  GOSPODARIE TARANEASCA    CORDINEANU OLGA MIHAIL 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 286  33469814  GOSPODARIE TARANEASCA    CHITOROAGA CONSTANTIN  VICTOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 287  33470813  GOSPODARIE TARANEASCA    VELENCIUC SERGIU BORIS 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 288  33479815  GOSPODARIE TARANEASCA    VELENCIUC MARIA SIDOR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 289  33493812  GOSPODARIE TARANEASCA    CRETU LEONID ALEXANDRU 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 290  33494814  GOSPODARIE TARANEASCA    DANILEICO ANATOLI VLADIMIR 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 291  33530812  GOSPODARIE TARANEASCA    GRIGOREAC VASILE < 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 292  33535814  GOSPODARIE TARANEASCA    ZELINSCHI ALEXEI NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 293  33540813  GOSPODARIE TARANEASCA    BORINSCHI CONSTANTIN VASILI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 294  33544813  GOSPODARIE TARANEASCA    BURAC GRIGORE ION 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 295  33567812  GOSPODARIE TARANEASCA    BURAC TATIANA NICOLAE 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 296  33630815  GOSPODARIE TARANEASCA    STRATAN DARIA < 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 297  33655818  GOSPODARIE TARANEASCA    SCIURIC NATALIA GHEORGHE  S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 298  33676812  GOSPODARIE TARANEASCA    SPELCIUC ELENA ALEXEI  S.TRIFANESTI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 299  33695812  GOSPODARIE TARANEASCA    GOREAN VASILI GRIGORI  S.SINGEREII NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 300  33746812  GOSPODARIE TARANEASCA    PELEVANIUC VICTOR ALEXANDR  S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 301  33751811  GOSPODARIE TARANEASCA    CEAUSCEAC ION GHENADIE  S.SINGEREII NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 302  33776815  GOSPODARIE TARANEASCA    RAZLOG ANDRIAN IVAN  S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 303  33814818  GOSPODARIE TARANEASCA    COVALCIUC DUMITRU IURIE  S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 304  33819810  GOSPODARIE TARANEASCA    ZASTAVNETCHI MARIN  ANATOLIE S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 305  33830810  GOSPODARIE TARANEASCA    BAZI  ZINAIDA GRIGORI S.SINGEREII  NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 306  33846815  GOSPODARIE TARANEASCA    MOLDOVANU LIUBOVI VASILI S.MARINESTI 7470 S.MARINESTI Sîngereii Noi 307  33881816  GOSPODARIE TARANEASCA    COSMARI ION ALEXEI S.SINGEREII NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 308  33906814  GOSPODARIE TARANEASCA    BORINSCHI IOSIF MIHAIL S.SINGEREII NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi 309  33939814  GOSPODARIE TARANEASCA    VERMENCIUC ALEXEI ION S.SINGEREII NOI 7469 S.SINGEREII NOI Sîngereii Noi

Apă potabilă pentru toată comuna

Apă potabilă pentru toată comuna

02-09-2022, 10:11

La data de 01 septembrie 2022, a fost semnat contractul dintre Primăria comunei Singereii Noi și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, care prevede implementarea proiectului  "Apa potabila pentru toata comuna" în valoare de  7.902.505,76 lei. Proiectul urmează a fi realizat în perioada cea mai apropiată.  Drept rezultat va fi construit  intregul  sistem de alimentare cu apa a ambelor localitati. Un nou succes al comunei Singereii Noi

Anunt la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Minicipale „Salubsincomserv”

Anunt la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Minicipale „Salubsincomserv”

07-06-2022, 13:27

ANUNȚ !!! Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru  ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale „Salubsincomserv”   Data petrecerii concursului- 23 iunie 2022 ora 10.00 Incinta primăriei. Cerințe față de candidat:         - cunoaște limba română; - deţine studii superioare sau echivalentul lor; - nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; - nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Conținutul dosarului de participare: curriculum vitae (CV); copia buletinului de identitate; copia diplomei de studii; cazierul judiciar; copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate Date de contact: Tel. 067722210 – Galina Guțu, primarul comunei.

