(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Anunțurile primăriei

Anunt la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Minicipale „Salubsincomserv”

Anunt la concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Minicipale „Salubsincomserv”

07-06-2022, 13:27

ANUNȚ !!!

Primăria comunei Sîngereii Noi anunță concurs pentru

 ocuparea funcției vacante de Administrator al

Întreprinderii Municipale „Salubsincomserv”

 

Data petrecerii concursului- 23 iunie 2022 ora 10.00

Incinta primăriei.

Cerințe față de candidat:

        - cunoaște limba română;

- deţine studii superioare sau echivalentul lor;

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Conținutul dosarului de participare:

  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii;
  • cazierul judiciar;
  • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate

Date de contact:

Tel. 067722210 – Galina Guțu, primarul comunei.