(0 262) 73-3-17

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa Primăriei Sîngereii Noi

Strada Biruinţei, 7

S.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei

Scrieți-ne un mesaj

Executarea bugetului

Pentru a vedea informația mai detaliată faceți   clik    pe titlul postării

 • 1. Executarea bugetului pentru anul 2018

   

  Raportul

  narativ privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi

  anul  2018

   

   

  Cerinţe la rapoartele despre executarea bugetului

   I. Venituri:

   

  1. Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru anul 2018 a fost aprobat la venituri în sumă de 6 350 700 lei, precizat fiind in marime de 9 4089 300 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 34 500,00 lei ținînd cont de majorarea din 01.09.2018 a normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituţiile preşcolare cu 2,00 lei p/u un copil pe zi. Concomitent au fost ajustate cheltuielile de personal pentru anul 2018 ca urmare a modificarii Legii nr.1593-VX din 26.12.2002 cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asitenta medicala in marime de 4,5 prc.la ajutorul material pentru anul 2018. Deasemenea a fost majorat bugetul local cu suma de 3 000 000,00 lei ,  In conformitate cu prevederile contractului nr. 2/4468-5879 din 11.05.2018 dintre Primaria comunei Singereii Noi şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Donatorul (MADRM) a acordat un grant în sumă de 3 000 000,00 lei pentru realizarea proiectului Nr. 5879 „Alimentarea cu apă, evacuarea şi iepurarea apelor  uzate din com.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, Etapa –IV”.

  Deasemenea a fost majorata partea de venituri a bugetului local cu suma de 23 100 lei privind transferurile curente cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetul local de nivel I in legatura cu majorarea salaruiului persoanelor cu functie de demnitate publica.

  Pentru perioada anului 2018 veniturile sint executate in marime de 8 740 850,14 lei.

  Nivelul executării volumului de venituri curente (impozite si taxe) pentru  anul 2018 este de 99,95% faţă de planul anual precizat pe perioada.

  În comparatie cu aceiasi perioada a anului precedent volumul indeplinirii bugetului local la parte de venituri a crescut cu 0,5%

  II. Cheltuieli:

  Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6 350 700 lei, precizat fiind în sumă de 9 744 239 lei.

  Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru anul 2018  a fost indeplinita in marime de 8 545 438,56 lei.

  Volumul executarii bugetului local la partea de cheltuieli este de 87,70%  fata de planul precizat pe perioada.

  Pe perioada raportata bugetul local la partea de cheltuieli a fost majorată

        -    cu suma de 34 500,00 lei lei pentru următoarele cheltuieli:

  majorarea din 01.09.2018 a normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituţiile preşcolare cu 2,00 lei p/u un copil pe zi. Concomitent au fost ajustate cheltuielile de personal pentru anul 2018 ca urmare a modificarii Legii nr.1593-VX din 26.12.2002 cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asitenta medicala in marime de 4,5 prc.la ajutorul material pentru anul 2018.

  • cu suma de 3 000 000,00 lei pentru realizarea proiectului Nr. 5879 „Alimentarea cuapă,

  evacuarea şi iepurarea apelor  uzate din com.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, Etapa –IV”.

  • cu suma de 21 300 lei  pentru achitarea cheltuielilor de personal privind majorarea salriilor personalului cu functii de demnitate publica
  • cu suma de 335939 lei pentru achitarea cheltuielilor privind plata contributiei in marime de 15%

  pentru realizarea proiectului Nr. 5879 „Alimentarea cuapă, evacuarea şi iepurarea apelor  uzate din com.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, Etapa –IV”.

  Analiza executarii bugetului pe programe, subprograme si activităţi:

  1.    Servicii in domeniul culturii.
  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  precizate cheltuieli in marime de  388 100,00 lei, executata in anul 2018 fiind in sumă de 313050,33 lei sau 80,66%  fata de planul precizat.
  • pentru activitate bibliotecii publice au fost aprobate mijloace financiare in sumă de 184 400,00 lei, executat in anul 2018 este in suma de 111 737,95 lei, sau in marime de 60,60%
  1. Servicii de stat cu destinaţie generală:
  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost alocate in bugetul local mijloace financiare in suma de 1 590 800 lei, execurea in anul 2018 este in marime de 1 446 175 lei,
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 38 0000 lei, executat fiind in  anul 2018 in marime de 32 343,05 lei.
  • Pentru dezvoltarea comunală si amenajare s-a aprobat in bugetul local suma de 41 000 lei, s-a executat in anul 2018 suma de 32 153,70 lei
  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2018 in   sumă de 3 335 939,00 lei . Din contul transferurilor capitale primite cu destinaşie specială a fost  incasată suma de 2 417 614,72 lei pentru achitarea cheltuielilor de construcţie a condeuctelor de  aprovizionare cu apă in comuna Singereii Noi.
  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost precizate mijloace financiare in marime de 81 510 lei executate fiind in marime de 80 710,12 lei sau 99,02%.
  • pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 599 200,00 lei care pe parcursul perioadei de raportare au fost valorificate in volum de 599 127,69 lei.
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost planificate mijloace financiare in marime de 177 215 lei executarea fiind in marime de 168 919,51 lei
  • Pentru activitatea Gradiniţelor de copii  au fost planificate mijloace financiare in suma de 1 083 700 lei pentru Gradinita s.Mărineşti şi 2 369 000,00 lei pentru Gradiniţa s.Singereii Noi.

  Volumul executării bugetului in  anul 2018 este de 97,57% Gradinita s.Mărineşti

  şi respectiv 88,49 lei pentru  Gradiniţa s.Singereii Noi.

  III . Cerinţe la rapoarte de reţea, state şi contingente

  Pe parcursul anului 2018 evoluări  de micşorare sau majorare a unităţilor statelor de personal nu s-au efectuat. La începutul anului 2018 unităţile statelor de personal s-au aprobat in limita a 61,5 unităţi la fel la sfîrşitul perioadei  s-au păstrat la limita de 61,5 unităţi.

  Cheltuielile salariale efective  a personalului  din cadrul  aparatului primăriei pentru anul 2018 constituie  în mediu pentru o lună 3945,21 lei pentru o unitate de personal.

  Cheltuielile salariale efective  ale personalului  de conducere din învăţămînt în mediu pentru o    unitate de personal pe lună in anul 2018 constituie suma de 4408,11 lei, salariul mediu lunar al unei unităţi de  personal de educator in a.2018 a constituit suma de 4020,76 lei. Salariul mediu lunar al unei unitaţi din personal tehnic din sectorul educaţional in anul 2018 a constituit suma de 1782,90 lei.

  Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal a personalului   din sfera culturii pentru anul 2018 a   constituit suma de 1296.65 lei.

   Numărul copiilor din  grădiniţele de copii  a scayut cu 8  copii, fiind la situatia din 31.12.2018 in numar de 241 copii.

  Frecventa copiilor in gradinite este 82,5%.

  IV Cerinţe la creante si datorii

  Creanţele la situaţia din 01 ianuarie  2019 constituie suma de 29 432,27 lei, care sau micsorat fata de aceiasi peroada a anului precedent cu 3723,45 lei

  Datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2019 constituie suma de 402 391,55 lei, care s-au majorat fata de perioada de gestiune a anului 2018 cu 184 414,67 lei.