În atenția apicultorilor

În atenția apicultorilor

17-05-2022, 08:35

AVIZ Odată cu reînvierea naturii, zumzetul armonios al albinelor abundă cîmpurile și livezile colectînd nectarul dulce al florilor, iar harnicii fermieri au devenit destul de preocupați cu muncile agricole specifice sezonului, fiind astfel dat startul noului an agricol. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu un mesaj destinat fermierilor, apicultorilor și administrațiilor publice locale despre necesitatea comunicării permanente și reciproce în scopul evitării cazurilor de intoxicații a albinelor provocate de produse fitosanitare utilizate la prelucrarea culturilor agricole, livezilor, viilor, fîșiilor, care pot avea urmări neplăcute pentru toți.  Astfel în conformitate cu Legea apiculturii nr.70/2006 , persoanele fizice și juridice cate intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sun obligate: - să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate; - să respecte întocmai data și ora inceperii și sfîrșitul tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate. Primăriil sunt obligate să afișeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunțul despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistrați la staționar și pastoral în raza primăriei.  

Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl Singerei

29-03-2022, 13:32

În Republica Moldova IREX implementează un program de asistență tehnică – Comunitatea Mea (CM), finanțat de USAID, cu o durată de cinci ani. CM oferă asistență multilaterală administrațiilor locale pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate. Unul din servicii care se implementează la noi în comunitate este iluminatul stradal.

STOP ARDERII DE VEGETAȚIE USCATĂ !!!!!

STOP ARDERII DE VEGETAȚIE USCATĂ !!!!!

29-03-2022, 08:48

  STOP ARDERII DE VEGETAȚIE USCATĂ !!! De la începutul anului 2022 salavatorii și pompierii au intervenit la 4371 misiuni de lichidare a incendiilor de vegetație, în care a fost afectată o suprafață de peste 33 452 hectare. Intervenția specializată pentru stingerea acestor arderi necesită utilizarea unui volum considerabil de resurse, costurile fiind semnificative. Pericolul mare la incendiile de vegetație uscată îl reprezintă nerespectarea distanțelor de siguranță față de locuințe, anexe gospodărești, depozite de furaje, păduri, rețele electrice, rețele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze și lichide combustibile, căi de circulație. Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, se atenționează atît cetățenii cît și agenții economici, asupra obligativității respectării prevederilor legislației în vigoare. Atragem atenția, că în conformitate cu prevederile art.  115, alin. 3 al Codului Contravențional privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, „ arderea resurselor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și late vecinătăți” se sancționează de la 60 la 90 unități convenționale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 240 la 300 unități convenționale aplicată persoanei juridice.    

ANUNȚ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PE VENIT PENTRU ANUL 2021

ANUNȚ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PE VENIT PENTRU ANUL 2021

14-03-2022, 13:57

Stimați locuitori ai comunei!   Pentru completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (cetățeni) e necesar să aveți buletinul de identitate, certificate de salariu de la locurile de muncă, certificate privind venitul din alte surse, contracte de vinzare-cumpărare ale bunurilor și alte documente cu privire la venitul obținut în anul 2021.

Sesiune de instruire cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial

14-02-2022, 15:58

Programul Comunitatea Mea organizează o sesiune de asistență tehnică online privind autoevaluarea, raportarea  Sistemulul de Control Intern Managerial,  Joi, 10 februarie 2022 la ora 13:00 . La atelierul de lucru invităm următorii reprezentanți APL: Primar (viceprimar), Secretar, Contabil-șef.   Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 4 din 09-01-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial (SCIM) şi emiterea Declarației de răspundere managerială autoritățile administrației publice locale efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcționalității SCIM, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării Raportului anual privind controlul intern managerial, precum şi emiterii Declarației de răspundere managerială. Astfel, Raportul se elaborează anual, pînă la data de 10 februarie, iar Declarația de răspundere managerială se plasează pe pagina web oficială a entității publice și/sau rețele de socializare (Facebook) anual, pînă la data de 1 martie

