(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Centru de Informare și Servicii pentru Cetățeni

Atenție!

Pentru a vedea informația mai detaliată tastați   clik   pe titlu

În partea de jos a postărilor  sunt atașate documente

Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Sîngereii Noi

Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni Sîngereii Noi

18-10-2023, 15:50

La data de 08 noiembrie 2021, în cadrul Primăriei comunei Sîngereii Noi a început să funcționeze Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Centrul a fost deschis în cadrul Programului Comunitatea Mea, implementat de A.O. ”IREX Moldova” care este finanțat de USAID Moldova. În fiecare lună, de la cetățeni și persoane juridice sunt primite sute de solicitări, cele mai multe fiind în luna decembrie anul 2022, când s-au înregistrat 351 de cereri:   În total, la ghișeu au fost recepționate 5303 de solicitări, dintre care 4215 de la persoane fizice și 1088 de la persoane juridice. Ponderea femeilor și bărbaților este egală cu privire la solicitările de la cetățeni.  În mediu pe lună sunt înregistrate 147 de solicitări de la 36 de beneficiari unici.          

Activitatea Centrului de Informații și Servicii pentru Cetățeni Sîngereii Noi pentru anul 2022

17-01-2023, 12:00

Pe parcursul anului 2022, Centrul de Informații și Servicii pentru Cetățeni (CISC) Sîngereii Noi a primit 2861 de cereri. Persoanele fizice au depus 2303 cereri, iar cele juridice 558 de cereri. Dacă este să ne referim la beneficiarii unicii, atunci au fost doar 88 de persoane juridice și 776 de persoane fizice. În mediu, pe lună, au fost 260 de cereri, parvenite de la 79 de beneficiari unici.

INSTRUIREA SPECIALIȘTILOR PRIMĂRIEI

29-10-2021, 15:53

La 28.10.2021 au fost instruiți specialiștii primăriei privind accesarea și gestionarea soft-ului e-cancelaria, înstalat în Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni- un sistem de circuit electronic al documentelor, care va permite stocarea și procesarea rapidă a documentelor, prevede servicii administrative mai calitative și timp redus pentru cetățeni.

AMENAJAREA CENTRULUI DE INFORMARE ȘI SERVICII PENTRU CETĂȚENI

18-10-2021, 13:51

STIMAȚI LOCUITORI AI COMUNEI  SÎNGEREII NOI! A fost amenajat Centrul de Informare și Servicii pentru cetățeni (CISC) în primăria Sîngereii Noi, inanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de IRex Moldova prin programul Comunitatea Mea. Sarcinile principale ale Centrului sunt: a) informarea şi consultarea cetăţenilor; b) recepţionarea și distribuirea solicitărilor şi petiţiilor; c) reprezentarea intereselor solicitanţilor în faţa altor autorităţi/entităţi; d) menţinerea şi perfecţionarea constantă a legăturilor între alte autorităţi/entităţi implicate în serviciile acordate de autoritatea publică locală; e) evidenţa şi analiza primară a serviciilor prestate, actelor permisive şi confirmative acordate de autoritatea publică locală.

CONTRACTUL DE SUBGRANT

26-03-2021, 11:35

  CONTRACT DE SUBGRANT - SEMNAT LA DATA DE 24.03.2021 !!! La data de 24.03.2021 a fost semnat Contractul de subgrant între Primăria comunei Sîngereii Noi și Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) , Programul Comunitatea Mea, care prevede dotarea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni cu echipament necesar și soft actualizat. Valoarea maximală a contractului este de 246 941,00 lei.    Lista Bunurilor oferite de IREX APL (hardware si soft)/List of Goods offered by IREX to LPA     (hardware and software):     N Denumirea /Item Cantitatea/ Unitatea de Preț per unitate/ Valoarea totală/Total   Quantity măsură/Unit unit price, MDL value, MDL                       1. Desktop Computer 4 buc/unit 23,980.00 95,920.00                 2. Keyboard 4 buc/unit 100.00 400.00                 3. Mouse 4 buc/unit 100.00 400.00                 4. Router 1 buc/unit 1,100.00 1,100.00                 5. Wi-Fi Access Point 1 buc/unit 1,900.00 1,900.00                 6. Network Switch 1 buc/unit 3431.00 3,431.00                 7. UTP CAT6 Cord 100 metru/metre 1.00 100.00   8. Printer A4 MonoChrome 4 buc/unit 2,740.00 10,960.00                 9. MFU A4/A3 Monochrome 1 buc/unit 41,316.00 41,316.00                 10. Scanner High Capacity 4 buc/unit 11,400.00 45,600.00                 11. UPS 4 buc/unit 8,121.00 32,484.00   12. Surge Protector 5 buc/unit 84.00 420.00                 13. MS Windows 10 Pro 64 bits 4 licență/license 300.00 1,200.00                 14. MS Office 2019 Romanian 4 licență/license 300.00 1,200.00                 15. Installation Costs n/a n/a 10,510.00 10,510.00                   Total N/A N/A N/A 246,941.00  

