(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei

Proiectul: „Extinderea și instalarea iluminatului public  în com. Sîngereii Noi, rl Sîngerei”

În Republica Moldova IREX implementează un program de asistență tehnică – Comunitatea Mea (CM), finanțat de USAID, cu o durată de cinci ani. CM oferă asistență multilaterală      administrațiilor locale    (cunoscute         sub denumirea de Autorități Publice Locale sau APL-uri)  pentru  a  îmbunătăți  calitatea  serviciilor  prestate  și planificării realizate  de APL-uri,  precum  și impactul acestor activități, pentru a mobiliza cetățenii și grupurile civice de a se angaja în soluționarea problemelor civice, precum și pentru a responsabiliza administrația locală. Primăria a fost selectată în bază de concurs, în Cohorta III a APL-urilor partenere, eligibile de a primi asistență tehnică din partea CM. La data de 18 septembrie 2020 Primăria  și  IREX  au  semnat  un  Memorandum  de Înțelegere (MoU). CM a implicat direct angajații primăriei în diagnosticarea lacunelor existente și elaborarea unui pachet de asistență tehnică personalizată în scopul de a îmbunătăți capacitatea funcțională, sistemele interne și abilitățile personalului. Finalizând etapa de consolidare a  abilitățile personalului. Finalizând etapa de consolidare a capacităților, primăria a fost invitată să aplice pentru finanțarea  unui  proiect  de  dezvoltare  comunitară. Proiectul  a  fost  identificat  în  cadrul  atelierului  de planificare strategică și a fost determinat ca fiind un proiect eligibil pentru a fi finanțat din fondurile USAID conform criteriilor de eligibilitate aprobate de USAID. Primăria  a  fost  selectată  pentru  implementarea proiectului de dezvoltare comunitară în cadrul Programul CM/IREX. Contractul de subgrant a fost semnat la data de 24.08.2021

Primăria comunei Singereii Noi a solicitat asistență în extinderea sistemului de iluminat stradal existent.

Această activitate de contrucție de scară mică urmărește extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Singereii Noi, raionul Singerei. Activitățile de infrastructură vor include extinderea sistemului de iluminat stradal cu aproximativ 13.0 km (9.0 km va fi contribuția Programului CM) și instalarea a 305 corpuri de iluminat LED (contribuția Programului CM este de 206 corpuri de iluminat).

Programul Comunitatea Mea va finanța următorele activități:

  • Extinderea sistemului de iluminat stradal (9 km) ce include instalarea a 206 corpuri de iluminat LED și 9 km de cablu pentru sistemul de iluminat.

APL-ul va finanța următoarele activități:

  • Extinderea sistemului de iluminat stradal ce include instalarea a 99 corpuri de iluminat LED și 4 km de cablu pentru sistemul de iluminat.

Perioada estimată de finalizare a activităților de infrastructură este de șase (6) luni.

Bugetul General

Descriere

Valoarea de piață justă estimată

Manopera 

$ 8,353.57

Materiale de construcție 

$ 27,124.90

Mașini și utilaje de construcție

$ 12,047.90

Total costuri directe 

$ 47,526.37

Costuri indirecte 

$12,834.16

Total costuri estimative CM 

$ 60,360.53

Valoarea contribuției locale 

$ 38,590.27

Valoarea totală a Proiectului 

$ 98,950.80

 

În imagini  - întruniri cu scopul de a identifica  cetățenii activi și responsabili pentru formarea Grupului de lucru pentru supravegherea comunitară. 

 Întruniri cu cetățenii din Comuna Sîngereii Noi!

În cadrul acestor activități s-a discutat pe marginea Proiectului „Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Sîngereii Noi, raionul Sîngerei ”, a fost prezentat conceptul proiectului, activitățile ce urmează a fi realizate, care este rolul cetățenilor în cadrul proiectului. Tot în cadrul întrunirilor a fost aprobată cu votul tuturor celor prezenți cota contribuției și au fost delegate 2 persoane din mahala care vor fi membrii comitetului de gestionare a proiectului și sistemului de iluminat public care va fi montat în comună.
Această activitatea a fost realizată în cadrul Proiectului „Extinderea sistemului de iluminat stradal în comuna Sîngereii Noi, raionul Sîngerei ” implementat de către Primăria Comunei Sîngereii Noi din resursele acordate de Guvernul Statelor Unite/USAID, prin programul Comunitatea Mea!

/