OBLIGAȚIUNI PENTRU CĂRUȚAȘI

OBLIGAȚIUNI PENTRU CĂRUȚAȘI

23-09-2021, 09:35

OBLIGAȚIUNI PENTRU CĂRUȚAȘI Nici conducătorii de vehicule cu tractiune animal (căruțașii) nu scapă de reguli, atunci cînd circulă pe drumurile publice. Astfel, aceștia trebuie sa aibă asupra lor actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul, montate plăcuțele cu numărul de înregistrare, iar animalele trebuie conduse astfel încat să nu constitutie un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Căruțele nu au voie sa oprească pe partea carosabila a drumului, iar, atunci cînd staționează (pe acostament ori în afara părții carosabile), animalele trebuie legate astfel încît să nu poată intra pe carosabil. Conducătorii căruțelor sunt obligati, de asemenea, sa nu transporte obiecte care depasesc în lungime sau în lățime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau in condiții de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii. Mai mult, căruțașilor le este interzis sa pătrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi. Printre celelalte obligații ale caruțasilor se numara și: să nu transporte in vehicule persoane care stau in picioare; să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice; să nu părăseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma in timpul mersului; să nu circule cu animale care însoțesc vehiculul, daca acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreapta. Legatura         nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m. să nu conducă în stare de ebrietate alcoolică.                     

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al consiliului local

Lista candidaţilor  admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  Secretar al consiliului local

03-09-2021, 12:22

Lista candidaţilor  admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  Secretar al consiliului local   Nr. d/o Nume, prenume     Crişaviţchi Eduard     Curca Alexandra  

Anunț: Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de secretar al consiliului local

Anunț: Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de secretar al consiliului local

09-08-2021, 16:19

A N U N Ț Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de  Secretar al Consiliului local Cerințe specifice : Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul dat ; Abilități de utilizare a calculatorului ; Studii superioare ( licențiat ) în aministrație publică sau drept ; Condițiile de bază pentru a candida la funcția respectivă : Deține cetățenia Republicii Moldova ; Posedă limba de stat și limbele oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege ; Are capacitate deplină de exercițiu ; Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani ; Este apt(ă), din punct de vedere al stării de sănătate ; Nu a fost destituită în ultimii 5 ani dintr-o funcție publică Nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare Nu are antecedente penale nestinse ; Nu este privată de dreptul de a ocupa funcții publice sau de a exercita anumită activitate  ca urmare a sentinței judecătorești sau a existenței unui act de constatare al ANI Studii: licențiat al unei facultăți de drept, administrație publică. Experienţă profesională:  minimum 5 ani stagiu de muncă total, inclusiv 3 ani în domeniul dreptului sau administrației publice, preferabil experienţă în serviciul public. Scopul și sarcinile de bază ale funcției respective : Conform art. 39 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală Candidații pentru ocuparea funcției, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice din data de 09.08.2021 pînă la data de 29.08.2021(inclusiv) următoarele documente : Formularul de participare (anexa nr.1 a HG nr.201 din 11.03.2009) ; Copia buletinului de identitate ; Copia diplomei de studii , certificate de perfecționare etc.; Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere de lipsă a antecedentelor penale nestinse Certificatul medical Actele se prezintă în Original pentru a se verifica veridicitatea lor . Concursul va avea loc în cadrul Primăriei com.Sîngereii Noi și va include proba scrisă și interviul Actele vor fi depuse la sediul Primăriei com.Sîngereii Noi str.Biruinței nr.7 etajul II   bir.5   Jurist  d-na Boaghe Svetlana Informații suplimentare la tel : 0-262-73-5-01  