SCRISOARE - SOLICITARE

26-03-2021, 09:31

SCRISOAREA DE SOLICITARE PENTRU CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE ȘI SERVICII PENTRU CETĂȚENI AL PRIMARULUI COMUNEI GALINA GUȚU CĂTRE PROGRAMUL COMUNITATEA MEA Prin prezenta, eu, subsemnata Guțu Galina, primar al comunei Sângereii Noi, raionul Sîngerei, țin să-mi exprim interesul sporit în crearea Centrului de Informare și  Servicii pentru Cetățeni. Inaugurarea acestui centru va spori gradul de informare și satisfacți în rândul consătenilor în procesul de intaracțiune cu administrația publică locală. Rolul de partener al Programului Comunitatea Mea este unul foarte important pentru comunitatea noastră, primăria Sîngereii Noi.  În cadrul programului însușim bune practici ale administrării și gestionării transparente a tuturor proceselor la nivel de primărie care într-un final urmăresc realizarea binelui comun. Siguranța publică și bunăstarea socială sunt obiectivele prioritare pentru careLa data de 24.03.2021 a fost semnat Contractul de Subgrant cu valoarea maximală de 246 941,00 lei. Contractul prevede dotarea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni cu echipament necesar  și soft actualizat.administrația publică depune maxim eforturi și pricepere în activitatea sa. Crearea unui Centru de Informare și  Servicii pentru Cetățeni este nemijlocit acel instrument care contribuie la realizarea acestor obiective. Pentru crearea centrului, primăria poate asigura spațiul cu toate măsurile de siguranță și securitate necesare, precum și conectarea la serviciile locative necesare bunei funcționări. Primăria este disponibilă să doteze centrul cu inventarul strict necesar, dar avem o problemă la capitolul disponibilitatea achitării de salarii pentru angajații care urmează să activeze în cadrul centrului. Actualmente Bugetul Public pentru anul 2021 este  aprobat și o dată cu el și statele de personal au fost aprobate, toate funcțiile sunt ocupate și de resurse disponibile pentru a angaja cel puțin 2 persoane nu dispunem, acesta este acel impediment major pe care îl întâlnim în realizarea ideii. Durabilitatea centrului va fi asigurată de primăria comunei Sîngereii Noi prin prisma strategiei de dezvoltare socio-economică unde se regăsește obiectivul dat,  planificat pentru perioada anilor 2023-2025. Crearea CISC presupune și angajarea a minim 2 persoane care v-or fi instruite și implicate în activitatea centrului, experiența  acestor funcționari  va fi un alt element important care va asigura sustenabilitatea proiectului. Realizarea acestui obiectiv actualmente, cu suportul Programului Comunitatea Mea  garantează  transpunerea celor mai bune practici și experiențe în acest domeniu chiar de la lansarea centrului. Indicatorul principal care va genera sustenabilitatea, este nivelul de satisfacție al cetățenilor și deprinderea creată de a beneficia de serviciile centrului regulat. În contextul celor expuse mai sus, exprimăm dorința și disponibilitatea de a lansa în Comuna Sîngereii Noi CISC-ul, dacă condițiile pe care le întrunește comunitatea noastră sunt suficiente ori pot fi completate de Program pentru a întruni condițiile minime necesare lansării CISC.