  Factorii ce au dus la formarea datoriilor creditoare sînt:

  • datorii la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2018 în sumă de 239 156,71 lei, datorii  la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 55 006,04 lei, primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala in suma de 10 7462,06 lei, datorii pentru lucrari, bunuri si serviciile prestate pentru luna decembrie 2018 in suma

       de 97 023,58 lei., datorii fată de personal pentru deplasările in interiorul tarii in suma   

       de 234,60 lei, indemnizaşiile pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni  

        in suma de 208,56 lei

  V. Cerinţe la bilanţul executării bugetului primăriei com.Sîngereii

  Soldul mijloacelor băneşti de la conturile trezoreriale la situaţia din 01.01.2019 constituie suma de 531 351,21 lei.

   Valoarea mijloacelor fixe pe perioada anului  2018 s-a majorat cu suma 3 178 372,18 lei,  ca rezultat al procurărilor de maşini şi utilaje la instituţiile  finantate din bugetul local in suma de 98 856,17 lei, efectuarea reparatiilor capitale in suma de 19 626,04 lei, procurarii mobilierului in suma de 209 282,40 lei,  a procurarii literaturii artistice in suma de 26 400,00 lei, primirea literaturii artistice cu titlu gratuit in suma de 160,30 lei si executarea lucrarilor de constructie a conductelor de alimentare cu apa in comuna Singereii Noi in suma de 2 824 047,27 lei. Totodata a fost efectuata revizuirea mijloacelor fixe si trecerea lor la materiale in siuma de 1 139 079,80 lei, au fost trecute a pierderi mijloae fixe in suma de 4 564,46 lei.

  Contabil şef

  Primaria com.Singereii Noi   

 • 2. Executarea bugetului pentru anul 2019

  Anexă

                                                                                                                        la decizia nr.03/04 din 09.03.2020

  Raportul

  privind executarea bugetului local al Primăriei comunei Sîngereii Noi

   pentru anul  2019

  I. Venituri:

  Bugetul local  al  Primăriei comunei Sîngereii Noi  pentru  anul 2019  a fost îndeplinit   la venituri în sumă de 6 882 500 lei, precizat fiind in marime de 8 120 985 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 1 238 485 lei.

  Conform Deciziei consiliului local Singereii Noi a fost majorat bugetul local  la venituri cu suma de 582 385,00 lei la cap. 191420 ,,Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si bugetelor locale de nuvel I,,  deoarece in conformitate cu prevederile contractului nr. 2/4468-5879  din 11.05.2018 dintre Primaria comunei Singereii Noi şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Donatorul (MADRM) a acordat un grant în sumă de 3 000 000,00 lei pentru realizarea proiectului Nr. 5879 „Alimentarea cu apă, evacuarea şi iepurarea apelor  uzate din com.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, Etapa –IV”. Pe parcursul anului 2018 a fost finanțată suma de 2 417 614,27 lei si respectiv in anul 2019 urmeaza a fi finanţat suma rămasă.

  De asemenea a fost majorata partea de venituri a bugetului local cu suma de 656 100 lei privind transferurile curente cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetul local de nivel I in legatura cu majorarea salaruiului conform Legii nr.270 din 28.11.2018.

  Pentru perioada anului 2019 veniturile sint executate in marime de 6 291589,30 lei.

  Nivelul executării volumului de venituri curente (impozite si taxe) este de 99,52% faţă de planul anual precizat pe perioada.

  II. Cheltuieli:

  Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2019 a fost îndeplinit  în mărime de 6 882 500 lei, precizat fiind în sumă de 8 652 336,00 lei.

  Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru anul 2019  a fost indeplinita in marime de 6 650 130,43 lei.

  Volumul executarii bugetului local la partea de cheltuieli este de 76,86%  fata de planul precizat pe perioada.

  Pe perioada raportata bugetul local la partea de cheltuieli a fost majorată  cu suma de 1 769 836,00  lei pentru următoarele cheltuieli:

  • cu suma de 696 446,00 lei pentru realizarea proiectului Nr. 5879 „Alimentarea cu apă, evacuarea şi iepurarea apelor  uzate din com.Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei, Etapa –IV”.
  • cu suma de 841 156,00 lei  pentru achitarea cheltuielilor de personal privind majorarea salriilor conform Legii nr.270 din 2018, din care: 656 100 lei din contul transferelor si 185 056,00 lei din contul soldului bugetar din 01.01.2019.
  • cu suma de 141 100,00 lei pentru extinderea sistemului de iluminare publica in comuna Singereii Noi.
  • Cu suma de 66 700,00 lei pentru constructia unei portiuni de trotuar.
  • Cu suma de 24 434,00 lei pentru gazificarea casei de locuit aflate la balanta primariei.

  III. Analiza executarii bugetului pe programe, subprograme si activităţi:

   Servicii in domeniul culturii.

  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  precizate cheltuieli in marime de  484 900 lei, executata  in  anul 2019 fiind in sumă de 355 201,51 lei sau 73,25%  fata de planul precizat.
  • pentru activitate bibliotecii publice au fost aprobate mijloace financiare in sumă de 149100,00 lei, executat in  anul 2019 este in suma de 77 377,74 lei, sau in marime de 51,89 %

  Servicii de stat cu destinaţie generală:

  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost precizate cheltuieli in bugetul local mijloace financiare in suma de 1793 490,00 lei, execurea in  anul 2019 este in marime de 1 493 409,04 lei, sau 83,27%
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 60 000 lei, executat fiind in marime de 9400,00 lei.
  • Pentru dezvoltarea comunală si amenajare s-a precizat in bugetul local suma de 94700,00 lei, s-a executat suma de 92120,96 lei
  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2019 in   sumă de 696 446,00 lei , efectuate lucrari in suma de 696 446,00 lei, din care s-a achitat : 114 061,00 lei din contul bugetului local,  datoria in suma de  582 385,73 lei pentru lucrarile efectuate este necesar de a fi achitata din contul transferurilor primite de la Ministerul Mediului.
  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost precizate mijloace financiare in marime de 100 000,00 lei executate fiind in marime de 68401,13 lei sau 68,40%.
  • pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 605 400,00 lei. care pe parcursul perioadei de raportare inca nu au fost valorificate.
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost precizate mijloace financiare in marime de 289 100,00 lei executarea fiind in marime de 189 086,60 lei
  • Pentru activitatea Institutiilor de educatie timpurie  au fost precizate mijloace financiare in suma de 1 538 150 lei pentru IET s.Mărineşti şi 2 841 050,00 lei pentru IET s.Singereii Noi.

  Volumul executării bugetului in  anul 2019 este de 97,39% IET s.Mărineşti şi respectiv 96,41% lei pentru  IET s.Singereii Noi.

  IV . Cerinţe la rapoarte de reţea, state şi contingente

  Pe parcursul perioadei de raportare evoluări  de micşorare sau majorare a unităţilor statelor de personal nu s-au efectuat. La începutul anului 2019 unităţile statelor de personal s-au aprobat in limita a 61,5 unităţi la fel la sfîrşitul perioadei  s-au păstrat la limita de 61,5 unităţi.

  Cheltuielile salariale efective  a personalului  din cadrul  aparatului primăriei pentru

  anul 2019 constituie  în mediu pentru o lună 4436,86 lei pentru o unitate de personal.

  Cheltuielile salariale efective  ale personalului  de conducere din învăţămînt în mediu pentru o    

  unitate de personal  2019 constituie suma de 6872,70 lei, salariul mediu lunar al unei unităţi de  personal de educator in a.2019 a constituit suma de 6878,46 lei. Salariul mediu lunar al unei unitaţi din personal tehnic din sectorul educaţional in anul 2019 a constituit suma de 3299,23 lei.

  Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal a personalului   din sfera culturii in anul  2019 a   constituit suma de 2702,50 lei.