Scăldatul în lacurile din localități este interzis

Scăldatul în lacurile din localități este interzis

30-07-2021, 09:47

Recomandările IGSU în perioada caniculară !!!!!   Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări față de cetățeni în perioada caniculară. Pompierii îndeamnă oamenii să respecte regulile antiincendiare și să nu aprindă resturile menajere și vegetația uscat. Mai mult, o atenție sporită este acordată persoanelor care aleg să meargă în spații de agrement. În acest sens specialiștii roagă oamenii să nu aprindă ruguri și mangaluri, dar să opteze pentru spații destinate special acestor activități. În vederea evitării tragediilor în preajma bazinelor acvatice, salvatorii atenționează oamenii să excludă scăldatul în locuri neautorizate și necunoscute, să nu opteze pentru scăldat în stare de ebrietate sau pe timp de noapte și să supravegheze strict minorii în preajma lacurilor și râurilor din țară. În condiții de temperaturi ridicate ale aerului specialiștii îndemnă persoanele să evite aflarea îndelungată la soare, în special în orele 11:00 – 17:00, să evite efortul fizic supra solicitant și să opteze pentru haine din țesături naturale. Pentru a evita situațiile de risc cu implicarea minorilor, angajații IGSU îndemnă oamenii să fie atenți la activitățile acestora și să nu le permită aflarea sub razele directe ale soarelui în orele cu temperaturi ridicate.   În caz de situații de risc oamenii pot apela la Serviciul 112.

Anunțul administrației filialei „Sîngerei-Gaz”

29-07-2021, 14:38

Administrația filialei „Sîngerei-Gaz” aduce la cunoștința consumatorilor de gaze naturale din satele Mărinești și Sîngereii Noi, că începînd cu ora 8.00 , 11 august 2021 pînă la ora 17,00 , 12 august 2021,  vor fi efectuate lucrări planificate de modernizare și probă la presiune a gazoductului de presiune medie cu sistarea (deconectarea) gazului pe perioada indicată.  Rugăm în perioada nominașizată să nu vă folosiți de aparate ce utilizează gaze. La demararea gazului veți fi preîntîmpinați. Cerem scuze de incomodități. Administrația filialei „Sîngerei-Gaz” Pentru informații suplimentare ne puteți telefona lr numărul: 0 262 22 204

Audieri publice cu privire la executarea bugetului local pentru semestru I al anului 2021

08-07-2021, 10:00

ANUNȚ Stimați locuitori ai comunei Sîngereii Noi! Primăria comunei Sîngereii Noi vă informează, că pe data de 15.07.2021, ora 13.00, vor avea audieri publice cu privire la Executarea bugetului local pentru semestru I al anului 2021. Audierile vor avea loc în incinta primăriei, sala de ședințe, etajul II . Raportor: Cojocari Nina, contabil-șef al primăriei.   

Cum se va petrece sărbătoarea Paștele Blajinilor pe 09-10 mai 2021

Cum se va petrece sărbătoarea Paștele Blajinilor pe 09-10 mai 2021

07-05-2021, 14:41

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 8 din 07.05.2021 1. Se admite petrecerea sărbătorii Paștele Blajinilor din data de 9-10 mai 2021 în comuna Sîngereii Noi cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire  a infecției COVID-19: -  Admiterea în interiorul lăcașurilor de cult  din satele Sîngereii Noi și Mărinești a unui număr limitat de persoane, cu respectarea distanței fizice de minim 1 m între persoane ; -  Binecuvîntarea se va oferi de la o distanță de minim 1 m; -  Dezinfectarea o dată la 3-4 ore a obiectelor sau suprafețelor de contact frecvent; -  Purtarea obligatorie a măștii de protecție pe toată durata aflării în interiorul bisericii și în cimitire. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul; -  Efectuarea triajului și măsurarea temperaturii corpului la intrarea în biserici și în cimitire, cu interzicerea persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie; -  Instalarea la intrare în biserici și în cimitire  a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienii mîinilor; -  Evitarea contactului și a sărutării obiectelor de cult; -  Activitățile religioase oficiale în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței fizice de 1 metru între persoane și purtarea măștii de protecție, fără consumul alimentelor și a băuturilor; -  Evitarea aglomerării de persoane la mormînt cu admiterea pînă la 5 persoane cu menținerea distanței fizice de cel puțin 1 metru. 2. Bisericile vor fi deschise și toate activitățile religioase, inclusiv în cimitire se vor petrece în zilele de 9 mai 2021 și 10 mai 2021 începînd cu ora 9.00 pînă la finisare.

Audieri publice

18-04-2021, 09:51

Primăria comunei Sîngereii Noi anunță audieri publice  cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibul, care vor avea loc pe data de 21 aprilie 2021 în incinta primăriei, etajul II, sala de ședințe.      Mijloacele financiare se planifică pentru a fi alocate pentru: -  achitarea contribuției la Proiectul „Alimentarea cu apă, evacuare și epurarea apelor uzate din comuna Sîngereii Noi” pentru anul 2021 - 302 842, 00 lei; -  achitarea serviciilor de supraveghere de autor la Proiectul „Alimentarea cu apă, evacuare și epurarea apelor uzate din comuna Sîngereii Noi” pentru anul 2021 - 50 100,00 lei; -  achitarea reparației acoperișului la IET „Îngeraș” din satul Mărinești - 297 282,00 lei; -  achitarea lucrărilor de reparație la IET „Romanița” din satul Sîngereii Noi - 288 228,00 lei; -  achitarea contribuției la proiectul „Modernizăm cînd iluminăm” - 634 304,00 lei; -  achitarea utilajului de fitnes în parcul din satul Sîngereii Noi - 157 411,00 lei; -  achitarea utilajului de fitnes în parcul din satul Mărinești - 100 635,00 lei.

Audieri publice

15-04-2021, 08:28

Audieri publice  Primăria comunei Sîngereii Noi anunță audieri publice cu privire la  impozitul funciar pentru terenurile destinate pășunilor și fînețelor pentru anul 2021. Audierile vor avea loc pe data de 20 aprilie 2021 în incinta primăriei, etajul II, sala de ședințe.            

ANUNȚ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PE VENIT

ANUNȚ PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI PE VENIT

29-03-2021, 16:57

  Stimați locuitori ai comunei!   Pentru completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (cetățeni) e necesar să aveți buletinul de identitate, certificate de salariu de la locurile de muncă, certificate privind venitul din alte surse, contracte de vinzare-cumpărare ale bunurilor și alte documente cu privire la venitul obținut în anul 2020.

Comisia pentru Situații Excepționale anunță

Comisia pentru Situații Excepționale anunță

16-04-2020, 09:30

ANUNȚ! APL Sîngereii Noi de comun acord cu parohia din comunitate aduce la cunoștință  modalitatea de organizare a ritualului de sfințire a darurilor în noaptea ÎNVIERII. Slujba în noaptea Învierii Domnului Isus Hristos în biserica din satele Sîngereii Noi și Mărinești se va efectua doar cu slujitorii bisericii cu respectarea măsurilor de protecție. Este interzisă aflarea enoriașilor în biserică și în ograda bisericii. Este interzis aprinderea focului la morminte în cimitir și în locurile publice. După slujba Invierii, Preoții vor merge cu sfințirea daruruilor de Paști la fiecare gospodărie pe următorul traseu: În s. Sîngereii Noi începînd cu ora 4.00 – de la  strada Cîmpiei (Baragan Alexandru) În satul Mărinești începînd cu ora 3-00 – de la strada Daciei, de lîngă biserică. Persoanele care vor participa la sfințirea darurilor sunt obligați să fie echipați cu măști și mănuși de protecție. Vă atenționăm, că pe teritoriul comunei vor fi prezenți reprezentanții legii, astfel cei ce vor încălca normele de protecție vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare. Cetățenii sint rugați să stea la poarta gospodăriei proprii! Vă mulțumim pentru înțelegere.

Comisia Situații Excepționale anunță

Comisia Situații Excepționale anunță

15-04-2020, 08:20

                  ANUNȚ! ÎN LEGATURĂ CU SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ CREATĂ DE VIRUSUL COVID-19 (Coronavirus) IN ȚARĂ ȘI ÎN COMUNITATE ȘI ANUNȚUL MITROPOLIEI MOLDOVEI, PAȘTELE BLAJINILOR SE AMÂNĂ PENTRU DATELE DE 6, 7, ȘI 8 IUNIE 2020, ÎN AJUNUL DUMINICII POGORÎRII DUHULUI SFÎNT (a Cincizecimii).   SE INTERZICE PREZENȚA CETĂȚENILOR ÎN CIMITIRELE DIN SATELE SÎNGEREII NOI ȘI MĂRINEȘTI ÎN DATA DE 26 ȘI 27 APRILIE 2020