   Numărul copiilor din  IET Singereii Noi si Marinesti la situatia din 31.12.2019 este in numar de 253 copii din care in IET Singereii Noi – 171 copii si IET Marinesti – 82 copii.

  Frecventa medie copiilor in gradinite in anul 2019este 88,74%, din care IET Singereii Noi – 86,56% si IET Marinesti – 92,95%. Pentru alimentatia unui copil s-a planificat suma de 26,25 lei pentru un copil  pe zi. Efectiv au fost chletuite mijloace financiare in marime de 28,00 lei pe zi pentru un copil.

  V. Cerinţe la creante si datorii

  Creanţele la situaţia din 01 ianuarie 2020 constituie suma de 30 741,27  lei.

   Datoriile creditoare la situaţia din 01.01.2020 constituie suma de 986 788,95 lei, care s-au majorat fata de inceputul anului 2019 cu 584397,40 lei.

  Factorii ce au dus la formarea datoriilor creditoare sînt:

  • datorii la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2019 in în sumă de 253 515,07 lei, datorii  la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 58 308,47 lei, primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala in suma de 11 408,18 lei, datorii pentru lucrari, bunuri si serviciile prestate pentru luna iunie 2019 in suma de 662 940,88 lei., datorii fată de personal pentru deplasările in interiorul tarii in suma  de 261,64 lei, indemnizaşiile pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni  in suma de 354,71lei

  VI. Cerinţe la bilanţul executării bugetului primăriei com.Sîngereii

  Soldul mijloacelor băneşti de la conturile trezoreriale la situaţia din 01.01.2020  constituie suma de 172 810,08 lei.

             Valoarea mijloacelor fixe pe perioada anului 2019 s-a majorat cu suma 885023,73 lei, 

            Stocurile de materiale circulante s-a micsorat cu suma de 8 741,66 lei

 • 3. Executarea bugetului pentru anul 2020

  Anexa

  la decizia nr.02/01 din 09.03.2021

   

  Raportul

  privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi

  pe anul 2020

  I. Venituri

  Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru anul 2020  a fost îndeplinit  la venituri în sumă de 8 277 000 lei, precizat fiind in marime de 8 988 864 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 711 864 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:

   - transferuri cu destinatie speciala – 100 000 lei

   - compensarea veniturilor ratate ale bugetelor locale -  76 200 lei.

   -  majorarea transferurilor capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile  bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivel I (FEN) cu suma de 535 664 lei

  A fost executat bugetul local pe  anul 2020 in marime de 8 987 365, 78 lei sau cu 99,98%. Veniturile proprii au fost executate in marime de 99,92% fata de planul anual precizat. Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale a fost executat in marime de 99,88% fata de planul anual precizat.

  Nivelul executarii bugetului local la venituri in comparatie cu aceiaşi perioada a anului 2019 a crescut cu 22,51%. Factorii ce au dus la majorarea indeplinirii bugetului local la partea de venituri constitue: - 

  -   achitarea datoriei la locatiunea bunurilor proprietate publica APL din anii precedenti in suma de 31 895,83 lei

  -    achitarea datoriilor la taxele locale in suma de 30 590 lei.

  la compartimentul ,,Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetulele locale de nivelul I,, nu a fost executată suma de 8689,00 lei pentru finantarea cheltuielilor privind infrastructura si reparaţia drumurilor locale din comuna Singereii Noi, din motiv ca nu au fost efectuate cheltuieli la acest compartiment.

   

   II. Cheltuieli

   Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2020 a fost îndeplinit  în mărime de 8 277 000 lei, precizat fiind în sumă de 9 115 586 lei.

  Pe perioada raportata bugetul local la partea de cheltuieli a fost majorat  cu suma de 838 586,00  lei pentru următoarele cheltuieli:

  • cu suma de 100 000,00 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii curente si amenajarea stadionului   din s. Singereii Noi.
  • cu suma de 76 200,00 lei  pentru executarea lucrarilor de constructie a unei portiuni de trotuar in s.Marinesti.
  • cu suma de 35 444,00 lei pentru achitarea lucrarilor de modificare a proiectului de aprovizionare cu apa potabila s.Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2020
  • cu suma de 80 000,00 lei pentru achitarea devizului de cheltuieli a lucrarilor de iluminare stradala a comunei Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2020
  • cu suma de 546 942,00 lei pentru achitarea datoriei pentru lucrarile executate la proiectul ,,Constructia conductelor de aprovizionare cu apa a comunai Singereii Noi,,

     b) La partea de cheltuieli bugetul local a fost aprobat in mariem de 8 277 000 lei, precizat pe parcursul anului a fost in marime de 9 115 586 lei.

  Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru anul  2020  a fost indeplinita in marime de 8 393 260 lei sau in volum de 92,08%  fata de planul precizat anual.

   

   Realizarea programelor de suport bugetar sectorial:

  Servicii in domeniul culturii.

  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  aprobate  cheltuieli în marime de  542 300 lei, executate  in  perioada de raportare fiind in sumă de 469 407,00 lei sau 86,56%  fata de planul precizat.  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 60,25%. Plata bunurilor si serviciilor – 12,48%, Procurarea activelor nefinanciare (inclusiv procurarea pileţilor pentru perioada rece a anilor 2020-2022 in suma de 88 000 lei) – 37,27% din volumul total al executarii bugetului institutiei pe perioada raportată.
  • pentru activitatea bibliotecii publice au fost aprobate mijloace financiare in sumă de 127 500 lei, executat fiind  in  anul 2020 in suma de 76 510,71 lei, sau  60,01% fata de planul  anual precizat.

  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 81,85%. Plata bunurilor si serviciilor – 3,26%, Procurarea activelor nefinanciare – 14,89% din volumul total al executarii bugetului institutiei pe perioada raportată

       Servicii de stat cu destinaţie generală:

  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost precizate mijloace financiare in suma de 1 675 200 lei, executarea in  perioada de raportare este in marime de 1 592 940,59 lei, sau 95,09%  fata de planul anual precizat. Cheltuielile de personal constituie 69,10% din volumul cheltielilor executate. Plata bunurilor si serviciilor – 23,77%, procurarile de active nefinanciare 7,13%
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 40 000 lei, executat fiind in marime de 5591,70 lei.
  • Pentru dezvoltarea comunală si amenajare s-a aprobat in bugetul local suma de 53 000 lei, precizata fiind in marime de 229 200,00 lei, s-a executat suma de 214 103,70 lei.

  Precizarea a fost efectuata in legatura cu acordarea transferurilor capitale primite cu destinatie speciala in marime de 100 000 lei pentru amenajarea stadioanelor, acordarea transferurilor curente primite cu destinatie generala in marime de 76 200 lei care au fost valorificate la constructia trotuarului.

  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2020 in   sumă de 35 444,00 lei  din contul soldului bugetar din 01.01.2020 pentru achitarea lucrarilor de modificare a proiectului de aprovizionare cu apa potabila a comunei Singereii Noi”.

  Totodata s-a majorat planul de finantare cu suma de 535 664,00 lei pentru achitarea datoriei către antreprenor din contul Fondului Ecologic Naţional. Totodata a fost modificat planul anual cu suma de 11 278 lei din contul soldului bugetar din 01.01.2020 pentru achitarea datoriei privind contribuţia la proectul mentionat.

  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost precizate mijloace financiare in marime de 19 000,00 lei executate fiind in marime de  18 115,00 lei pentru intretinerea echipei de fotbal s.Marinesti.
  • Pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 609 000,00 lei. Pentru perioada  anului 2020 au fost executate lucrari in suma de 600 311,00  lei.
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost precizate mijloace financiare in marime de 74 000,00 lei, precizat fiind im suma de 154 000,00 lei. Precizarea mijloacelor bugetare in marime de 80 000,00 lei s-a efectuat cu scopul achitarii Devizului de cheltuieli privind iluminarea stradala a comunei Singereii Noi.  Pentru perioada raportată a fost indeplinit bugetul in marime de 97,32% fata de planul precizat.

  Invatamintul timpuriu:

  • Pentru activitatea Institutiilor de educatie timpurie  a fost aprobat bugetul in marime , de 5 137 000 lei, precizari de mijloace financiare la aceste instituţii nu s-au efectuat.

  Pentru perioada anului 2020 a fost indeplinit bugetul in suma de 4 685 761,99 lei,  sau  in marime de 91,22%.

  Pentru alimentatia unui copil s-a planificat suma de 26,25 lei pentru un copil  pe zi.           

  Efectiv au fost chletuite mijloace financiare in marime de 29,72 lei pe zi pentru un copil la IET Singereii Noi şi 28,65 lei la IET s.Marineşti. Analizînd executarea bugetelor pe instituţiile de invăţămînt timpuriu s-a constatat ca au fost executate cheltuieli din contul transferurilor cu destinaţie specială destinate pentru domeniul dat de activitate in marime de 100%, iar suma de 885 200 lei care a fost aprobata in buget din mijloacele proprii fost executată parţial in marime de 451 238 lei.

  Realizarea activităţilor din contul transferelor cu destinaşie speciala.

  În urma analizei activităţilor, pe tipuri de plăţi, din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat s-a constatat că au fost executate cheltuielile in marime de 100% din contul transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in sumă de 4 251 800 lei.

  A fost indeplinit bugetul la cheltuieli în mărime de 100% în ce priveşte finanţarea din contul transferurilor capitale primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I in sumă de 100 000,00 lei.

  A fost indeplinit bugetul la cheltuieli în mărime de 98,57% în ce priveşte finanţarea din contul transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor locale in sumă de 600 311,00 lei.

  Finanţarea cheltuielilor din alte surse:

  Pe perioada anului 2020 cheltuieli din contul fondului de intervenţie sau din contul fondului de rezervă a Guvernului nu s-au efectuat.

  Pentru perioada anului 2020 mijloacele fixe au fost majorate faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu sume de 595 150,01 lei.

  Majorarile s-au înregistrat la:

  • Cladirea Gimnaziului s.Singereii Noi cu suma de 301 441,17 lei în rezultatul reparaţiiei capitale efectuate in anul 2019, care au fost preluate la evidenţa contabilă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei in anul 2020.
  • Cladirea Gimnaziului s.Marineşti cu suma de 277 433,70 lei in rezultatul efectuării reparaţiei capitale la IET s.Marinesti din contul bugetului local.
  • Procurarea şi instalarea unei porţi la Gimnaziul s.Mărineşti in sumă de 6 506,00 lei, care a fost transmisă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei.
  • Procurarea şi instalarea a două ferestre la cladirea casei de cultura s.Singereii Noi in sumă de 16 275,14 lei,
  • Lucrari de adîncire a fintînilor la IET Singereii Noi in sumă de 7128,00 lei,
  • Costrucţia gardului la stadionul s.Singereii Noi in sumă de 125 170 lei
  • Procurarea unui pavilion la IET sMărineşti in sumă de 44 500 lei
  • Lucrări de extindere  a iluminării stradale pe o lungime de ------ in sumă de 105 912,50 lei
  • Procurarea calculatorelor in numar de 11 buc la instituţiile de educaţie timpurie in sumă de 61 920 lei
  • Procurarea unui laptop la primarie in sumă de 9000 lei
  • Procurarea unui calculator in biroul serviciului de colectare a impozitelor in sumă de 4590 lei
  • Procurarea unui aspirator la IET Marinesti in suma de 5299 lei
  • Instalarea conditionerilor la IET s.Singereii Noi in suma de 63820,94 lei
  • Procurarea televizoarelor in grupe la IET Singereii Noi  in sumă de 27 993 lei
  • Procurarea unei maşini de uscat rufe la IET Singereii Noi in sumă de 8998 lei
  • Procurarea a două pompe de apa la instituţiile de educaţie timpurie in sumă de 13 573,77 lei
  • Procurarea unui proiector video la IET s.Mărineşti in sumă de 9728 lei
  • Procurarea mobilierului la instituţiile de educaţie timpurie in sumă de 136 410 lei
  • Procurarea literaturii artistice la biblioteca publică s.Sîngereii Noi in sumă de 9710 lei
  • S-a majorat fondul de literatura la biblioteca publică s.Sîngereii Noi cu suma de 300 lei din contul donaţiilor primite
  • S-a procurat program ,,Secretar+” in suma de 3950 lei
  • S-a majorat valoarea investiţiei capitale la proiectului ,,Lucrari de constructie a conductelor de aprovizionare cu apa a comunei Singereii Noi cu suma de 35 444 lei
  • pentru lucrari de modificare a proiectului, cu suma contributiei primariei la proiect  in marime de 11 278 lei

  Stocurile de materiale circulante pe parcursul anului 2020 s-au majorat  cu suma de 131 440,68 lei fata de aceiaţi perioada a anului precedent.

  In rezultatul inventarierii anuale s-au depistat lipsuri de mijloace de transport in număr de două unităţi în suma totală de 11 076 lei,

  Inclusiv:

          -autocamion GAZ-69 -1 (una) buc.  cu valoarea de bilant de 5400,00 lei

          -autobus KAVZ-685 - 1 (una) buc.  cu valoarea de bilant de 5617,00 lei.

  Lipsurile mentionate sint reflectate in registrului de verificare a rezultatelor inventarierii, in raportul financiar FD-041 ,,Bilantul contabil pentru anul 2020,,

  La situaţia din 31.12.2020 creantele constituie suma de 18 676,57care s-au format la plata parintilor pentru intretinerea copiilor in gradinite pentru luna decembrie 2020.

  Datoriile la situaţia din 31.12.2020 constituie suma de 413 294,56 lei, care s-au micsorat fata de   

   inceputul anului 2020 cu 573 494,39 lei.

  Factorii ce au dus la formarea datoriilor creditoare sînt:

  • datorii la retribuirea muncii pentru luna decembrie  2020 in în sumă de 271242,97 lei, datorii  la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 62385,89 lei, primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala in suma de 12205,93 lei, datorii pentru lucrari, bunuri si serviciile prestate pentru luna decembrie 2020 in suma de 66627,09 lei, indemnizaşiile pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni  in suma de 662,82 lei

  Pe parcursul perioadei de raportare evoluări  de micşorare sau majorare a unităţilor statelor de personal nu s-au efectuat. La începutul anului 2020 unităţile statelor de personal s-au aprobat in limita a 61,5 unităţi la fel la sfîrşitul perioadei  s-au păstrat la limita de 61,5 unităţi.

  Cheltuielile salariale efective  a personalului  din cadrul  aparatului primăriei pentru anul 2020 constituie  în mediu pentru o lună 4851,11 lei pentru o unitate de personal.

  Cheltuielile salariale efective  ale personalului  de conducere din învăţămînt în mediu pentru o   unitate de personal in anul 2020 constituie suma de 9445 lei, salariul mediu lunar al unei unităţi de  personal de educator in  anul 2020 a constituit suma de 6248,69 lei. Salariul mediu lunar al unei unitaţi din personal tehnic din sectorul educaţional pe perioada anului  2020 a constituit suma de 2505,11 lei.

  Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal a personalului  din sfera culturii pe perioada anului 2020 a   constituit suma de 2702,50 lei.

  Numărul copiilor din  IET Singereii Noi si Marinesti la situatia din 31.12.2020 este in numar de 230 copii din care in IET Singereii Noi – 166 copii si IET Marinesti – 64 copii.

   

 • 4. Executarea Bugetului local pentru I semestru al anului 2021

  Vezi Galerie de foto

  Raportul

  narativ privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi

  pe  semestru I anul 2021

   

  Descrierea generală a executării bugetului

   Venituri:

  1. Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru semestru I  a. 2021 a fost aprobat la venituri în sumă de 8 520 400 lei, precizat fiind in marime de 9 020 400 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 500 000 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:

   - transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel I– 500 000 lei

  2. A fost executat bugetul local pe  6 luni ale 2021 in marime de 4 397 470,78 lei sau cu 48,75%. Veniturile proprii au fost executate in marime de 67,26% fata de planul anual precizat. Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale a fost executat in marime de 43,72% fata de planul anual precizat.

  Nivelul executarii bugetului local la venituri in comparatie cu aceiaşi perioada a anului 2020 a crescut cu 2,29%.

   

   Cheltuieli:

    1. Partea de cheltuieli a bugetului local pentru 6 luni ale anului 2021 a fost aprobat în mărime de 8 520 400 lei, precizat fiind în sumă de 10 851 202 lei.

  Pe perioada raportata bugetul local la partea de cheltuieli a fost majorat  cu suma de 2 330 802  lei pentru următoarele cheltuieli:

  • cu suma de 500 000,00 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii curente a drumurilor locale din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel I ;
  • cu suma de 297 282 lei  pentru executarea lucrarilor de reparatii capitale a acoperisului la IET s.Marinesti din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021;
  • cu suma de 288 228,00 lei pentru achitarea lucrarilor de reparatii capitale la IET s.Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021
  • cu suma de 352 942,00 lei pentru achitarea contributiei la proiectul ,, Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din comuna Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021
  • cu suma de 634 304,00 lei pentru achitarea contributiei la Proiectul „Modernizăm cînd iluminăm” din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021;
  • cu suma de 258 644,00 lei pentru procurarea terenurilor de joaca in parcul s.Singereii Noi si Marinesti din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021

   

  2.  Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru 6 luni ale anului 2021  a fost indeplinita in marime de 3 317 199,70 lei lei sau in volum de 30,57%  fata de planul precizat anual.

  3. Realizarea programelor de suport bugetar sectorial:

  Servicii in domeniul culturii.

  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  aprobate  cheltuieli in marime de  489 500 lei, executate  in  perioada de raportare fiind in sumă de 180 433,53,00 lei sau 36,86%  fata de planul precizat.  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 76,28%. Plata bunurilor si serviciilor – 20,98%, Procurarea activelor nefinanciare – 2,74% din volumul total al executarii bugetului institutiei pe perioada raportată.
  • pentru activitatea bibliotecii publice au fost aprobate mijloace financiare in sumă de 125 000 lei, executat fiind in semestrul I a anului 2021 in suma de 40 679.06 lei, sau  30.54% fata de planul  anual precizat.

  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 98.04%. Plata bunurilor si serviciilor – 1.96%.

       Servicii de stat cu destinaţie generală:

  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost precizate mijloace financiare in suma de 2 343 600 lei, executarea in  perioada de raportare este in marime de 768 591.80 lei, sau 32.79%  fata de planul anual precizat. Cheltuielile de personal constituie 76.22% din volumul cheltielilor executate. Plata bunurilor si serviciilor – 19.04%, procurarile de active nefinanciare 4.74%
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 30 000 lei, executat fiind in marime  de 14057.36 lei.
  • Pentru dezvoltarea comunală si amenajare s-a aprobat in bugetul local suma de 30 000 lei, precizata fiind in marime de 288046.00 lei, s-a executat suma de 1239,66 lei.

  Precizarea bugetului a fost efectuata in baza Deciziei Consiliului local nr.03/02 din 06.05.2021in suma de 258644,00 lei pentru procurarea terenurilor de joaca in parcurile din s.Singereii Noi si Marinesti din contul soldului bugetar din 01.01.2021

  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2021 in   sumă de 352 942,00 lei  din contul soldului bugetar din 01.01.2021 pentru achitarea contributiei la  proiectului de aprovizionare cu apa potabila a comunei Singereii Noi.
  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost alocate mijloace financiare in marime de 30 000,00 lei, executare de mijloace financiare la activitatea data nu a fost efectauta.
  • Pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 626 000,00 lei, s-a majorat bugetul cu suma de 500 000,00 lei din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi.
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost precizate mijloace financiare in marime de 93 000,00 lei, precizat fiind im suma de 727 304,00 lei. Precizarea mijloacelor bugetare in marime de 634 304.00,00 lei s-a efectuat cu scopul achitarii contributiei la proiectul ,, Modernizam cîind iluminam    Pentru perioada raportată a fost indeplinit bugetul in marime de 3.50% fata de planul precizat.

  Invatamintul timpuriu:

  Pentru activitatea Institutiilor de educatie timpurie  a fost aprobat bugetul in marime  de 4 727 300 lei, precizat fiind in marime de 5 312 810,00 lei.

  Pentru perioada a 6 luni ale anului 2021 a fost indeplinit bugetul in domeniul educatiei timpurii in suma de 2 628 529,33 lei,  sau  in marime de 49,48%.

  Pentru alimentatia unui copil s-a planificat suma de 26,25 lei pentru un copil  pe zi.           

  Efectiv au fost chletuite mijloace financiare in marime de 25,11 lei pe zi pentru un copil la IET Singereii Noi şi 27,92 lei la IET s.Marineşti. Analizînd executarea bugetelor pe instituţiile de invăţămînt timpuriu s-a constatat ca au fost executate cheltuieli din contul transferurilor cu destinaţie specială destinate pentru domeniul dat de activitate in marime de 49.19%,  iar 1,29% din surse proprii.

           4. Finanţarea cheltuielilor din alte surse:

  Pe perioada a 6 luni ale anului 2021 cheltuieli din contul fondului de intervenţie sau din contul fondului de rezervă a Guvernului nu s-au efectuat.

     Descrierea informatiei din bilantul contabil

  Pentru perioada semestrului I a.2021 mijloacele fixe au fost majorate faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu sume de 3 116 615,65 lei.

  Majorarile s-au înregistrat la:

  • Cladirea Gimnaziului s.Singereii Noi cu suma de 691 342,61 lei în rezultatul reparaţiiei capitale efectuate in anul 2020, care au fost preluate la evidenţa contabilă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei in anul 2021.
  • Cladirea Gimnaziului s.Marineşti cu suma de 441 542,29 lei in rezultatul efectuării reparaţiei capitale la IET s.Marinesti din contul bugetului local.
  • Lucrari de reparatii capitale a acoperisului cladirii Gimnaziului din s.Marinesi si reparatii capitale exterioare acladirii Gradinitei de copii s.Singereii Noi in suma de 585 510,00 lei
  • Procurarea masinilor si utilajului in suma de 9338,00 lei
  • S-a majorat valoarea investiţiei capitale la proiectului ,,Lucrari de constructie a conductelor de aprovizionare cu apa a comunei Singereii Noi cu suma de 1 405 461,63 lei.
  • S-a micsorat valoarea mijloacelor fixe cu suma de 16 578,88 lei in urma trecerii la pierderi a cazanului poe gaz natural din institutia aparatului primarului.

  Stocurile de materiale circulante pe parcursul Sem I ale anului 2021 s-au micșorat  cu suma de 65 959,34 lei lei fata de inceputul anului.

  Soldul bugetar

  În urma utilizării soldului disponibil la inceputul perioadei, încasării veniturilor, incasărilor privind vinzarea terenurilor proprietate publică APL  și executarea partii de cheltuieli a exercițiului bugetar pentru tr.I ale anului 2021 s-a încheiat cu un sold bugetar în mărime de 3 403 071,89 lei.

   Cerinţe la creante si datorii

    La situaţia din 30.07.2021 creantele constituie suma de 904,79 lei care s-au format la plata parintilor pentru intretinerea copiilor in gradinite pentru luna iunie 2021.

   Datoriile la situaţia din 30.07.2021 constituie suma de 1 668 092,81 lei, care au crescut fata de   inceputul anului 2021 cu 1 254 798,25 lei.

  Factorii ce au dus la formarea datoriilor creditoare sînt:

  • datorii la retribuirea muncii pentru luna iunie  2021 in în sumă de 349 304,69 lei, datorii  la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 101 298,34 lei, datorii pentru lucrari, bunuri si serviciile prestate pentru luna iunie 2021 in suma de 1 215 273,07 lei, indemnizaşiile pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni  in suma de 2216,71 lei

   

   Cerinţe la rapoarte de reţea, state şi contingente

  Pe parcursul perioadei de raportare  micşorarea sau majorarea a unităţilor statelor de personal nu s-au efectuat. La începutul anului 2021 unităţile statelor de personal s-au aprobat in limita a 61,5 unităţi la fel la sfîrşitul perioadei  s-au păstrat la limita de 61,5 unităţi.

  Cheltuielile salariale efective  a personalului  din cadrul  aparatului primăriei pentru o unitate de personal in sem.I anul 2021 constituie  în mediu pentru o lună 5121,27 lei.

  Cheltuielile salariale efective  ale personalului  de conducere din învăţămînt în mediu pentru o   unitate de personal în sem. I a. 2021 constituie suma de 9980,00 lei, salariul mediu lunar al unei unităţi de  personal de educator in sem. l a.2021 a constituit suma de 6248,69 lei. Salariul mediu lunar al unei unitaţi din personal tehnic din sectorul educaţional pe perioada  sem. I a.2021 a constituit suma de 2505,11 lei.

  Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal a personalului  din sfera culturii in sem. I a.2021  a   constituit suma de 2702,50 lei.

   Numărul copiilor din  IET Singereii Noi si Marinesti la situatia din 30.06.2021 este in numar de 230 copii din care in IET Singereii Noi – 166 copii si IET Marinesti – 64 copii.

  Pe perioada  sem. I  a.2021 au fost desfaşurate seminare cu angajatii primariei in cadrul proiectului ,,Comunitatea mea”,  de asemenea  am participat la seminarul privind salarizarea in sectorul bugetar conform Legii nr. 270/2018.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 5. Executarea bugetului pentru anul 2021

  Raportul

  privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi

  pe  anul 2021

  Descrierea generală a executării bugetului

   Venituri:

  1. a)Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru  a. 2021 a fost aprobat la venituri în sumă de 8 520 400 lei, precizat fiind in marime de 10 139 687 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 1 619 287,00 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:

   - transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel I– 500 000 lei

   - transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si bugetele locale de nivel I – 1 119 287 lei

       b) A fost executat bugetul local la venituri pe  anul 2021 in marime de 10 627 565,15 lei sau 104,8%. Veniturile proprii au fost executate in marime de 125,3% fata de planul anual precizat. Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale a fost executat in marime de 100% fata de planul anual precizat.

  Nivelul executarii bugetului local la venituri in comparatie cu aceiaşi perioada a anului 2020 s-a micsorat cu 4,82%.

   

   Cheltuieli:

    2. a) Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2021 a fost aprobata în mărime de 8 520 400 lei, precizata fiind în sumă de 12 012 366,00.Au fost majorate cheltuielile cu suma de 3 491 966,00    lei pentru următoarele cheltuieli:

  • cu suma de 500 000,00 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparatii curente a drumurilor locale din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivel I ;
  • cu suma de 297 282 lei  pentru executarea lucrarilor de reparatii capitale a acoperisului la IET s.Marinesti din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021;
  • cu suma de 288 228,00 lei pentru achitarea lucrarilor de reparatii capitale la IET s.Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021
  • cu suma de 352 942,00 lei pentru achitarea contributiei la proiectul ,, Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din comuna Singereii Noi, din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021
  • cu suma de 634 304,00 lei pentru achitarea contributiei din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021;
  • cu suma de 258 046,00 lei pentru procurarea terenurilor de joaca in parcul s.Singereii Noi si Marinesti din contul si in limitele soldului bugetar din 01.01.2021;
  • cu suma de 1 119 287 lei pentru achitarea lucrarilor la proiectul ,,Aprovizionarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din comuna Singereii Noi,, din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si bugetele locale de nivel I
  • cu suma de 41 877,00 lei pentru achitarea cheltuielilor de personal privind plata premiului anual pentru anul 2021
  •    b) Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru anul 2021  a fost indeplinita in marime de 9 732 718.61 lei lei sau in volum de 81,0%  fata de planul precizat anual.

   

        c.) Realizarea programelor de suport bugetar sectorial:

  Servicii in domeniul culturii.

  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  aprobate  cheltuieli in marime

  de  489 500 lei, executate  in  perioada de raportare fiind in sumă de 324 480,25 lei sau 66,3%  fata de planul precizat.  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 69,6%. Plata bunurilor si serviciilor – 23,6%, Procurarea activelor nefinanciare – 6,8% din volumul total al executarii bugetului institutiei pe perioada raportată.

  • pentru activitatea bibliotecii publice au fost aprobate mijloace financiare in sumă de 125 000 lei, executat fiind in anul 2021 in suma de 51 917,48 lei, sau  41,5% fata de planul  anual precizat.

  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 95,4%. Plata bunurilor si serviciilor – 4,6%.

       Servicii de stat cu destinaţie generală:

  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost precizate mijloace financiare in suma de 2 343 600 lei, executarea in  perioada de raportare este in marime de 1 911 341,83 lei, sau 81,6%  fata de planul anual precizat. Cheltuielile de personal constituie 66,7% din volumul cheltielilor executate. Plata bunurilor si serviciilor – 19,2%, procurarile de active nefinanciare 14,4%
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 30 000 lei, executat fiind in marime

  de 20 744,36 lei.

  • Pentru dezvoltarea comunală si amenajare s-a aprobat in bugetul local suma de 30 000 lei, precizata fiind in marime de 288046.00 lei, s-a executat suma de 272598,88 lei.

  Precizarea bugetului a fost efectuata in baza Deciziei Consiliului local nr.03/02 din 06.05.2021in suma de 258644,00 lei pentru procurarea terenurilor de joaca in parcurile din s.Singereii Noi si Marinesti din contul soldului bugetar din 01.01.2021

  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2021 in   sumă de 352 942,00 lei  din contul soldului bugetar din 01.01.2021 pentru achitarea contributiei la  proiectului de aprovizionare cu apa potabila a comunei Singereii Noi, 1119287 lei din contul capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si bugetele locale de nivel I. A fost executat bugetul la acest subprogram in marime de 1 452 652,43 lei
  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost alocate mijloace financiare in marime de 30 000,00 lei, executare de mijloace financiare la activitatea data nu a fost efectauta.
  • Pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 626 000,00 lei, s-a majorat bugetul cu suma de 500 000,00 lei din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi. A fost executat bugetul local la reparatia drumurilor locale in suma de 1 125 999,18 lei
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost precizate mijloace financiare in marime de 93 000,00 lei, precizat fiind im suma de 727 304,00 lei. Precizarea mijloacelor bugetare in marime de 634 304.00,00 lei s-a efectuat cu scopul executarii lucrarilor de iluminare stradala  pentru contributia  la proiectul ,, Modernizam cîind iluminam,,.    Pentru perioada raportată a fost indeplinit bugetul in marime de 506 298,90 lei.

   

  Invatamintul timpuriu:

  • Pentru activitatea Institutiilor de educatie timpurie  a fost aprobat bugetul in marime de 4 727 300 lei, precizat fiind in marime de 5 354 687,00 lei. Precizarea bugetului local s-a efectuat conform Deciziei consiliului local nr. 03/02 din 06.05.2021 in suma de 627 387,00 lei pentru efectuarea reparatiilor capitale.

  Pentru perioada anului 2021 a fost indeplinit bugetul in domeniul educatiei timpurii in suma de 5 195 676,60 lei,  sau  in marime de 97,0%.

  Pentru alimentatia unui copil s-a planificat suma de 26,25 lei pentru un copil  pe zi.           

  Efectiv au fost chletuite mijloace financiare in marime de 23,35 lei pe zi pentru un copil la IET Singereii Noi şi 25,06 lei la IET s.Marineşti. Analizînd executarea bugetelor pe instituţiile de invăţămînt timpuriu s-a constatat ca au fost executate cheltuieli din contul transferurilor cu destinaţie specială destinate pentru domeniul dat de activitate in marime de 85,3%,  iar 14,7% din surse proprii.

           d.) Finanţarea cheltuielilor din alte surse:

  Pe perioada anului 2021 cheltuieli din contul fondului de intervenţie sau din contul fondului de rezervă a Guvernului nu s-au efectuat.

     Descrierea informatiei din bilantul contabil

  Pentru perioada anului.2021 mijloacele fixe au fost majorate faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu sume de 5377280,68 lei.

  Majorarile s-au înregistrat la:

  • Cladirea Gimnaziului s.Singereii Noi cu suma de 691 342,61 lei în rezultatul reparaţiiei capitale efectuate in anul 2020, care au fost preluate la evidenţa contabilă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei in anul 2021.
  • Cladirea Gimnaziului s.Marineşti cu suma de 441 542,29 lei în rezultatul reparaţiiei capitale efectuate in anul 2020, care au fost preluate la evidenţa contabilă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei in anul 2021.0
  • Cladirea casei de cultura s.Singereii Noi cu suma de 85 519,15 lei  în rezultatul reparaţiiei capitale efectuate in anul 2020 la școala muzicala, care au fost preluate la evidenţa contabilă cu titlu gratuit prin Actul de transmitere a mijloacelor fixe de la consiliul raional Singerei in anul 2021.
  • Lucrari de reparatii capitale  exterioare (scimbarea geamurilor la subsol)  a cladirii casei de cultura s.Singereii Noi in suma de 12982,00 lei
  • Lucrari de reparatii capitale  a retelei electrice la cladirea administrativa in suma de 39178,37 lei
  • Lucrari de reparatii capitale  exterioare a cladirii Gradinitei de copii s.Marinesti in suma de 297 282,00lei
  • Tehnica de calcul, imprimante in valoare de 207 436,73 lei donate in cadrul implimentarii proiectului ,,CISC,,
  • Lucrari de extindere a traseului de gaz la cladirea punctului medical din s.Marinesti in suma de 25461,61 lei
  • Procurarea masinilor si utilajului in suma de 184 012.00 lei
  • S-a majorat valoarea investiţiei capitale la proiectului ,,Lucrari de constructie a conductelor de aprovizionare cu apa a comunei Singereii Noi cu suma de 2 280 671,02 lei.
  • S-a majorat valoarea investiţiei capitale la proiectului ,, Modernizam cîind iluminam, cu suma de 506 298,90 lei.
  • S-a majorat  valoarea mijloacelor fixe cu suma de 239 999 lei in urma procurarii terenului sportiv
  • procurarea mobilierului în suma de 29 827,00 - aparatul primarului.
  • S-a micsorat valoarea mijloacelor fixe cu suma de 16 578,88 lei in urma trecerii la pierderi a cazanului pe gaz natural din institutia aparatului primarului.
  • S-a micșorat valoarea mijloacelor fixe cu suma de 12599,00 lei in rezultatul trecerii la pierderi a plitelor de gaz și pompei de apa de IET Singereii Noi

  Stocurile de materiale circulante pe parcursul anului 2021 s-au micșorat  cu suma de 37415,95 lei lei fata de inceputul anului.

  Soldul bugetar

  În urma utilizării soldului disponibil la inceputul perioadei, încasării veniturilor, incasărilor privind vinzarea terenurilor proprietate publică APL  și executarea partii de cheltuieli a exercițiului bugetar pentru  anul 2021 s-a încheiat cu un sold bugetar în mărime de 3 203 647,35 lei.

   Cerinţe la creante si datorii

    La situaţia din 31.12.2021 creantele constituie suma de 43998,41 lei care s-au format la:

  •  plata parintilor pentru intretinerea copiilor in gradinite pentru luna decembrie 2021 in suma de23666,38 lei
  • alte creanțe ale instituțiilor bugetare -20332,03 lei

  Datoriile la situaţia din 31.12.2021 constituie suma de 1 266 090,08 lei, care s-au micșorat fata de   inceputul anului 2021 cu 304 690,20 lei.

  Factorii ce au dus la formarea datoriilor creditoare sînt:

  • datorii la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2021 in în sumă de 258402,44 lei, datorii  la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime de 74936,71 lei,
  • datorii pentru lucrari, bunuri si serviciile prestate pentru luna decembrie 2021 in suma de 103073,60 lei,
  • datorie fața de antreprnor pentru lucrarile executate la proiectul ,, Alimentare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din comuna Singereii Noi,, in suma de 828018,59 lei,
  • indemnizaşiile pentru incapacitate temporara de munca achitate de patroni  in suma de 1605,46 lei.
  • Deplasarile in interes de serviciu in suma de 53,28 lei

   Cerinţe la rapoarte de reţea, state şi contingente

  Pe parcursul perioadei de raportare evoluări  de micşorare sau majorare a unităţilor statelor de personal nu s-au efectuat. La începutul anului 2021 unităţile statelor de personal s-au aprobat in limita a 61,5 unităţi la fel la sfîrşitul perioadei  s-au păstrat la limita de 61,5 unităţi.

  Cheltuielile salariale efective  a personalului  din cadrul  aparatului primăriei pentru o unitate de personal în anul 2021 constituie  în mediu pentru o lună 5496,22 lei.

  Cheltuielile salariale efective  ale personalului  de conducere din învăţămînt în mediu pentru o    unitate de personal în anul 2021 constituie suma de 11435,38 lei, salariul mediu lunar al unei unităţi de  personal de educator in anul 2021 a constituit suma de 7682,00 lei. Salariul mediu lunar al unei unitaţi din personal tehnic din sectorul educaţional pe perioada  anului 2021 a constituit suma de 3178,90 lei.

  Salariul mediu lunar pentru o unitate de personal a personalului  din sfera culturii in anul .2021  a   constituit suma de 2702,50 lei.

   Numărul copiilor din  IET Singereii Noi si Marinesti la situatia din 31.122021 este in numar de 212 copii din care in IET Singereii Noi – 150 copii si IET Marinesti – 62 copii.

   

 • 6. Executarea bugetului pentru I semestru al anului 2022
 • 7. Executarea bugetului pentru I semestru al anului 2023
 • 8. Executarea bugetului pentru anul 2023

  Raportul

  privind executarea bugetului Primăriei comunei Sîngereii Noi

  pe anul 2023

   

  Venituri:

  1.a) Bugetul local al Primăriei comunei Sîngereii Noi pentru anul 2023 a fost aprobat la venituri în sumă de 12 201 000 lei, precizat fiind in marime de 21 992 012 lei.  Pe parcursul perioadei de raportare bugetul local a fost majorat la partea de venituri cu suma de 9 791 012 lei. Majorarile au fost  efectuate in urma ajustarolor in relatiile interbugetare precum urmeaza:

   - transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și bugetele locale de nivel I pentru învățămîntul preșcolar – 357 800 lei

  - majorarea impozitului pe venital persoanelor fizice cu suma de 357 716,00 lei

  -  majorarea transferurilor   cu suma de 9 057 496 lei, executat fiind in marime de 8 768 383,58 din care:

  • suma de 3 793 641,39 lei - ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului Romaniei pentru imlimentarea proiectului de alimentare cu apa.
  • Suma de 3 133 942,19 lei – mijloace financiare donate in cadrul proiectului ,,Satul European,, pentru lucrarile de constructie a conductei de alimentare cu apa.
  • Suma de 1 464 000,00 lei mijloacele acordate de donatorul proiectului ,,Satul European Exores,, pentru procurarea tractorului
  • Suma de 376 800,00 lei mijloace acordate de donatorul in cadrul proiectului ,, Satul European,, pentru instalarea batereilor fotovoltaice pe acoperișul cladirii Gimnaziului s.Marinești.

       b) A fost executat bugetul local pe  anul 2023 la partea de venituri in marime de 21 576 440,62 lei sau cu 98,1%. Veniturile proprii au fost executate in marime de 112,0% fata de planul anual precizat. Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale a fost executat in marime de 97,9% fata de planul anual precizat.

  Nivelul executarii bugetului local la venituri in comparatie cu aceiaşi perioada a anului 2022 s-a micșorat cu 0,02%  

  Cheltuieli:

   2. a) Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2023 a fost aprobat în mărime de 12 201 000 lei, precizat fiind în sumă de 23 988 521,00 lei.

  Pe perioada raportata bugetul local la partea de cheltuieli a fost majorat  cu suma de 11 787 521,00  lei, din care:

  • cu 9 075 496,00 lei din contul transferelor capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile  bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivel I
  • cu suma de 357 716,00 lei din contul majorarii veniturilor la impozitul pe venit al persoanelor fizice
  • cu suma de 357 800,00 lei,00 lei din contul transferurilor cu destinație specială pentru instituțiile de educație timpurie pentru acoperirea diferentei de cost a serviciilor termoenergetice 
  • cu 1 996 509 din contul și în limitele soldului bugetar din 01.01.2023

  Executarea bugetului local la partea de cheltuieli pentru anul  2023  a fost indeplinita in marime de 22 379 286,99 lei sau in volum de 93,3%  fata de planul precizat anual.

        c.) Realizarea programelor de suport bugetar sectorial:

  Servicii in domeniul culturii.

  • pentru activitatea Casei de cultura s.Singereii Noi au fost  aprobate  cheltuieli in marime de  140 00,00 lei, executate  in  perioada de raportare fiind in sumă de 72 794,95 lei sau 52,0%  fata de planul precizat.  Din volumul total de cheltueli executate pe instituţia data cheltuielile de personal constitue – 0,00%. Plata bunurilor si serviciilor – 100%,
  • pentru activitatea bibliotecii publice nu au fost aprobate mijloace financiare.

       Servicii de stat cu destinaţie generală:

  • pentru serviciul activităţii legislative si executive a Primăriei comunei Sîngereii Noi au fost precizate mijloace financiare in suma de 6 380 868,00 lei, executarea in  perioada de raportare este in marime de 6 031 183,90 lei, sau 94,5%  fata de planul anual precizat. Cheltuielile de personal constituie 30,2% din volumul cheltielilor executate. Plata serviciilor comunale – 4,0%, procurarile de active nefinanciare 61,7%,  indemnizatia consilierilor – 4,1%
  • din fondul de rezerva al APL au fost acordate mijloace in marime de 16 500,00 lei
  • Pentrui activitatea masuri culturale au fost alocată suma de 75000,00 lei, executat fiind in marime de 30 115,00 lei.
  • la activitatea ,,Aprovizionare cu apă,, a fost efectuată precizarea bugetului local pentru anul 2023 in   sumă de 6 927 583,58 lei  din contul transferurilor capitale primite cu destinatie capitala pentru achitarea lucrarilor de modificare a proiectului de aprovizionare cu apa potabila a comunei Singereii Noi”.

  Totodata s-a majorat planul de finantare cu suma de 993 672,00 lei pentru achitarea datoriei către antreprenor din anul 2022.

  • Pentru activitatea ,,servicii de sport si cultura fizica”  au fost precizate mijloace financiare in marime de 150 00,00 lei executate fiind in marime de  84 174,00 lei pentru intretinerea echipei de fotbal.
  • Pentru reparatia drumurilor locale din comuna Singereii Noi au fost planificate mijloace bugetare in suma de 1 385 300,00 lei. Pentru perioada  anului 2023 au fost executate lucrari in suma de 1 328 081,00  lei.
  • pentru activitatea „iluminarea strazilor” au fost precizate mijloace financiare in marime de 550 000,00 lei,.  Pentru perioada raportată a fost indeplinit bugetul in marime de 76,2% fata de planul precizat.

  Invatamintul timpuriu:

  Pentru activitatea Institutiilor de educatie timpurie  a fost precizat bugetul in marime  de 7 100,389 lei,

  Pentru perioada anului 2023 a fost indeplinit bugetul in suma de 6 988 409,00 lei,  sau  in marime de 98,4%.

  Pentru alimentatia unui copil s-a planificat suma de 37,80 lei pentru un copil  pe zi.           

  Efectiv au fost chletuite mijloace financiare in marime de 30,00 lei pe zi pentru un copil la IET Singereii Noi şi 33,60 lei la IET s.Marineşti. Analizînd executarea bugetelor pe instituţiile de invăţămînt timpuriu s-a constatat ca au fost executate cheltuieli din contul transferurilor cu destinaţie specială destinate pentru domeniul dat de activitate in marime de 98,5%.

        d.) Realizarea activităţilor din contul transferelor cu destinaşie speciala.

  În urma analizei activităţilor, pe tipuri de plăţi, din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat s-a constatat că au fost executate cheltuielile in marime de 98,5% din contul transferurilor curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar in sumă de 6 521 535 lei.

  A fost indeplinit bugetul la cheltuieli în mărime de 96,8% în ce priveşte finanţarea din contul transferurilor capitale primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I in sumă

  de 8 768 384 lei.

           e.) Finanţarea cheltuielilor din alte surse:

  Pe perioada anului 2023 cheltuieli din contul fondului de intervenţie sau din contul fondului de rezervă a Guvernului nu s-au efectuat.

  Pentru perioada anului 2023 mijloacele fixe au fost majorate faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu sume de 9 338 194 lei.

  La situaţia din 31.12.2023 creantele constituie suma de 69 750,08 care s-au format la plata parintilor pentru intretinerea copiilor in gradinite pentru luna decembrie 2023.

  Datoriile la situaţia din 31.12.2023 constituie suma de 730 945,44 lei, care s-au micsorat fata de    inceputul anului 2022 cu 832 481,28 lei.

   

  Contabil şef      ______________

   

/